Close menu

Uklon Karma

Məqalə mövzuları:

Profil

Üstünlük səviyyəsi

 

Üstünlük səviyyəsi işinizin mövcud olduğu və sizin sifarişləri qəbul edə biləcəyiniz səviyyədir. Bu o deməkdir ki, Uklon Karma indikatorunun mütləq sayı faizlə sifarişlərin paylanmasında rol oynayır, yəni Uklon Karma nə qədər yüksəkdirsə, sifarişlərin paylanmasında üstünlük bir o qədər yüksəkdir.

 

 

Məsələn, bir tərəfdaşın 96%-i, digərinin isə 94%-i varsa, daha yüksək faiz dərəcəsi olan tərəfdaş sifarişi daha tez alacaq.

 

İndi sifarişləri daha tez qəbul edə bilmək üçün ləğvlərin faizinə nəzarət etmək çox vacibdir.

 

Uklon Karmaya nə təsir edir?

 

Uklon Karmanın formalaşmasına aşağıdakılar təsir edir:

 

1. tamamlanmış sifarişlər (↑ artırır)

2. qəbul edilməmiş məcburi sifarişlər (↓ azaldır)

3. ləğv edilmiş sifarişlər (↓ azaldır)

 

 

 

  – yerinə yetirilmiş sifarişlər, (bu halda 90)

– Qəbul edilməmiş məcburi sifarişlər (bu halda 5)

 – Ləğv edilmiş sifarişlər (bu halda 5)

 

Karma müəyyən sayda sifariş üçün hesablanır, siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, növbəti yerinə yetirilən sifariş aşağıda göstərildiyi kimi hesablamadan bu nümunədən ən birinci sifarişi “yerindən çıxarır”:

 

 

 

Vacibdir!

 

Ekranın aşağısında həmçinin iki vacib məqamı görə bilərsiniz:

– avtorejim bloklanıb;

– iş bloklanıb;