Close menu
Menu

Müqavilə bağlanılması haqqında İctimai təklif (Oferta)

Onlayn xidmətə (Proqram Təminatı Məhsullarına) Girişin təmin edilməsinə dair

Bir tərəfdən Nizamnaməsinə əsasən fəaliyyət göstərən, Baş direktoru Əliyev Ruslan Vaqif oğlu tərəfindən təmsil olunan “UKLON AZƏRBAYCAN” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, bundan sonra “TƏRƏF 1” adlanacaq, və

digər tərəfdən bu Onlayn xidmətə (Proqram Təminatı Məhsullarına) Girişin təmin edilməsinə dair Müqavilə bağlanılması haqqında Təklifi (Oferta) (bu “Müqavilə”) qəbul edən hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs, bundan sonra “TƏRƏF 2” adlanacaq, Bundan sonra birlikdə “TƏRƏFLƏR”, ayrılıqda isə “TƏRƏF” adlanacaqlar. Tərəflər aşağıdakı Müqaviləni bağlayırlar:

PREAMBULA

 1. Burada təqdim olunan məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq hazırki Müqavilənin bağlanılmasına dair hər hansı şəxsə ünvanlanan rəsmi təklifdir (ofertadır). Qəbul (Aksept) edildiyi anda bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 409-cu maddəsi və TƏRƏF 1-in Saytında (bu Müqavilənin 1.6-cı bəndində müəyyən olunduğu kimi) müəyyən edilib paylaşılan şərtlərə əsasən mərcburi qüvvəyə minir. Bu müqavilə yalnız TƏRƏF 2-nin tam və qeyd-şərtsiz qəbulu (Aksepti) ilə bağlanılır.
 2. Bu müqavilə TƏRƏF 2-nin Onlayn Xidmətə (bu Müqavilənin 1.3-cü bəndində müəyyən olunduğu kimi) giriş əldə etməsinə dair ümumi şərtləri və qaydanı müəyyən edir.
 3. Qəbul (Aksept) edildiyi andan TƏRƏF 2 bu Müqavilənin şərtlərini heç bir məhdudiyyət, qeyd-şərt və ya istisna olmadan tam qəbul etmiş və nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanun və qaydalarına uyğun olaraq tələb olunan bütün sənədləri əldə etmiş hesab edilir. Bu Müqaviləyə edilən dəyişiklər TƏRƏF 2-nin Onlayn Xidmətə girişinə xitam verilməsini və ya ondan imtina edilməsini nəzərdə tutmur.
 4. Bu Müqaviləni bağlamaqla TƏRƏF 2 Müqavilənin bütün şərtlərini tam və bütövlükdə oxuduğunu və bu şərtlərlə razılaşdığını təsdiq edir. Bu Müqavilə imzalanmazdan əvvəl TƏRƏF 2 burada və Müqavilədən irəli gələn bütün öhdəliklər də daxil olmaqla, Müqaviləni diqqətlə oxumuş, tam anlamış və bunlar üzrə öhdəlik daşımağa razılıq vermişdir.
 5. Tərəflər anlayırlar ki, Onlayn Xidmətə kompüter proqramını (bu müqavilənin 1.7-ci bəndində müəyyən olunduğu kimi Mobil Tətbiq) yükləyərək və istifadə etməklə daxil olunur.
 6. Bu Müqavilə “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş yazılı təsdiq kimi qəbul olunmalıdır.
 1. TERMİNLƏR VƏ TƏRİFLƏR

Əgər məzmundan başqa məna irəli gəlməzsə, bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş terminlər və təriflər aşağıdakı mənaları daşıyırlar:

1.1 TƏRƏF 1 Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilən və bu Müqaviləyə əsasən TƏRƏF 2-yə Onlayn Xidmətə girişi təmin edən, 12 oktyabr 2023-cü il tarixli, TSO No 10002 seriyalı taksi sifarişi operatoru icazəsinə sahib olan hüquqi şəxs deməkdir – “UKLON AZƏRBAYCAN” MMC.

1.2 TƏRƏF 2 Mobil Tətbiq vasitəsilə Onlayn Xidmətə daxil olan fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir.

1.3 Onlayn Xidmət və ya Texnoloji Platforma rəqəmlər, hərflər, simvollar, şəkillər və onların birləşmələri (o cümlədən qrafik informasiya, video məlumat və s.) şəklində taksi sifarişi operatoru xidmətləri göstərmək məqsədilə kompüter proqramları və elektron məlumatların biri-birilə əlaqəli toplusu kimi həyata keçirilən, İstifadəçilər tərəfindən Sifariş haqqında yerləşdirilmiş məlumatların avtomatlaşdırılmış monitorinqi, toplanması, emalı, paylanması, saxlanması və təqdim edilməsi üçün nəzərdə tutulan, tələb və təklif nisbəti, hava şəraiti, marşrut və onun yükü və s. nəzərə alınmaqla Sifarişin dəyərinin avtomatik hesablanmasını və marşrutların avtomatik qurulmasını və İstifadəçi ilə ünsiyyət üçün məlumat mübadiləsini təmin edən, TƏRƏF 2-yə öz mülahizəsinə əsasən müvafiq Sifarişləri qəbul və ya rədd etmək, yerləşdiyi yer haqqında məlumatı paylaşmaq, İstifadəçilərə təxminlər təqdim etmək və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq, Onlayn Xidmətin mövcud funksionallığı ilə təmin edildiyi kimi real vaxt rejimində proqram tərəfindən qurulmuş marşrutlardan istifadə etmək imkanı verən «Uklon Driver» texnoloji platforması deməkdir. Onlayn xidmət proqram təminatı məhsulları ilə bağlı kompüter proqramlaşdırmasının nəticəsidir.

1.4 İstifadəçi Ödəniş Kartının sahibi və ya səlahiyyətli istifadəçisi olan 18 (on səkkiz ) yaşından yuxarı hər hansı hüquqi qabiliyyətli fiziki şəxs və ya Mobil Tətbiqdən istifadə edərək Sifariş yerləşdirmiş hüquqi şəxs deməkdir.

1.5 Sifariş İstifadəçinin avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma xidmətlərinin göstərilməsi üçün verdiyi taksi sifariş, habelə İstifadəçinin nəqliyyat vasitəsini idarə etmə xidmətləri (sürücü xidmətləri) və İstifadəçinin tələb olunan təfərrüatlarla strukturlaşdırılmış baqajdaşıma xidmətləri (baqaj çatdırılma xidmətləri) üzrə sifarişi deməkdir.

1.6 Sayt az.uklon.eu ünvanında yerləşən internet səhifəsi deməkdir. Sayt proqram təminatı məhsulları ilə bağlı kompüter proqramlaşdırmasının nəticəsidir.

1.7 Mobil Tətbiq TƏRƏF 1 tərəfindən TƏRƏF 2-yə Onlayn Xidmətə daxil olmaq üçün son istifadəçinin funksional məqsədi ilə müvəqqəti istifadəyə (bu Müqavilənin müddəti ərzində) verilən kompüter proqramının «Uklon Driver» adlı iOS və Android elektron cihazları üçün mobil proqram formasında surəti deməkdir.

1.8 Təklif (Oferta) TƏRƏF 1-in Saytında dərc edilmiş və qeyri müəyyən sayda fiziki və ya hüquqi şəxslərə ünvanlanmış, qəbul (aksept) etməklə hazırki Müqaviləni bağlamaq təklifi (oferta) deməkdir.

1.9 Qəbul (Aksept) etmə Təklifin (Ofertanın) TƏRƏF 2 tərəfindən tam, qeyd-şərtsiz və etirazsız qəbul edilməsi deməkdir. Təklifi (Ofertanı) qəbul edərək TƏRƏF 2 onun bütün şərtlərini tam və qeyd-şərtsiz oxuduğunu və son nəticədə razılaşdığını, habelə ona qoşulmaq istəyini təsdiqləyir.

1.10 Bank hazırki sənədə əsasən TƏRƏF 2 tərəfindən səlahiyyətli bank kimi qəbul edilən və Onlayn Xidmət çərçivəsində Sifarişlər üzrə İstifadəçilərin nağdsız qaydada ödənişlərini təşkil edən və bu Müqavilənin 4.1-ci bəndinə müvafiq olaraq TƏRƏF 2-nin ödəməli olduğu məbləğlərin (haqların) sonradan tutulmasını təşkil edən və TƏRƏF 1 ilə əməkdaşlıq edən Kapital Bank ASC deməkdir.

1.11 Maliyyə Tərəfdaşı TƏRƏF 1 ilə əməkdaşlıq edən və bununla da TƏRƏF 2 tərəfindən elektron pulqabı vasitəsilə İstifadəçilərin Sifarişlərə görə (TƏRƏF 2-ə Sifarişlərə görə ödənilməli olan haqların çıxılması baxımından) nağdsız ödənişlərininin çıxılmasını təşkil edilməsi üçün təyin olunmuş və səlahiyyət verilmiş ödəniş xidmətlərinin təminatçısı olan PashaPay MMC deməkdir.

1.12 Elektron ticarət (xidmətlər) TƏRƏF 1-in Mobil Tətbiqindən istifadə edərək Onlayn Xidmət vasitəsilə Sifariş üzrə xidmətlərin yerinə yetirilməsinə dair TƏRƏF 2-nin fəaliyyəti deməkdir.

1.13 API İnterfeys Elektron ticarətin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan tətbiq proqramlaşdırma interfeysi və ondan yaranan məsələlər deməkdir.

1.14 Elektron pulqabı Maliyyə Tərəfdaşının proqram təminatı əsasında işləyən və ödəniş xidmətlərinin alınması üçün elektron cihazlar vasitəsilə istifadə edilən, və bu Təklifin şərtlərinə uyğun olaraq TƏRƏF 2 üçün yaradıla bilən və onun tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən İstifadəçilər tərəfindən TƏRƏF 2-ə ödənilməli olan Sifarişlər üzrə haqların alınması (4.1-ci bəndə uyğun olaraq TƏRƏF 2 tərəfindən ödənilməli olan haqlar çıxılmaqla) ilə bağlı istifadə oluna bilən rəqəmsal pulqabı deməkdir.

1.15 Ödəniş Kartı malların (xidmətlərin, işlərin) dəyərinin ödənilməsi, öz hesabından başqa şəxsin hesabına vəsaitin köçürülməsi, habelə nağd pulun qəbulu üçün Bankın prosessinq sistemi tərəfindən dəstəklənən ödəniş aləti.

1.16. Buraxılış Vəsiqəsi- Avtomobil Nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddəsinə əsasən sərnişin və yük daşımaları xidmətlərinin həyata keçirilməsi hüququ verən icazə.

1.17. Buraxılış Kartı- Buraxılış Vəsiqəsi olan şəxslərin mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququ ilə malik olduğu nəqliyyat vasitələrinə verilən, Buraxılış Vəsiqəsinin əlavəsi olan kart.

1.18. Reysqabağı Texniki Yoxlama Sənədləri- nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinin reysqabağı yoxlanılmasını təsdiq edən sənəd və ya texniki məntəqə ilə müqavilə.

1.19. Reysqabağı Tibbi Müayinə Sənədləri- Sürücünün reysqabağı tibbi müayinə qabiliyyətini təsdiq edən sənəd və ya tibb məntəqəsi ilə müqavilə.

1.20. Müqavilə TƏRƏF 1 və TƏRƏF 2 arasında bağlanılan və aşağıdakılardan ibarət olan bu müqavilədir:

1.21. Cihaz TƏRƏF 2-yə məxsus olan və taksometer kimi işləyən proqram təminatı olan və TƏRƏF 2 ilə İstifadəçi üçün məcburi olan şəkildə gediş haqqı müəyyən edən, GPS-dəstəkləyən elektron cihazdır.

 1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ

2.1 Bu Müqavilə ilə müəyyən edildiyi kimi TƏRƏF 1 TƏRƏF 2-yə ödəniş müqabilində Mobil Tətbiq vasitəsi ilə Onlayn Xidmətə girişi təmin edir. Onlayn Xidmətə bu cür girişin təmin edilməsi və əlaqədar tədbirlərlərin həyata keçirilməsi TƏRƏF 1 tərəfindən TƏRƏF 2 üçün məlumatların təmin edilməsi və emalı kimi qiymətləndirilir.

2.2 Onlayn Xidmətə giriş TƏRƏF 2-yə müstəsna olaraq yalnız Sifarişlərin işlənməsi və icrası və Onlayn Xidmətdən istifadə üçün mövcud olan funksionallıq tərəfindən təmin edilən optimal marşrutların avtomatik qurulması məqsədilə TƏRƏF 1 ilə qarşılıqlı əlaqəsi üçün təmin edilməlidir. Bu məqsədlər üçün TƏRƏF 2-yə Onlayn Xidmətdən (Texnologiya Platformasından) və ona daxil edilmiş əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərindən istifadə etmək və xüsusən də onların tam və ya qismən öz electron cihazında (hər bir cihazda bir nüsxədə olmaqla) reproduksiyası üçün qeyri-müstəsna əqli mülkiyyət hüququ verilir.

2.3 TƏRƏF 2 Sifarişin həyata keçirilməsi üçün qəbul edilib-edilməməsi barədə öz mülahizəsinə əsasən qərar verir. Sifarişi qəbul etdikdə TƏRƏF 2 TƏRƏF 1-ə bu Müqavilənin 4.1-ci bəndinə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş haqqı ödəməyi öhdəsinə götürür.

2.4 Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 409.1-ci maddəsinə uyğun olaraq etibarlı Təklifin (Ofertanın) tam və qeyd-şərtsiz qəbulu ünvanlandığı şəxsin Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçərkən müvafiq düyməni sıxaraq təqdim etdiyi Təklifi qəbul etməyə razılıq verdiyi cavabdır. .

2.5 Bu Müqavilənin 2.4-cü bəndinə əsasən etibarlı Təklifin (Ofertanın) Qəbul anı bu Müqavilənin bağlanma anı hesab olunur. Təklifin (Ofertanın) qəbulu ilə bağlanmış Müqavilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 409.1 və 407.1-ci maddələrinə uyğun olaraq hüquqi qüvvəyə malikdir və tərəflərin imzaladıqları müqaviləyə bərabərdir.

2.6 Onlayn Xidmətə giriş əldə etmək üçün TƏRƏF 2 Mobil Tətbiq vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidir. Nəticədə, Onlayn Xidmətə girişi təmin edilməsi və Elektron ticarət (xidmətlər) ödənişlərin təşkili məqsədləri üçün unikal hesab (şəxsi hesab) və Elektron pulqabı yaradılır. Elektron pulqabının yaradılması məqsədləri üçün, TƏRƏF 2 Maliyyə Tərəfdaşının İstifadə ŞərtləriMəxfilik Siyasəti ilə tanış olmalıdır. Mobil Tətbiqdə qeydiyyatı tamamlamaqla və/və ya Mobil Tətbiqdən istifadə etməklə (o cümlədən, qeydiyyat 21 iyun 2023-cü il tarixinə qədər tamamlandığı təqdirdə) TƏRƏF 2 Maliyyə Tərəfdaşının İstifadə Şərtləri və Məxfilik Siyasətinə qeyd-şərtsiz razılığını verir.

2.7 Qeydiyyatdan keçərkən TƏRƏF 2 müvafiq qeydiyyat formasını dolduraraq özü haqqında düzgün və etibarlı məlumat verməyə borcludur. TƏRƏF 2 qeydiyyat zamanı və ya daha sonra Onlayn Xidmətdən istifadə edərkən qeyri-dəqiq və ya natamam məlumat təqdim edərsə, TƏRƏF 1 qabaqcadan heç bir xəbərdarlıq etmədən və TƏRƏF 2-dən hər hansı razılıq almadan TƏRƏF 2-nin hesabını (qeydiyyatını) dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququna malikdir.

2.8 TƏRƏF 2-nin hərəkətləri qüvvədə olan qanunvericiliyin hər hansı norma və qaydalarının və ya hər hansı insan hüquqlarının pozulmasına, habelə TƏRƏF 1-ə qarşı iddiaların mümkünlüyünə, TƏRƏF 1-in TƏRƏF 2-nin hərəkətlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb ola biləcəyi hallarda TƏRƏF 1 heç bir əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və hər hansı razılıq almadan TƏRƏF 2-nin hərəkətlərini dərhal bloklamaq, hesabını dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququna malikdir.

2.9 Onlayn Xidmətdə qeydiyyat zamanı TƏRƏF 2-dən unikal xüsusi parol daxil etmək tələb olunur. TƏRƏF 2 təqdim edilmiş parolun etibarlılığına və hesabının qorunmasına görə tam məsuliyyət daşıyır. TƏRƏF 2 Onlayn Xidmətə icazəsi olmayan hər hansı üçüncü şəxsin daxil olması və ondan istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri öz üzərinə götürür.

2.10 Əgər üçüncü şəxs TƏRƏF 2-nin hesabına giriş əldə edərsə, TƏRƏF 2 TƏRƏF 1-i müvafiq tədbirlər görmək üçün dərhal xəbərdar etməlidir, bu şərtlə ki, TƏRƏF 2 həmin hesaba qanuni sahibliyini təsdiq edə bilsin.

2.11 TƏRƏF 2 qeydiyyat kodları və digər məxfi məlumat daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, öz parolları haqqında məlumatın mühafizəsini müstəqil şəkildə təmin edir. TƏRƏF 1 TƏRƏF 2-nin öz şəxsi məlumatlarına (login, parol, qeydiyyat kodu) dair məxfi məlumatın itirilməsinin nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır. Bu müddəa TƏRƏF 2-nin şəxsi məlumatlarını könüllü olaraq üçüncü şəxslərə və TƏRƏF 1-ə ötürməsinə, habelə onun iradəsi əleyhinə olaraq məxfi məlumatlarının itirilməsinə şamil edilir.

2.12 Elektron ticarətin (xidmətlərin) məqsədləri üçün TƏRƏF 2 xidmətin satıcısı (təchizatçısı), İstifadəçi alıcı kimi çıxış edir, TƏRƏF 1 (Bank və Maliyyə Tərəfdaşı daxil olmaqla) isə belə satıcı ilə alıcı arasında vasitəçi kimi çıxış etməyə səlahiyyətlidir. TƏRƏFLƏR (tətbiq olunduğu təqdirdə Bank və Maliyyə Tərəfdaşı daxil olmaqla) elektron ticarətə tətbiq edilən Azərbaycan Respublikasının bütün qanuni tələblərinə əməl edəcək və onlara tabe olacaqlar. TƏRƏF 1, Bank və Maliyyə Tərəfdaşı Elektron ticarətə (xidmətlərə) nəzarət etmək və TƏRƏF 2-nin fəaliyyətinin qüvvədə olan qanunlara və bu Müqaviləyə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə hər hansı tədbirləri görmək səlahiyyətinə malikdir.

2.13 TƏRƏF 2 bu Müqavilənin həyata keçirilməsi və Elektron ticarətin (xidmətlərin) aparılması üçün tələb olunan hərəkətləri Bank və Maliyyə Tərəfdaşı ilə əlaqələndirmək və razılaşdırmaq məqsədilə bununla TƏRƏF 1-ə öz adından hərəkət etməyə səlahiyyət verir. Bu cür əlaqələndirmə və razılaşmalar TƏRƏF 1-in mülahizəsinə əsasən həyata keçirilir, bu şərtlə ki, TƏRƏF 2 bu cür razılaşmaların həcmi və təfərrüatları haqqında ağlabatan məlumat tələb etmək hüququna malik olsun. TƏRƏF 2 xüsusi olaraq etiraf edir və razılaşır ki, heç bir halda TƏRƏF 1, Bank və Maliyyə Tərəfdaşı avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma xidmətləri və ya İstifadəçinin nəqliyyat vasitəsini idarə etmə xidmətləri (sürücü xidmətləri) və baqaj daşıması xidmətləri üçün İstifadəçinin sifarişi ilə bağlı TƏRƏF 2 ilə İstifadəçilər arasında hər hansı münasibətə (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Sifarişlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mübahisələr və iddialar üçün) cavabdeh olmayacaqlar.

2.14 TƏRƏF 2 razılaşır ki, Bank Elektron ticarət (xidmətlər) çərçivəsində Sifarişlərin yerinə yetirilməsi üçün TƏRƏF 2 tərəfindən alınan haqları yığacaq. Qalan məbləğ, TƏRƏF 2-nin mülahizəsinə əsasən, TƏRƏF 1, Bank və Maliyyə Tərəfdaşı xidmətlərinə görə haqlar çıxıldığdan sonra və bənd 4.1 nəzərə alınmaqla, Bank və ya Maliyyə Tərəfdaşı tərəfindən Elektron pulqabı vasitəsilə fiziki şəxs olan TƏRƏF 2-nin müvafiq hesablarına köçürülür. Qalan məbləğinvə hüquqi şəxs olan TƏRƏF 2-yə köçürülməsi TƏRƏFLƏR arasında imzalanan bu Müqavilənin müvafiq qoşmalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

 1. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

3.1 TƏRƏF 2-nin öhdəlikləri

3.1.1. TƏRƏF 2 aşağıdakıları yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürür:

3.1.2. TƏRƏF 2 1.10-cu bəndində müəyyən edilmiş xidmətlərin həyata keçirilməsindən irəli gələrək etiraf edir və qəbul edir ki:

3.2 TƏRƏF 2-nin aşağıdakı hüquqları var:

3.4 TƏRƏF 1-nin aşağıdakı hüquqları var:

3.5 Bu Müqavilədə hər hansı üçüncü şəxsin (o cümlədən Bankın və Maliyyə Tərəfdaşının) hüquqları müəyyən edilibsə, bu hüquqlar hər hansı ön şərtlərdən asılı olmayaraq dərhal yaranır və belə üçüncü şəxslər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 403-cü maddəsində göstərilən hüquqlara malikdirlər.

 1. XİDMƏT HAQQI VƏ ÖDƏNİŞ QAYDASI

4.1 Onlayn Xidmətə girişin təmin edilməsinə görə TƏRƏF 1-ə ödənilməli olan haqqın məbləği İstifadəçi tərəfindən Elektron ticarət (xidmətlər) üçün ödənilən daşıma xərcinin 15%-ni təşkil edir. TƏRƏF 2-nin Bank və Maliyyə Tərəfdaşına tətbiq olunduğu təqdirdə ödəməli olduğu məcmu haqq TƏRƏF 2-in gəlirin 5%-nə qədər məbləği təşkil edir. Bu Müqaviləyə uyğun olaraq TƏRƏF 2-nin ödəməli olduğu hər hansı məbləğlər (haqlar, cərimələr və s.) TƏRƏF 2-nin İstifadəçilərdən aldığı gəlirin məbləğindən çıxılır (“charged back” edilir yəni geri ödənilir) və daha sonra bununla bağlı hüququ olan müvafiq alıcılara köçürülür.

4.2 Elektron ticarət (xidmətlər) üçün ödənişlər Texnoloji Platformada TƏRƏF 2-nin müvafiq istifadəçi hesabı yaradıldıqdan sonra və istifadəçi hesabına bağlanmış Elektron pulqabı və API İnterfeysindən istifadə etməklə həyata keçirilir. İstifadəçilər və TƏRƏF 2 arasında ödəniş proseduru İnternet ekvayrinq texnologiyası (“ekvayrinq xidməti”) və hesabdan-karta (“A2C xidməti”) vasitəsilə təşkil olunur və bu texnologiyaya əsasən İstifadəçilərdən TƏRƏF 2-yə (TƏRƏF 2-nin mülahizəsinə əsasən) edilən bütün ödənişlər müstəsna qaydada Bank vasitəsilə ya da Bank və Elektron pulqabından çıxılaraq həyata keçirilir.

Bu bəndin məqsədləri üçün “ekvayrinq xidməti” və “A2C xidməti” dedikdə, TƏRƏF 2, İstifadəçilər və TƏRƏF 1 arasında müxtəlif alət və ödəniş vasitələrindən istifadə etməklə hesablaşmaların aparılması üçün bank və ödəniş xidmətləri başa düşülür. TƏRƏF 2 bununla etiraf edir və razılaşır ki, ödəniş proseduru üçün yuxarıda göstərilmiş xidmətlərdən istifadə üzrə mövcud təcrübə Azərbaycan Respublikasında nisbətən yenidir və gələcəkdə onun həyata keçirilməsi üçün müəyyən dəyişikliklər və inkişaflar tələb oluna bilər.

4.3 Bu Müqavilənin 4.2 bəndinə uyğun olaraq Texnoloji Platformada TƏRƏF 2-nin müvafiq istifadəçi hesabını yaratması üçün, TƏRƏF 2 müvafiq nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi üçün VÖEN-ə və istifadə edilən hər bir nəqliyyat vasitəsinə görə “fərqlənmə nişanına” Buraxılış Vəsiqəsi və Buraxılış Kartı, Reysqabağı Texniki Yoxlama Sənədləri, TƏRƏF 2-nin Reysqabağı Tibbi Müayinə Sənədləri, taksometrin metroloji yoxlamadan keçməsini təsdiq edən şəhadətnamə (taksometr funksiyaları əvəzinə proqram təminatından istifadə halları istisna olmaqla), narkotik sərxoşluq vəziyyətinin, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehlakı hallarının müəyyən edilməsi üçün aparılan tibbi müayinənin nəticəsi barədə məlumat, xüsusi hazırlıq keçməsini təsdiq edən sənəd və qüvvədə olan qanunvericiliklə tələb olunan istənilən digər sənədlərə sahib olmalıdır. TƏRƏF 2 həmçinin bu Müqavilə ilə və ya Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları və qaydaları əsasında müəyyən edilmiş hər hansı digər müvafiq qanuni tələblərə əməl etməlidir.. TƏRƏF 2 VÖEN və “fərqlənmə nişanı”nın əldə edilməsi üçün mövcud prosedur və tələblər, habelə qüvvədə olan qanuni tələblərə əməl olunması barədə Azərbaycan Respublikasının vergi orqanlarının “195” çağrı mərkəzinə zəng etməklə ətraflı məlumat almalıdır.

4.4 TƏRƏF 2 öz fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı lisenziyalaşdırma, tətbiq olunan vergi ödənişlərinin və məcburi sosial ödənişlərin hesablanması, bəyan edilməsi və ödənilməsi, uyğunluq və hesabat öhdəliklərinə və tətbiq olunan qanunvericilik və tənzimləmələrlə tələb olunan Buraxılış Kartı və Buraxılış Vəsiqəsinə görə ödənişlər də daxil olmaqla bütün digər məcburi ödənişlərə görə məsuliyyət daşıyır. TƏRƏF 1 İstifadəçilər və TƏRƏF 2 arasında yaranan hər hansı məsələ və mübahisələrə görə məsuliyyət daşımır. Bu Müqaviləyə əsasən TƏRƏF 1-in xidmətləri yalnız Onlayn Xidmətə daxil olmaq üçün vasitə kimi son istifadəçinin funksional məqsədləri üçün müvəqqəti istifadəyə görə (bu Müqavilədə nəzərdə tutulan müddət ərzində) TƏRƏF 2-yə Mobil Tətbiqin təqdim edilməsi ilə məhdudlaşır. TƏRƏF 1 heç bir halda Azərbaycan Respublikasında hər hansı nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul ola bilməz və ya məşğul olduğu hesab edilə bilməz.

4.5 Onlayn Xidmətin təşviqi məqsədilə TƏRƏF 1, öz mülahizəsinə əsasən, TƏRƏF 2-yə heç bir məhdudiyyət olmadan bonus ödənişləri və ya İstifadəçilər üçün Sifarişin qiymətində endirimlə bağlı təşviqat kampaniyaları keçirmək hüququna malikdir. Sonuncu halda, TƏRƏF 1 endirimli qiymət fərqini 4.2-ci bənddə göstərilən vasitələrlə TƏRƏF 2-yə kompensasiya edir.

4.6 TƏRƏF 1 bu Müqavilənin 4.1-ci bəndində qeyd edilən xidmət haqlarını 5.3-cü bənddə göstərilən qaydada bölgədən və digər amillərdən asılı olaraq müvəqqəti və ya daimi əsasda dəyişdirə bilər.

 1. MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏSİ VƏ XİTAMI

5.1 Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və bu Müqaviləyə TƏRƏFLƏRDƏN hər hansı birinin digər TƏRƏFƏ 5 (beş) gün əvvəl xəbərdarlıq etməsi ilə birtərəfli qaydada istənilən vaxt xitam verilə bilər. Əgər TƏRƏF 2 hüquqi şəxsdirsə, bu Müqavilənin ləğvi ilə bağlı hər hansı TƏRƏFİN təqdim etməli olduğu qabaqcadan xəbərdarlıq proseduru Mobil Tətbiq vasitəsilə, eləcə də Saytda nəzərdən keçirilə bilə və bu Təklifin əlavəsi olan şablonda öz əksini tapmışdır. Əgər TƏRƏF 2 fiziki şəxsdirsə, bu Müqaviləyə ön bildirişlə xitam verilməsi üçün TƏRƏF 1-in TƏRƏF 2-yə verdiyi bildiriş forması Mobil Tətbiq vasitəsilə göndərilmiş TSP bildirişi və ya TƏRƏF 2-nin telefon nömrəsinə göndərilən SMS-dir və  TƏRƏF 2-nin TƏRƏF 1-ə verdiyi bu Müqavilənin xitamı üçün ön bildiriş forması TƏRƏF 2-nin Mobil Tərbiqdə hesabının silinməsi üçün ünvanladığı müraciət şəklindədir. Hesabın silinməsi proseduru https://az.uklon.eu/account-delete-az/ – da öz əksini tapmışdır. Bu Müqaviləyə əsasən Onlayn Xidmətlərin daimi və ya davamlı göstərilməsi müddəti bu Müqavilənin müddətinə bərabərdir.

5.2 TƏRƏF 2 Onlayn Xidmətə giriş üçün son ödənişin edildiyi tarixdən 1 (bir) il ərzində heç bir növbəti ödəniş etmədikdə bu Müqavilə ləğv edilmiş hesab olunur. Bu müddəa TƏRƏF 2-ni gələcəkdə yeni müqavilə bağlamaq məqsədi ilə TƏRƏF 1-ə müraciət etmək hüququndan məhrum etmir.

5.3 TƏRƏF 1 istənilən vaxt bu Müqavilədə nəzərdə tutulan şərtləri birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna malikdir. Bu Müqaviləyə edilən bütün dəyişikliklər və Müqavilənin hər hansı yeni variantı Saytda paylaşıldıqdan sonra qüvvəyə minir və TƏRƏF 2 belə dəyişiklikləri müntəzəm olaraq nəzərdən keçirmək və məlumatlanmaq məsuliyyəti daşıyır. Belə dəyişikliklər (və ya onların hər hansı bir hissəsi) TƏRƏF 2 üçün məqbul olmadığı halda, TƏRƏF 2 TƏRƏF 1-ə bildiriş təqdim etməklə dərhal bu Müqaviləyə xitam verə bilər.

 1. MƏSULİYYƏT VƏ ZƏMANƏTLƏR

6.1 Bu Müqavilə ilə başqa hal nəzərdə tutulmadığı halda bu Müqavilədə və ya qüvvədə olan qanunlar və qaydalarla nəzərdə tutulan öhdəliklərin, müddəalarının və ya şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə məsul TƏRƏF Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.

6.2 TƏRƏF 2 bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş hər hansı öhdəliklərini pozduğu haldaTƏRƏF 1-in TƏRƏF 2-nin Onlayn Xidmətə girişinə xəbərdarlıq etmədən xitam vermək hüququ vardır.

6.3 Bu Müqavilənin 6.2-ci bəndində göstərilən səbəblərə görə TƏRƏF 1 tərəfindən TƏRƏF 2-nin Onlayn Xidmətə girişin xitam olunması TƏRƏF 2-ni Onlayn Xidmətə girişin dayandırılmasından əvvəl yaranan öhdəliklərini yerinə yertirməsindən azad etmir.

6.4 Bu Qaydaların 6.2 və 6.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq Onlayn Xidmətə girişin xitamı halında, belə girişin təmin edilməsini bərpa etmək üçün TƏRƏF 2 hər hansı pozuntuları tam şəkildə aradan qaldırmalı və bu barədə TƏRƏF 1-i mümkün qədər tez məlumatlandırmalıdır. TƏRƏF 2 belə girişin xitamı tarixdən etibarən 5 (beş) təqvim günü ərzində Onlayn Xidmətə girişi bərpa etmək istəmədiyi halda, TƏRƏF 1 bu Müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququna malikdir.

6.5 TƏRƏF 2-nin qəbul edilən Sifarişləri ləğv etməsi halında TƏRƏF 1 bu islahedici tədbirləri tətbiq edir: ilk və ikinci ləğvetmədə – xəbərdarlıq, üçüncü və sonrakı ləğvetmələrdə – 1.00 AZN məbləğində cərimə, hava limanına getmək üçün Sifarişin ləğv etməsi halında – 14 AZN məbləğində cərimə.

6.6 TƏRƏF 2 Sifarişləri yerinə yetirərkən yalnız fövqəladə hallarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş SOS düyməsini təkrar, əsassız,və yaxud yanlış şəkildə basılması halında, TƏRƏF 1 aşağıdakı qaydaları tətbiq edir:

6.7 Əgər TƏRƏF 2 Sifarişdə nəzərdə tutulan daşıma xərclərini artırarsa, TƏRƏF 1-in TƏRƏF 2-dən Sifarişdə göstərilən daşıma dəyərindən artıq cərimə tələb etmək hüququ var.

6.8 TƏRƏF 2 və/və ya onların cəlb etdiyi digər şəxslər tərəfindən Saytda yerləşdirilən Əməkdaşlıq Şərtlərinin və/və ya Qaydalarının pozulması və ya istənilən birbaşa və/ və ya dolayı itkilər və/ və ya zərər, əldən çıxmış fayda, xərclər, dəbbə pulu, cərimə də daxil olmaqla qüvvədə olan istənilən qanunların və qaydaların pozulması nəticəsində TƏRƏF 1-ə hər hansı zərər dəydikdə, TƏRƏF 2 TƏRƏF 1-in tələbi ilə TƏRƏR 1-ə dəyən zərər məbləğini kompensasiya etməlidir.6.9 Daşınma və/və ya çatdırılma xidmətləri ilə bağlı yaranan bütün şikayət və tələblər TƏRƏF 1-in xidmət (məlumat) dəstəyi vasitəsilə qəbul edilir və baxılır. İstifadəçilərin şikayət və tələblərinə TƏRƏF 1 tərəfindən baxılmasının nəticələrinə əsasən, TƏRƏF 1-in göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı TƏRƏF 2-nin günahkar və ya təqsirli olduğu müəyyən edilərsə, TƏRƏF 2 öz təqsiri ucbatından baş vermiş xidmətlərin keyfiyyətinin pozulmasına görə tam məsuliyyət daşıyır.

6.10 Bu Müqavilənin 4-cü bəndinə əsasən TƏRƏF 2-nin TƏRƏF 1-ə ödəməli olduğu hər hansı cərimələr və kompensasiyalar TƏRƏF 2-nin İstifadəçilərdən nağdsız qaydada aldığı gəlir məbləğindən heç bir məhdudiyyət olmadan çıxıla (“charged back” edilə yəni geri ödənilə) bilər.

6.11 TƏRƏF 1, Bank və Maliyyə Tərəfdaşının  Elektron Ticarət (Xidmətlər) ilə bağlı bütün əməliyyat və əqdlərinə  hər-hansı xüsusi məhdudiyyət olmadan biznes və tətbiq olunan əməliyyat ehtiyaclarına uyğun olaraq nəzarət etmək hüququ var. Yuxarıda göstərilmiş tərəflərdən hər hansı biri hüquqi, komplayens və ya maliyyə nöqteyi nəzərdən müəyyən edilmiş hər hansı şübhəli elementlərin mövcudluğunu müəyyən etdiyi halda, həmin tərəf müvafiq məsələlərin qənaətbəxş həllinə qədər hər hansı belə əməliyyatları dayandırmaq və/və ya müvafiq müqavilə münasibətlərinə öz mülahizələrinə görə birtərəfli qaydada xitam vermək hüququ var.

6.12 TƏRƏF 1 bu Müqavilənin şərtlərinə və ya qüvvədə olan qanun və qaydalara zidd olaraq proqram məhsullarından qeyri-düzgün istifadənin və ya hər hansı istifadənin hər hansı hüquqi nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır.

6.13 TƏRƏF 1 TƏRƏF 2-yə Onlayn Xidmətlə bağlı aşağıdakı zəmanətləri verir:

Eyni zamanda, Onlayn Xidmət, Sayt, Mobil Tətbiq TƏRƏF 2-yə “olduğu kimi” istifadəsinə veriləcək. Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin İstifadəçinin gözləntilərinə cavab verməsini və/və ya Onlayn Xidmətə çıxışın fasiləsiz, etibarlı və xətasız şəkildə təmin edilməsi üçün TƏRƏF 1 TƏRƏF 2 qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır. TƏRƏF 1-in Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin və ya onun hər hansı bir hissəsinin dəyişdirilməsi, müvəqqəti və ya tam dayandırılması və/və ya Onlayn Xidmətə giriş üçün heç bir məsuliyyəti olmayacaq. Onlayn Xidmətin fəaliyyəti və ona giriş fors-major hallar və qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün TƏRƏF 1-in nəzarətindən kənarda qalan digər amillərlə dayandırıla bilər.

 1. FORS MAJOR

7.1 Tərəflərdən heç biri bu Müqavilədə nəzərdə tutulan öhdəliklərinin fors major hallar nəticəsində yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi şəkildə yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımır. Bu Müqaviləni təsdiqləməklə siz Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul edirsiniz və bu, qüvvədə olan qanunvericilik və tənzimləmələrə əsasən qəbul edilən şəxsi məlumatların istifadəsi üçün yazılı razılıq deməkdir.

7.2 TƏRƏF 2 hər bir taksi sifarişi üçün adsızlaşdırılmış məlumat siyahısı, TƏRƏF 2-nin iş və istirahət vaxtı rejimlərinə əməl etməsi barədə məlumat və TƏRƏF 1 tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada cari vaxtda belə məlumatlara çıxışın təmin edilməsi, digər əlaqəli məlumatların təqdim edilməsi, məlumatların qorunması üçün texniki tələblərə əməl olunması və s. daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulan öhdəliklərinizin yerinə yetirilməsi üçün TƏRƏF 1-in bütün qanuni və ağlabatan tələblərinə məcburi qaydada əməl etməlidir.

7.3 Fors major hallarına xüsusən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq (1) yanğın, daşqın, zəlzələ partlayış, tufan, sürüşmə, epidemiya və digər təbii hadisə və fəlakətlər; (2) həmçinin müharibə, tətillər, ödəniş sxemlərinin fəaliyyətindəki uğursuzluqlar, hökumət və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən bu Müqavilənin lazımi icrasını qeyri-mümkün edən qərarların qəbul edilməsi və/və ya öhdəliklərin tam və ya lazımi şəkildə yerinə yetirilməsinə mane olan digər hallar daxildir.

8 FƏRDİ MƏLUMATLAR

8.1 TƏRƏF 2-nin fərdi məlumatlarının toplanması, istifadəsi, emalı və qorunması ilə bağlı bütün məsələlər Saytda xüsusi olaraq paylaşılan “Fərdi Məlumatlar Siyasəti” ilə tənzimlənir.

 1. DİGƏR

9.1 Bu Müqavilə ilə sərbəst şəkildə Saytda tanış olmaq olar. Müqavilə Qəbuletmə (Aksept) anından qüvvəyə minir.

9.2 Müqavilə yetkinlik yaşına çatmış, tam hüquq və fəaliyyət qabiliyyətinə malik olan, VÖEN və müvafiq nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi üçün istifadə edilən hər bir nəqliyyat vasitəsi üzrə “fərqlənmə nişanına” və 3.1.1-ci bənddə qeyd olunan sənədlərə sahib hər hansı fiziki şəxs ilə bağlanıla bilər. Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilmiş və müvafiq nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi üçün istifadə edilən hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün “fərqlənmə nişanına” sahib olan, həmçinin nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi üçün qüvvədə olan qanun və qaydalarla müəyyən edilən digər tələblərə cavab verən hər hansı hüquqi şəxs ilə bağlanıla bilər.

9.3 Müqavilənin bağlandığı yer TƏRƏF 1-in yerləşdiyi yerdir.

9.4 Bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmayan hallarda, Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

9.5 Bu Müqavilədən irəli gələn və ya onun bağlanması, icrası və xitamı ilə əlaqədar yaranan hər hansı mübahisələr və ixtilaflar TƏRƏFLƏR arasında danışıqlar yolu ilə həll edilir. TƏRƏFLƏRDƏN hər hansı biri digər TƏRƏFİ bu cür mübahisə və ya ixtilafın olmaıs barədə yazılı şəkildə xəbərdar etdikdən sonra Tərəflər onu danışıqlar yolu ilə 30 (otuz) təqvim günü ərzində danışıqlar yolu ilə həll edə bilmədikdə, belə mübahisə və ya ixtilaf Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələrində həll ediləcək.

9.6 Bu Müqavilə TƏRƏF 1 və TƏRƏF 2 arasında və/və ya hər hansı üçüncü şəxslə hər hansı digər hüquqi münasibət (o cümlədən əmək münasibətləri) yaratmır.

9.7 Bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulan hər hansı müddəa və ya şərtin etibarsız və ya icrası mümkün olmayan hesab edilməsi Müqavilənin digər müddəa və şərtləri etibarlı və icrası mümkün olaraq qalır. Bütün belə etibarsız və ya icrası mümkün olmayan müddəalar etibarlı, icra edilə bilən və TƏRƏFLƏRİN niyyətlərini əks etdirəcək şəkildə dəyişdirilir.

9.8 TƏRƏF 1 tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi üçün formalaşdırılmış informasiya ehtiyatı TƏRƏF 1-in müstəsna mülkiyyətindədir və TƏRƏF 2-in Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq onun qeydiyyatı da daxil olmaqla, informasiya ehtiyatına münasibətdə heç bir hüquq və səlahiyyəti yoxdur.

9.9 Bu Müqavilə Azərbaycan dilində tərtib edilib, lakin informasiya məqsədləri üçün ingilis və rus dillərində də təqdim olunub. Azərbaycan dilindəki ilkin əsil variantı ilə digər dillərdəki variantı arasında uyğunsuzluq aşkar edildikdə, onun Azərbaycan dilindəki ilkin variantının müddəalarına üstünlük verilir.

 1. MƏLUMATLAR:

“UKLON AZƏRBAYCAN” MMC

Heydər Əliyev prospekti 125, Nərimanov rayonu, Bakı, Azərbaycan, AZ1029

VÖEN: 1406338961

H/h: AZ28AIIB400500E9447235089107

Bank: Kapital Bank ASC-nin Xətai filialı

VÖEN: 9900003611

Kod: 200071

M/h: AZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT: AIIBAZ2X

Müqavilə versiyasının tarixi: 01.01.2024.

KUKİ SİYASƏTİ

GİRİŞ

Bu Kukilər Siyasəti (bundan sonra “Siyasət” adlandırılacaq) hansı kukilərin və digər izləmə vasitələrinin (bundan sonra “Kukilər” adlandırılacaq) Uklon vebsaytları (bundan sonra “Veb sayt” adlandırılacaq) və üçüncü tərəflər tərəfindən istifadə edildiyini və kuki seçimlərinin necə olduğunu təsvir edir, onların görünüşünü və saxlanmasını dəyişdirmək və ya imtina etmək qaydaları barədə ətraflı məlumat verir.

Bəzi hallarda, biz kukilərdən Fərdi Məlumatları toplamaq və ya digər məlumatlarla birləşdirməklə Fərdi Məlumata çevrilən məlumatları toplamaq üçün istifadə edə bilərik ki, bu da Şəxsi Məlumatlarınızın işlənməsi ilə nəticələnir. Şəxsi məlumatlarınızı necə emal etdiyimiz haqqında ətraflı öyrənmək üçün Məxfilik Siyasətimizə daxil olun.

HÜQUQİ MƏLUMATLAR VƏ ƏLAQƏ

Bu Siyasətdə “Uklon“, “Biz“, “Bizim“, “Bizə” kimi hər hansı bir istinad və ifadə dedikdə Kipr Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq təsis edilmiş, müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş, şirkət nömrəsi: HE 357185 olan, hüquqi ünvanı 12 Dimostheni Severi, 6-cı mərtəbə, mənzil/ofis 601, 1080 Nikosiya, Kipr olan UKLON LTD hüquqi şəxsi başa düşülməlidir.

Bu Siyasətdə “Siz”, “Sən”, “Özün” dedikdə hər hansı bir istinad Vebsayta daxil olan / Mobil Tətbiqi(lər)i yükləyən və bu Vebsaytda və Mobil Tətbiq(lər)də hesabı qeydiyyatdan keçirən fiziki şəxs başa düşülməlidir.

Kukilərdən istifadə və Şəxsi Məlumatlarınızın emalı şəxsi məlumatların mühafizəsi üzrə bütün qüvvədə olan qanun və qaydalara uyğun olaraq həyata keçiriləcək, xüsusilə aşağıdakılara istinad edilməklə:

 1. 679/2016 saylı Qaydaya (Avropa İttifaqı) (Məlumatların Mühafizəsi barədə Ümumi Qaydaları”);
 2. 2002/58/EC Direktivi (“Elektron Məxfilik barədə Aİ Direktivi”) və
 3. Qlobal, Avropa və fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrin milli qanunvericilik səviyyəsində məlumatların qorunması barədə müvafiq orqanları tərəfindən verilən hər hansı digər qərarlar, sərəncamlar, qaydalar, təlimatlar və ya müddəalar. – Bundan sonra birlikdə “Məlumatların Mühafizəsi Qanunları” adlandırılacaq.

Bu Siyasət, Məlumatların Mühafizəsi Qanunları əsas götürülməklə, müvafiq olaraq Vebsaytlarımızdan və Mobil Tətbiqlərimizdən istifadə etdiyiniz zaman tətbiq edilir. Bu Siyasətin məqsədləri üçün “Mobil Tətbiq” dedikdə iOS və Android üçün mobil cihazlar üçün “Uklon” (istifadəçilər üçün) və “Uklon Driver” (partnyorlar üçün) proqramları, “Veb sayt” isə aşağıdakı domen adlarına malik istənilən vebsayt deməkdir: uklon.eu, uklon.com.ua, az.uklon.eu, uz.uklon.eu, driverambassador.uklon.com.ua, partnerregistration.uklon.com.ua, posterapp.uklon.com.ua, m.uklon.com.ua, fleets.uklon.com.ua, corporate-portal.uklon.com.ua, partner-registration.uklon.com.ua, driverregistration.uklon.com.ua, events.uklon.com.ua, ios.uklon.com.ua, driverregistrationuz.uklon.eu, driverregistrationaz.uklon.eu.

Burada böyük hərflərlə yazılmış və anlayışı verilməyən terminlər Məxfilik Siyasətində onlara verilən mənaya malikdir.

Bu Siyasətlə bağlı hər hansı bir sualınız varsa və ya Məlumatların Mühafizəsi Qanunları ilə verilmiş hüquqlarınızdan istifadə etmək istəyirsinizsə, lütfən, Məxfilik Siyasətimizlə tanış olun və ya privacy@uklon.com.ua (Ukrayna üçün) və privacy@uklon.eu (digər ölkələr üçün) elektron poçtları vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın.

KUKİLERİN ANLAYIŞI

Kukilər identifikatora (hərflər və rəqəmlər silsiləsi) sahib olan kiçik mətn fayllarıdır:

Kukilər ümumiyyətlə şəxsin kimliyini müəyyən edən hər hansı məlumatı ehtiva etmir, lakin Sizin haqqınızda saxladığımız Şəxsi Məlumatlar Kukilərdə saxlanılan və kukilərdən əldə edilən məlumatla əlaqələndirilə bilər, məsələn, IP ünvanı, cihaz ID-si, ölkə və ya region, klik tarixçəsi.

Kukiləri daha yaxşı başa düşmək və məlumatlı şəkildə seçim etmək üçün sizə müvafiq brauzerin kuki təlimatına baş çəkməyi və ya www.aboutcookies.org və ya www.allaboutcookies.org saytına daxil olmağı tövsiyə edirik.

KUKİLERİN GÖRÜNÜŞÜ VƏ DEAKTİV EDİLMƏSİ

Vebsayta daxil olduğunuz zaman Siz Vebsaytın altındakı müvafiq Kuki Banneri ilə məlumatlandırılacaqsınız. İstənilən istifadəçi və ya tərəfdaş vebsayta daxil olarkən 1) cihazın brauzerinin parametrləri vasitəsilə, 2) Uklon-a e-poçt yazmaqla və ya 3) “Kukilər Bəyannaməsi”nə daxil olaraq nəzarət etmək imkanı ilə kukilərin bəzi və ya bütün kateqoriyalarını qəbul etmək və ya rədd etmək barədə qərar verməkdə azaddır.

Tətbiq olunan Məlumatların Mühafizəsi Qanunlarına əsasən, Vebsaytın işləməsi üçün ciddi şəkildə zəruri olduqda kukilərin Sizin cihazınızda saxlanmasına icazə verilir: bu, əsas/texniki kukilərə aiddir. Kukilərin digər növlərini saxlamaq üçün Sizin razılığınız lazımdır. Sizin razılığınız bu Siyasətdə qeyd olunan Uklon-un bütün Vebsaytlarına və Mobil Proqramlarına şamil olunacaq.

İSTİFADƏ EDİLƏN KUKİLƏRİN NÖVLƏRİ

1-ci Kateqoriya – Təşəbbüskar tərəfdən asılı olaraq:

Birinci tərəf kukiləriÜçüncü tərəf kukiləri
Uklon tərəfindən təyin edilən, yanlız bizim tərəfimizdən əlçatan olan oxuna bilən.Google Analytics, Facebook və s. kimi üçüncü tərəf provayderləri tərəfindən təyin edilir.

2-ci Kateqoriya   – Mövcudiyyət müddətindən asılı olaraq:

AdTəsvir (anlayış)Nümunələr
Sessiya KukiləriYalnız Vebsaytdan istifadə müddətində aktivləşdirilir. yəni Vebsaytın yüklənməsindən və onun tam bağlanmasına qədər.Ümumi ortalama müddət; istifadəçi cihazının təfərrüatları (məsələn, coğrafi yer); müəyyən canlı söhbət seanslarını təmin etmək; performans problemlərinin müəyyən edilməsi.
Daimi KukilərMüəyyən müddət ərzində kompüterinizdə və ya digər cihazınızda fayl kimi saxlanılır.Parol, Vebsaytın dili.

3-cü Kateqoriya – Funksionallıqdan asılı olaraq:

AdTəsvir (anlayış)Nümunələr
Zəruri KukilərSizə Vebsaytı gəzmək və onun funksiyalarından istifadə etmək imkanı vermək məqsədilə mütləq lazımdır, çünki onlar hazırlanmış və işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar Birinci Tərəf və Üçüncü Tərəf kukiləridir.Məlumatlarınızı qorumaq və təhlükəsiz saxlamaq; Vebsaytın iş və xidmətlərin optimallaşdırılması və s. üçün Sizin və istifadə etdiyiniz cihaz təfərrüatlarını təsdiq etmək.
Seçim kukiləriVebsaytın istifadəçi ilə əlaqəsini və ya görünüşünü dəyişdirən məlumatları yadda saxlamağa imkan verir. Bunlar Birinci Tərəf və Üçüncü Tərəf kukiləridir.Seçdiyiniz dili və ya olduğunuz bölgəni aşkar etmək və ya həmin dili vebsayta tətbiq etmək
Statistika Kukiləriİstifadəçinin fəaliyyətləri/Vebsaytdan istifadə və Vebsaytın ümumi performansı ilə bağlı məlumatların toplanması məqsədi ilə aktivləşdirilib. Bunlar Birinci Tərəf və Üçüncü Tərəf kukiləridir.Cihaz, zaman və üstünlük verilən səhifələr haqqında məlumat almaq; istifadəçinin sebsaytda qalarkən və ya istifadə edərkən vebsaytın performansı barədə məlumat almaq (Google Analytics); yenidən hədəfləmə  daxilində müəyyən vebsaytlara daxil olduğunuzda Sizlə əlaqəli bir reklam verilib-verilməyəcəyinə qərar verməyə kömək olan yenidən hədəfləmənin performasnın ölçülməsi. Google Analytics-i daha yaxşı başa düşmək üçün vebsayta daxil olmağı tövsiyə edirik.
Marketinq KukiləriMarketinq kukiləri vebsaytlar üzrə ziyarətçiləri izləmək üçün istifadə olunur.Fərdi istifadəçi üçün müvafiq və cəlbedici reklamlar cəlb etmək və bununla da reklamverənlər və digər üçüncü tərəf reklamçılar üçün daha dəyərli reklamları göstərmək.

KUKİLƏRİ LƏĞV ETMƏK

Vebsayta daxil olduğunuz zaman vebsaytın aşağısında müvafiq kuki banneri ilə sizə məlumat veriləcək.

1) İstənilən istifadəçi və ya sürücü cihaz brauzeri vasitəsilə nəzarət etmək (icazə vermək, silmək; hər hansı, lakin bununla məhdudlaşmayaraq üçüncü tərəf kukilərini silmək və ya bloklamaq) imkanına sahib olaraq bəzi və ya bütün növ kukiləri qəbul etmək və ya rədd etmək barədə qərar verməkdə azaddır.

Brauzerlər, əksərən, kukiləri qəbul etməkdən imtina etməyə və ya silməyə imkan verir. Müvafiq brauzerdə kukiləri bloklamaq və silmək barədə öyrənmək üçün aşağıdakı veb səhifələrə daxil olmağı tövsiyə edirik:

Xahiş edirik, nəzərə alın ki, Seçim kukiləri deaktiv edilibsə, bəzi Vebsayt xüsusiyyətlərindən istifadə edərkən bir sıra çətinliklərlə üzləşə bilərsiniz.

Xahiş edirik, nəzərə alın ki, Statistika kukiləri Vebsaytın ümumi işini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Siz Statistika Kukiləri olmadan da bu Vebsaytın bütün xüsusiyyətlərindən istifadə edə və faydalana biləcəksiniz.

Cihazınızdan və əməliyyat sistemindən asılı olaraq, ola bilər ki, siz, bütün kukiləri silə və ya bloklaya bilməyəcəksiniz. Bundan əlavə, bütün brauzerlər və cihazlarınızda kukiləri rədd etmək istəyirsinizsə, bunu aktiv istifadə etdiyiniz hər bir cihazdakı hər bir brauzerdə ayrı-ayrı etməlisiniz.

2) Bu Siyasətdə və ya Məxfilik Siyasətində göstərilən əlaqə məlumatlarında Bizə yazmaqla seçimlərinizi dəyişdirə və razılığınızı geri götürə bilərsiniz. Xahiş edirik, nəzərə alın ki, Siz Bizə müraciət edərkən razılıq ID kodunuzu təqdim etməlisiniz (aşağıdakı Kuki Bəyannaməsində verilmişdir).

3) Kuki Bəyannaməsi

Kuki Bəyannaməsində Üçüncü Tərəfin idarə etdiyi hər hansı xidmətlər qeyd olunarsa, bunlar burada göstərilən məlumatlara əlavə olaraq və Uklon və ya istifadəçinin/sürücünün xəbəri olmadan sizin baxış vərdişlərinizi izləmək üçün istifadə edilə bilər. Toplanmış məlumat haqqında tam məlumat və onun müvafiq Üçüncü Tərəf tərəfindən saxlanma müddəti üçün yuxarıdakı Kuki Bəyannaməsində sadalanan belə Üçüncü Tərəfin müvafiq məxfilik siyasəti ilə adlar üzrə aşağıda tanış ola bilərsiniz:

SİYASƏTİN YENİDƏN İNCƏLƏNMƏSİ

Uklon bu Siyasəti istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır və bu cür dəyişikliklərin mümkün nəticələrinə görə heç bir tərəf qarşısında heç bir şəkildə məsuliyyət daşımır. Hər hansı dəyişiklik olarsa, Uklon bu Siyasətin yenidən işlənmiş versiyasını dərc edəcək və onların qüvvəyə minmə tarixini dəyişəcək. Bildirişdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bütün dəyişikliklər dərc edildiyi gündən etibarən qüvvəyə minir.

Bu Siyasətdə əhəmiyyətli dəyişikliklər edərsək, Vebsaytımızda və ya digər müvafiq əlaqə kanalları vasitəsilə ağlabatan və diqqət çəkəcək şəkildə yerləşdirməklə Sizi xəbərdar edəcəyik.

Uklon Sizə hər hansı bir dəyişiklikdən xəbərdar olmaq üçün bu Siyasəti mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməyi tövsiyə edir.

Vebsaytdan və Mobil Tətbiqdən davamlı istifadəniz bu dəyişiklikləri oxuduğunuz, başa düşdüyünüz, qəbul etdiyiniz və razılaşdığınız mənasında gələcəkdir.

Qüvvəyə minmə tarixi: 26.10.2023

Məxfilik Siyasəti

Hazırki Məxfilik Siyasəti, anlayışı 2010-cu il 11 may tarixli 998-IIIQ nömrəli “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (bundan sonra “Qanun”) ilə verilmiş fərdi məlumatların mülkiyyətçisi qismində çıxış edən AZ1029, Azərbaycan, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 125 ünvanında yerləşən, VÖEN 1406338961 olan “UKLON AZERBAIJAN” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra müvafiq hallarda “Biz” adlandırılacaq) tərəfindən hazırlanmışdır. Siyasət sözügedən Qanunla tənzimlənir.

Sizin fərdi məlumatlarınızın ardıcıl və effektiv qorunması Bizim üstünlüklərimizdən biridir, ona görə də fərdi məlumatlarınızı təhlükəsiz saxlamaq üçün hər cür səy göstəririk.

Bu Məxfilik Siyasəti ilə biz sizə hansı fərdi məlumatları emal etdiyimiz və onları necə emal etdiyimiz, həmçinin fərdi məlumatların işlənməsi və qorunmasının məqsədləri və vasitələri haqqında məlumat vermək istərdik. Bu Məxfilik Siyasəti https://az.uklon.eu saytı (bundan sonra – “Sayt”), iOS və Android mobil cihazları üçün “Uklon” və “Uklon Driver” tətbiqləri (bundan sonra “Mobil Tətbiqlər” adlandırılacaq), habelə bu Məxfilik Siyasətində aşağıda göstərilən digər mənbələr vasitəsilə topladığımız “Uklon” və “Uklon Driver” onlayn xidmətinin istifadəçilərinin bütün növ fərdi məlumatlarına şamil edilir. Mobil Tətbiqlərdən istifadə etməklə və qeydiyyatdan keçməklə, SizMobil Tətbiqlərə ilk giriş zamanı razılıq ekranında “Növbəti” düyməsini sıxmaqla bu Məxfilik Siyasətini oxuduğunuzu və başa düşdüyünüzü təsdiq edir, zəmanət verir və təqdim edirsiniz və bu Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq fərdi məlumatlarınızın bizim tərəfimizdən emal edilməsinə qeyd-şərtsiz razılıq verirsiniz (Qanunun 2. 1. 8-ci maddəsinə uyğun olaraq). Bu Şərtlərlə tamamilə razı deyilsinizsə, Saytdan və/və ya Mobil Tətbiqlərdən istifadə etməməlisiniz.

Biz sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Şərtlərə vaxtaşırı əlavə edə və ya başqa şəkildə dəyişdirə bilərik, ona görə də Biz tövsiyə edirik ki, Siz bu Şərtləri Saytda və Mobil Tətbiqlərdə mütəmadi olaraq yoxlayasınız və bununla da bu Şərtlərə edilən hər hansı dəyişikliklərlə razılığınızı bildirəsiniz. Biz bu Məxfilik Siyasətinə hər hansı əhəmiyyətli əlavələr və ya dəyişikliklər barədə sizi xəbərdar edə bilərik. Əgər siz edilmiş və ya gələcəkdə edilə biləcək hər hansı material və ya digər əlavə və ya dəyişikliklərlə razı deyilsinizsə, Saytdan və/və ya Mobil Tətbiqlərdən istifadə etməməlisiniz.

Bu Məxfilik Siyasəti Azərbayca n dilində yazılmışdır, lakin ingilis və rus dillərində də baxmaq mümkündür. Bu sənədin Azərbaycan dilindəki şərtləri ilə onun ingilis və rus dillərindəki tərcümələri arasında uyğunsuzluq yarandıqda, sənədin Azərbaycan dilindəki variantı hüquqi qüvvəyə malikdir.

Hansı fərdi məlumatları emal edirik?

Bizə təqdim etdiyiniz fərdi məlumatlarınızı

A) “Uklon” onlayn xidmətinin İstifadəçiləri.

Biz bizə təqdim etdiyiniz fərdi məlumatları, yəni ad, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi və şəhəri Mobil Tətbiqdə qeydiyyat formasını doldurarkən, həm də profilinizi doldurarkən emal edirik. Həmçinin Facebook, Google plus vasitəsilə qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman fərdi məlumatlarınızı emal edə bilərik.

Eyni zamanda siz bizim Müştərilərə dəstək xidmətimizlə və ya digər kanallar vasitəsilə (məsələn, sosial şəbəkələr vasitəsilə) Bizimlə əlaqə saxlamaq istədiyiniz hallarda Biz sizin fərdi məlumatlarınızı emal edirik.

Fərdi məlumatlar Bizə digər hallardada təqdim edilir. Siz şəxsi parametrləri yaddaşda saxlamaq, əvvəlki sifarişlərə baxmaq, gələcək sifarişləri planlaşdırmaq və cari sifarişləri idarə etmək imkanı verən hesab (hesab) yarada bilərsiniz.

Kampaniyalarda və ya lotereyalarda iştirak etməklə siz həmçinin fərdi məlumatlarınızı bizə təqdim edəcəksiniz. Bundan əlavə, Siz Sayt və Mobil Tətbiq haqqında Bizə rəy göndərə, fikrinizi bölüşə və ya Sayt və ya Mobil Tətbiqdən istifadə ilə bağlı kömək istəyə bilərsiniz.

Daşımaların sığortası halları üçün siz çatdırılma xidmətini sifariş etmisinizsə, bizə: ünvan, soyad, ad və ata adı və telefon nömrəsi kimi fərdi məlumatlarınızı təqdim edirsiniz.

B) Uklon tərəfdaşları (“Uklon Driver” onlayn xidmətinin istifadəçiləri).

Saytda və Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən Publik Ofertanı qəbul edərək onlayn xidmətə çıxışın təmin edilməsi (proqram məhsullarının çatdırılması) haqqında bizimlə müqavilə bağlayarkən, Bizə təqdim etdiyiniz fərdi məlumatları: ad, soyad, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatı məlumatları, sürücülük vəsiqəsi məlumatları, fotoşəkiliniz (şəkiliniz) və doğum tarixinizi və Bizə könüllü olaraq təqdim etdiyiniz digər məlumatları emal edirik.

Tərəfdaşlara dəstək xidmətimizlə əlaqə saxlamağınız və ya digər kanallar vasitəsilə (məsələn, sosial şəbəkələr vasitəsilə) Bizimlə əlaqə saxlamağınız lazım olduğu hallarda da fərdi məlumatlarınızı emal edirik.

Fərdi məlumatlar Bizə digər hallardada təqdim edilir. Siz şəxsi parametrləri yaddaşda saxlamaq, şəkillər yükləmək, tamamlanmış sifarişlərə baxmaq və s. imkan verən hesab (şəxsi hesab) yarada bilərsiniz.

Kampaniyalarda və ya lotereyalarda iştirak etməklə siz həmçinin fərdi məlumatları bizə təqdim edəcəksiniz. Bundan əlavə, Siz Sayt və Mobil Tətbiq haqqında Bizə rəy göndərə, fikrinizi bölüşə və ya Sayt və ya Mobil Tətbiqdən istifadə ilə bağlı kömək istəyə bilərsiniz.

“Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçilər üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək və Uklon Tərəfdaşımızın şəxsiyyətinin lazımi əlavə yoxlanılması/identifikasiyası üçün biz həmçinin Uklon Tərəfdaşlarımızın aşağıdakı fərdi məlumatlarını emal edə bilərik: şəxsiyyət məlumatları ehtiva edən sənədlər (məsələn, pasportun nömrəsi və seriyası, onun etibarlılıq müddəti, verilmə tarixi və onu verən orqanın adı; yaşayış icazəsi məlumatları) və/və ya onların surətləri, Uklon Tərəfdaşları tərəfindən könüllü olaraq təqdim edilən digər məlumatlar.

Avtomatik olaraq emal etdiyimiz məlumatlar

Biz avtomatik olaraq müəyyən məlumatları, o cümlədən IP ünvanınız, Xidmətlərimizdən istifadə etdiyiniz tarix və vaxt, aparat və proqram təminatı haqqında məlumat, həmçinin istifadə etdiyiniz İnternet brauzeri, kompüterinizin və ya mobil cihazınızın əməliyyat sistemi haqqında məlumat (məsələn, proqram versiyaları və dil parametrləri) emal edə bilərik. Biz həmçinin sizə göstərdiyimiz kliklər və səhifələr haqqında məlumat toplaya bilərik.

Əgər siz mobil cihazdan istifadə edirsinizsə, Biz həmçinin həmin cihazı, onun parametrləri və xüsusiyyətlərini, məkan məlumatlarını, mobil tətbiqinin nasazlıqlarını, digər sistem əməliyyatlarını və reklam identifikatorlarınızı müəyyən edən məlumatları qəbul edə bilərik. Mobil Tətbiq vasitəsilə sifariş verdiyiniz zaman, sistemimiz onun hansı vasitələrlə və hansı saytlar vasitəsilə edildiyinizi və ya hansı saytlardan Mobil Tətbiqlərə daxil olduğunuzu qeyd edir.

Mobil tətbiqləri sizin mobil cihazınızın müxtəlif xidmətlərinə və məlumatlarına, o cümləsən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, telefon kitabçası (kontaktlar), məkan məlumatları və xarici məlumat saxlama cihazları (yaddaş kartları) məlumatlara daxil ola bilər. İstənilən halda, mobil cihazınızın xidmətlərinə giriş yalnız bizim push mesajımıza cavab olaraq ayrı və birmənalı razılığınız verildikdə mümkündür.

Yuxarıda göstərilən məlumat növləri fərdi məlumatları (yəni, sizi müəyyən edən və ya müəyyən edə bilən məlumatlar) ehtiva etməyədə bilər. Bu məlumatların bəziləri əvəzinə qeyri-fərdi məlumatlar (yəni, sizi müəyyən etməyən və tmüəyyən edə bilməyən məlumatlar) təşkil edə bilər.

Şəxsi məlumatlarınıza girişi olan şəxslər

Biz sizin şəxsi məlumatlarınızı aşağıdakı qəbuledənlər kateqoriyaları ilə paylaşa bilərik:

– Vəziyyətdən asılı olaraq bizim şirkətlər qrupunun digər şirkətləri və funksiyaları şəxsi məlumatların əldə edilməsi ilə əlaqəli olan və etibar edilən şirkətlərin lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş və təlimatlandırılmış işçiləri, menecerləri, agentləri, nümayəndələri, təminatçıları və podratçıları;

– Qüvvədə olan qanunlara riayət etmək üçün səlahiyyətli dövlət qurumları;

– Etibarlı üçüncü tərəf biznes tərəfdaşları.

Bizə təqdim etdiyiniz digər şəxslərin fərdi məlumatları

“Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçiləri.

Əlbəttə ki, siz, yalnız özünüz üçün deyil, başqaları üçün də sifariş verə bilərsiniz. İstənilən şəxs üçün telefon nömrəsini və adını Bizə təqdim etməklə, nəqliyyat xidməti sifariş edə bilərsiniz. Bundan əlavə, çatdırılma xidmətini sifariş edərkən, siz bizə göndərişi alanın çatdırılma ünvanı, soyadı, adı və telefon nömrəsi kimi fərdi məlumatlarını təqdim edirsiniz. Lakin, bununla bağlı qeyd etməliyik ki, fərdi məlumatlarını təqdim etdiyiniz şəxsin sizin bunu etdiyinizdən xəbərdar olmasını, onların fərdi məlumatlarından istifadənizi başa düşməsini və razılığını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir (bu Qaydalarda göstərildiyi kimi).

Bunu etmək üçün, siz əvvəlcədən Saytda və Mobil Tətbiqdə mövcud olan bu Məxfilik Siyasətinə keçidi belə bir şəxslə paylaşmağa borclusunuz və bununla siz bunu etdiyinizi, bu şəxsin bu Məxfilik Siyasətində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq fərdi məlumatlarının işlənməsinə birmənalı razılığını aldığınızı və həmin razılığı Bizim sorğumuz əsasında Bizə təqdim edəcəyinizi təsdiq edirsiniz.

Digər mənbələrdən əldə edilən məlumatlar

Bu məlumatlara reytinqlər və ya təriflər kimi istifadiçi rəyləri, iddialar və ya mübahisələrlə bağlı məlumat verən istifadəçilər və ya digər şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş məlumatlar, sığorta təminatçıları, maliyyə xidmətlərin təminatçıları və ictimaiyyətə açıq mənbələrdən alınan məlumatlar daxil ola bilər. Biz bu mənbələrdən toplanmış məlumatları əlimizdə olan digər məlumatlarla birləşdirə bilərik.

Niyə fərdi məlumatlarınızı emal edirik?

Biz aşağıda göstərilən fərdi məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün emal edirik. Xüsusilə, fərdi məlumatlarınız aşağıdakı kimi istifadə edilə bilər:

A) “Uklon” onlayn xidmətinin İstifadəçiləri

– Sifarişlərin yerləşdirilməsi: Biz sizin fərdi məlumatlarınızı “Uklon” onlayn xidmətində sərnişindaşıma və/və ya çatdırılma üçün sifarişlərin yerləşdirilməsi və Tərəfdaş tərəfindən müvafiq sifarişlərin yerinə yetirilməsi üçün fərdi məlumatlarınızın Tərəfdaşlara ötürülməsi məqsədilə istifadə edirik. Digər hallarda Biz sizin fərdi məlumatlarınızı Tərəfdaşlara yalnız sizin ayrıca razılığınızla ötürə bilərik.

– Müştəri dəstəyi: Biz 24/7 müştəri dəstəyi təqdim edirik. Dəstək qrupu sizin fərdi məlumatlarınızı istifadə etməklə sizə sizin verdiyiniz sifarişlərlə bağlı və sifarişlərlə əlaqəli olan suallara, eləcə də digər suallara cavab verə bilər.

– Hesab (hesab): istifadəçilər Mobil Tətbiqdə hesab yarada bilərlər. Biz hesabınızı idarə etmək üçün bizə təqdim etdiyiniz məlumatlardan istifadə edirik.

– Marketinq: Biz həmçinin fərdi məlumatlarınızı (telefon nömrəsi və e-poçt ünvanı) məlumat, xəbər, reklam və promo materiallarını göndərmək üçün istifadə edirik. Kampaniyalarda iştirak edərkən müvafiq məlumat bu kampaniyaları idarə etmək üçün istifadə olunacaq. Biz həmçinin Mobil Tətbiqdə məlumat, xəbərləri, reklam və tanıtım materialları yerləşdiririk.

Siz privacy@uklon.eu elektron poçt ünvanına müvafiq məktub göndərməklə məlumat, xəbər, reklam və promo materiallarını almaqdan (e-poçt) imtina etmək hüququnuz var.

– Sizinlə ünsiyyət: Biz bizimlə paylaşdığınız əlaqə məlumatlarının növündən asılı olaraq digər məsələlərlə bağlı e-poçt, telefon və elektron məktubları vasitəsilə Sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Bizə göndərdiyiniz bütün sorğuları emal etmək üçün hər cür səy göstəririk.

– Zəngin izlənməsi: dəstək xidmətinə zəng etdiyiniz zaman biz sizin telefon nömrənizi sifarişinizlə eyniləşdirmək üçün avtomatik nömrə identifikasiya sistemindən istifadə edirik – bu həm sizə, həm də bizə vaxta qənaət etməyə kömək edəcək. Xidmətin keyfiyyətinin monitorinqi və komandamızın gələcək təlimi üçün dəstək xidmətinin əməkdaşları ilə danışıqlar real vaxt rejimində dinlənilə və ya qeydə alına bilər. Qeydlər işlənmə məqsədinə uyğun olaraq məhdud müddət ərzində saxlanılır və biz onları daha uzun müddət saxlamağı zəruri hesab etmədiyimiz halda avtomatik olaraq silinir. (zəruri hallarda, o cümlədən qanun pozuntusu ilə bağlı işlərin araşdırılması məqsədi ilə). Telefon danışıqlarının bütün qeydləri bu Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq istifadə ediləcək. Bununla, Siz telefon danışıqlarının dinlənilməsinə və qeydə alınmasına və müvafiq fərdi məlumatların Bizim tərəfimizdən işlənməsinə birmənalı razılığınızı verirsiniz.

– Mobil cihazınızın xidmətlərindən istifadə: Mobil tətbiqi telefon kitabçanız (kontaktlar), məkanınız və xarici yaddaş cihazları (yaddaş kartları) daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, mobil cihazınızdan müxtəlif xidmətlərə və məlumatlara daxil ola bilər. Mobil cihazınızın xidmətlərinə giriş yalnız bizim push mesajımıza cavab olaraq ayrıca və birmənalı razılığınızı verdiyiniz halda mümkündür.

• Telefon Kitabçası (Əlaqə) Bölməsi: Bu bölməyə giriş hər hansı digər şəxs üçün sifariş vermək məqsədilə həmin şəxsin telefon nömrəsinin Telefon Kitabçanızdan Bizə təqdim edilməsi üçün tələb olunur. Biz telefon kitabçası məlumatlarını, sizin tərəfinizdən digər şəxs üçün daşıma xidməti sifariş olunduqda həmin şəxsin telefon nömrəsinin Tərəfdaşlara ötürülməsi hallar istisna olmaqla, heç bir üçüncü şəxslərlə təqdim etmirik və bu Məxfilik Siyasətində göstərildiyi kimi, Mobil Tətbiqindən istifadə ilə bağlı hallar istisna olmaqla onlardan başqa cür istifadə etmirik.

• “Məkan” bölməsi: Biz Xidmətin keyfiyyətini təmin etmək, xüsusən də sifarişinizi yerinə yetirəcək avtomobilin yerini nümayiş etdirmək üçün yerləşdiyiniz məkana daxil oluruq. Biz bu məlumatları üçüncü şəxslərə ötürmürük. Bu məlumatlar gediş zamanı həyatınıza və ya sağlamlığınıza təhlükə yarana biləcək hallarda və yalnız “Uklon” Mobil Tətbiqində SOS düyməsini sıxdıqdan sonra üçüncü şəxslərə ötürülə bilər.

• Yaddaş kartının qeydi bölməsi: Sifarişinizlə bağlı bəzi texniki müvəqqəti məlumatları (keş) telefonunuzun yaddaş kartında qeyd edə bilərik. Biz bu məlumatları üçüncü tərəflərə ötürmürük və Mobil Tətbiqinin düzgün işləməsini təmin etməkdən başqa heç bir şəkildə istifadə etmirik.

– Gediş zamanı həyatınızın və sağlamlığınızın qorunması: Həyatınızı və ya sağlamlığınızı qorumaq və/və ya qəza təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədilə, “Uklon” mobil tətbiqində SOS düyməsini sıxmalısınız, gediş zamanı həyatınız və ya sağlamlığınız üçün fərdi məlumatlarınızı (ad, soyad, telefon nömrəsi, səyahət marşrutu və yeri) təcili yardım xidmətlərinə ötürə bilərik.

– Hüquqi məqsədlər: Biz sizin fərdi məlumatlarınızı yalnız Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda emal etmək və səlahiyyətli orqanlara ötürmək üçün istifadə edə bilərik.

B) Uklon tərəfdaşları (” Uklon Driver” onlayn xidmətinin istifadəçiləri).

– Sifarişlərin yerinə yetirilməsi: Daşınma və/və ya çatdırılma üçün sifariş qəbul etmisinizsə, onları “Uklon”. onlayn xidmətniin istifadəçisinə ötürmək üçün fərdi məlumatlarınızı emal edirik.

– Tərəfdaşlara dəstək xidməti: Biz Tərəfdaşlara dəstək göstəririk. Dəstək qrupu fərdi məlumatlarınızla sizə sifariş verməkdə kömək edə bilər və əlaqəli suallara, eləcə də digər suallara cavab verə bilər.

– Hesab (şəxsi hesab): Tərəfdaşlar Mobil Tətbiqdəşəxsi hesab yarada bilərlər. Bizə təqdim etdiyiniz məlumatlardan şəxsi hesabınızı idarə etmək üçün istifadə edirik. Mobil Tətbiqində olan parametrlər və statistik məlumatlarla (filtrlərin parametrləri və sifariş seçimi alqoritmləri, tamamlanmış sifarişlərin statistikası və s. ) ilə bağlı məlumatları təhlükəsiz şəkildə saxlanılır və üçüncü tərəflərə ötürülmür.

– Marketinq: Biz sizin fərdi məlumatlarınızdan həmçinin məlumat, xəbərlər və reklam materialları göndərmək üçün istifadə edirik. Kampaniyalarda iştirak edərkən müvafiq məlumat bu kampaniyaları idarə etmək üçün istifadə olunacaq.

control@uklon.com.ua elektron poçt ünvanına (e-poçt) müvafiq məktub göndərməklə məlumat, xəbər, reklam və promo materiallarını almaqdan imtina etmək hüququnuz var.

– Sizinlə ünsiyyət: Biz bizimlə paylaşdığınız əlaqə məlumatlarının növündən asılı olaraq digər məsələlərlə bağlı e-poçt, telefon və elektron mesajlar vasitəsilə də Sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Bizə göndərdiyiniz bütün sorğuları emal etmək üçün hər cür səy göstəririk.

– Zəngin izlənməsi: Tərəfdaşlara Dəstək xidmətinə zəng etdiyiniz zaman Biz sizin telefon nömrənizi sifarişinizlə eyniləşdirmək üçün avtomatik nömrə identifikasiya sistemindən istifadə edirik – bu həm sizə, həm də bizə vaxta qənaət etməyə kömək edir. Xidmətlərin keyfiyyətinin monitorinqi və komandamızın gələcək təlimi məqsədilə dəstək xidmətinin əməkdaşları ilə danışıqlar real vaxt rejimində dinlənə və ya qeydə alına bilər. Qeydlər məhdud müddət ərzində saxlanılır və onların daha uzun müddət saxlanmasını zəruri hesab etdiyimiz hallar istisna olmaqla (zəruri hallarda, o cümlədən qanun pozuntuları ilə bağlı işlərin araşdırılması məqsədilə) avtomatik olaraq silinir. Telefon danışıqlarının bütün qeydləri bu Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq istifadə ediləcək. Bununla, Siz telefon danışıqlarının dinlənilməsinə və qeydə alınmasına və müvafiq fərdi məlumatların Bizim tərəfimizdən işlənməsinə birmənalı razılığınızı verirsiniz.

– Mobil cihazınızın xidmətlərindən istifadə: Mobil tətbiqlər mobil cihazınızın müxtəlif xidmətlərinə və məlumatlarına, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: məkan və xarici məlumat saxlama cihazları (yaddaş kartları) daxil ola bilər. Mobil cihazınızın xidmətlərinə giriş yalnız bizim push mesajımıza cavab olaraq ayrıca və birmənalı razılığınız verildikdə mümkündür.

• “Məkan” bölməsi: Xidmətin keyfiyyətini təmin etmək, xüsusən də olduğunuz yerin yaxınlığında yerləşdirilən sifarişlər haqqında aktual məlumat vermək, həmçinin təhlükəsizliyin təmin edilməsi, dələduzluq halların qarşısının alınması və aşkarlanması üçün biz sizin məkanınıza giriş əldə edirik. “Uklon Driver” Mobil tətbiqi üstünlük (tətbiqə daxil olunmaqla telefon ekranında əks olunur) və ya arxa fon (tətbiqə daxil olunub, lakin telefon ekranında göstərilmir) rejimində işləyərkən məkanınızla bağlı məlumatlar işlənir. Məkan məlumatlarınızın işlənməsini dayandırmaq üçün “Uklon Driver”i bağlamalısınız. Biz heç bir halda, olduğunuz yer haqqında məlumatları üçüncü tərəflərə ötürmürük.

• “Yaddaş kartına qeyd” bölməsi: Mobil Tətbiqındən istifadənizlə bağlı bəzi texniki müvəqqəti məlumatları (keş) telefonunuzun yaddaş kartına yaza bilərik. Biz bu məlumatları üçüncü tərəflərə ötürmürük və Mobil Tətbiqinin düzgün işləməsini təmin etməkdən başqa heç bir şəkildə istifadə etmirik.

– Avtomobildə qalan əşyaların axtarışı: Gediş zamanı avtomobildə qalan şəxsi əşyaların geri qaytarılması ilə bağlı köməklik etmək üçün “Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçiləri ilə adınızı və telefon nömrənizi paylaşırıq.

Biz digər hallarda sizin telefon nömrənizi “Uklon” onlayn servisinin istifadəçilərinə yalnız sizin ayrıca razılığınızla ötürə bilərik.

– Mühasibat məqsədləri: Biz sizə göstərilən xidmətlər üzrə mühasibat və vergi uçotunun aparılması məqsədilə sizin soyad və adınızı istifadə edirik.

– Hüquqi məqsədlər: Biz sizin fərdi məlumatlarınızı yalnız Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda emal etmək və səlahiyyətli orqanlara ötürmək üçün istifadə edə bilərik.

Fərdi məlumatlarınızı üçüncü tərəflərə necə ötürə bilərik?

Biz müəyyən şərtləri nəzərə alaraq fərdi məlumatlarınızı üçüncü tərəflərə ötürə bilərik.

Bu Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq sizin fərdi məlumatların emalına dair verdiyiniz razılıq əsasında həyata keçirilən fərdi məlumatların hər hansı ötürülməsi haları üçün sizin ayrıca razılığınız tələb olunmayacaq və bu barədə sizə ayrıca bildiriş təqdim edilməyəcəkdir.

A) “Uklon” onlayn xidmətinin İstifadəçiləri.

– Sifarişlərin yerləşdirilməsi: Biz sizin fərdi məlumatlarınızıs Tərəfdaşlara sizin sifarişlərinizin yerinə yetirilməsi məqsədilə ötürürük. Digər hallarda, Tərəfdaşın yazılı və ya şifahi tələbi olduqda, Biz sizin telefon nömrənizi yalnız sizin ayrıca razılığınız alındıqdan sonra Tərəfdaşa ötürə bilərik.

– Üçüncü tərəf olan xidmət icraçıları: Biz sizin fərdi məlumatlarınızı bizim adımızdan emal etmək məqsədilə Qanunla müəyyən edilmiş mənada fərdi məlumatlaırn operatorları sayılacaq üçüncü tərəflərin xidmətlərindən istifadə edə bilərik. Bu cür emal müxtəlif, lakin daimi qanuni məqsədlər üçün, məsələn, Bizim adımızdan və maraqlarımız daxilində məlumat və reklam materialları göndərmək üçün həyata keçirilir. Müstəqil xidmət icraçıları məcburi qaydada məxfilik qaydaları ilə razıdırlar və fərdi məlumatlarınızı başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilməzlər. Biz sizin fərdi məlumatlarınızı digər şəxslərin adından və maraqları naminə məlumat və reklam materialların göndərilməsi üçün üçüncü tərəflərə ötürmürük.

– Səlahiyyətli dövlət orqanları: Biz fərdi məlumatları Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə tələb olunan həddə və hallarda, xüsusən də bu məlumatlar cinayət əməllərinin və dələduzluq hallarının qarşısın alınması, aşkar edilməsi və dayandırılması üçün zəruri olduqda hüquq-mühafizə, vergi, fiskal və digər səlahiyyətli orqanlara ötürürük, habelə fərdi məlumatlar sizin hüquq və ya əmlakınızı, həmçinin Uklon Tərəfdaşlarının hüquq və əmlakını qorumaq üçün müvafiq miqdarda səlahiyyətli orqanlara ötürə biləikr.

– Sığorta şirkətləri: sığorta şirkəti ilə müqaviləyə müvafiq əlavələri imzalayaraq, Biz daşınma zamanı həyatınızı və sağlamlığınızı sığortalamaq üçün sizin fərdi məlumatlarınızı lazım olan həddə, və həmçinin çatdırılma xidməti üzrə verilmiş sifariş nəticəsində sığorta hadisəsi baş verdikdə fərdi məlumatlarınız barədə sığorta şirkətini yazılı şəkildə xəbərdar edirik.

– Gediş zamanı həyatınızın və sağlamlığınızın qorunması: Siz “Uklon” mobil tətbiqində SOS düyməsini sıxtığınız halda, Biz sizin həyatınızı və ya sağlamlığınızı xilas etmək və/və ya daşınma zamanı həyatınıza və ya sağlamlığınıza zərər vurma təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədil sizin fərdi məlumatlarınızı (ad, soyad, telefon nömrəsi, səyahət marşrutu və məkanı) təcili yardım xidmətlərinə ötürə bilərik.

– Maliyyə Tərəfdaşları: Biz sizin səfərlər tarixçənizi, sifariş məlumatlarınızı və yerinə yetirilmiş səfərlərlə bağlı sizinlə ünsiyyət faktını təsdiq edən məlumatları, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq: Uklon onlayn xidmətində qeydiyyatdan keçərkən göstərdiyiniz fərdi məlumatların siyahısı ilə elektron yazışmaların və digər ünsiyyət vasitələrinin skrinşotları, səfərlərinizi təsdiqləmək üçün maliyyə tərəfdaşlarının – maliyyə xidməti təminatçılarının müvafiq sorğularına qeydiyyat tarixini ötürürük. Bununla, Siz qeyd olunan yazışmaların skrinşotlarının Bizim tərəfimizdən maliyyə şirkətlərinə ötürülməsinə razılıq verirsiniz və bu cür ötürmənin yazışmaların məxfiliyinin pozulmasına səbəb olmayacağını təsdiq edirsiniz.

– Biz Umico partner şəbəkəsində və Umico marketplace mobil tətbiqində satınalmalar nəticəsində toplanan bonusların əvəzləşdirilməsinin təşkili və belə əvəzləşdirilmələri həyata keçirmək üçün sizin üçün Umico hesabı yaratmaq məqsədilə fərdi məlumatlarınızı üçüncü tərəflərə ötürə bilərik, və bu sənədi imzalamaqla siz buna qeyd-şərtsiz razılığınızı verirsiniz.

B) Uklon tərəfdaşları (“Uklon Driver” onlayn xidmətinin istifadəçiləri).

– Sifarişlərin yerinə yetirilməsi: Biz sizin fərdi məlumatlarınızı sifarişlərini yerinə yetirdiyiniz “Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçilərinə ötürürük.

– Üçüncü tərəf olan xidmət icraçıları: Biz sizin fərdi məlumatlarınızın Bizim adımızdan emal edilməsi üçün üçüncü tərəfin xidmətlərindən istifadə edə bilərik. Bu cür emal xidmətləri müxtəlif məqsədlər üçün, məsələn, Bizim adımızdan və Bizim maraqlarımız üçün məlumat materiallarının göndərilməsi üçün həyata keçirilir. Müstəqil xidmət icraçıları məcburi məxfiliyə razıdırlar və fərdi məlumatlarınızı başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilməzlər.

– Səlahiyyətli dövlət orqanları: Biz fərdi məlumatları Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə tələb olunan həddə və hallarda, xüsusən də bu məlumatlar cinayət əməllərinin və dələduzluq hallarının qarşısın alınması, aşkar edilməsi və dayandırılması üçün zəruri olduqda hüquq-mühafizə, vergi, fiskal və digər səlahiyyətli orqanlara ötürürük, habelə fərdi məlumatlar Bizim hüquq və ya əmlakınızı, həmçinin Mobil Tətbiq istifadəçilərinin hüquq və əmlakını qorumaq üçün müvafiq miqdarda səlahiyyətli orqanlara ötürə bilərik.

– Avtomobildə qalan əşyaların axtarışı: “Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçilərinin yazılı və ya şifahi tələbi ilə daşınma zamanı avtomobildə qalan şəxsi əşyaların geri qaytarılmasına köməklik etmək üçün Biz onlara adınızı və telefon nömrənizi veririk. Digər hallarda, “Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçilərinin yazılı və ya şifahi tələbi ilə biz sizin telefon nömrənizi yalnız sizin ayrıca razılığınızı aldıqda, onlara ötürə bilərik.

– Maliyyə tərəfdaşları: Biz “Uklon” onlayn xidmətində qeydiyyat zamanı göstərdiyiniz fərdi məlumatları, şəxsi hesabınızdakı məlumatları, fərdi məlumatlarınızı özündə əks etdirən tamamlanmış sifarişlərin tarixçəsini, həyata keçirilən gedişlərlə bağlı sizinlə əlaqə faktını təsdiqləyən məlumatları, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq maliyyə tərəfdaşlarının – maliyyə xidmətlərinin icraçılarının müvafiq müraciətləri əsasında elektron poçt yazışmalarının və digər kommunikasiya vasitələrinin skrinşotlarını ötürürük. Bununla, Siz qeyd olunan yazışmaların skrinşotlarının Bizim tərəfimizdən maliyyə şirkətlərinə ötürülməsinə razılıq verirsiniz və bu cür ötürmənin yazışmaların məxfiliyinin pozulmasına səbəb olmayacağını təsdiq edirsiniz.

– Xüsusilə, biz yuxarıda göstərilən məlumatları “Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçilərindən Tərəfdaşlara ödəniş əməliyyatlarını təmin edən ödəniş xidməti təminatçısı olan PashaPay MMC-yə ötürürük. “Uklon Driver”a giriş əldə edərkən, qeydiyyatdan keçərkən və/və ya müvafiq məlumatı olan Push mesajınına razılıq verərkən, siz hazırkı məlumatların ötürülməsinə və PashaPay-ın İstifadə Şərtləri və Məxfilik Siyasətinə ayrıca, açıq, konkret və sərbəst verilmiş razılığınızı verirsiniz.

– Umico partner şəbəkəsində və Umico marketplace mobil tətbiqində satınalmalar nəticəsində toplanan bonusların əvəzləşdirilməsinin təşkili və belə əvəzləşdirilmələri həyata keçirmək üçün sizin üçün Umico hesabı yaratmaq məqsədilə fərdi məlumatlarınızı üçüncü tərəflərlə ötürə bilərik, və bu Siyasəti imzalamaqla siz buna qeyd-şərtsiz razılığınızı verirsiniz.

Niyə Biz sizin razılığınızı alırıq və onu necə geri götürmək olar?

Mobil Tətbiqlərində qeydiyyatdan keçərkən bu Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul etməklə, Bu Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq və aşağıda göstərilmiş bəndlərdəki fərdi məlumat kateqoriyaları istisna olmaqla, fərdi məlumatlarınızın, Bizim tərəfimizdən toplanması, istifadəsi və işlənməsinə, o cümlədən qeyd edilməsinə, sistemləşdirilməsinə, yenilənməsinə, dəyişdirilməsinə, onlardan çıxarışların edilməsinə, şəxsiyyətsizləşdirilməsinə, saxlanmasına, ötürülməsinə, habelə sərhədlərarası ötürülməsinə və məhv edilməsinə qeyd-şərtsiz razılığınızı verirsiniz və təsdiq edirsiz ki, belə razılıq verməklə siz öz iradənizlə və öz maraqlarınız daxilində hərəkət edirsiniz. Fərdi məlumatların emalına razılıq, yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün zəruri olan fərdi məlumatlarla bağlı hər hansı bir hərəkəti həyata keçirmək üçün verilir, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: toplama, sistemləşdirmə, yığılma, saxlama, uyğunlaşdırma, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə), istifadə, paylama (o cümlədən satış və ya köçürmə yolu ilə), sərhədlərarası ötürülmə, şəxsiyyətsizləşdirmə, bloklama, məhvetmə, habelə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq fərdi məlumatlar ilə hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi.

Fərdi məlumatları emal edərkən, Biz onların emal üsullarının tətbiqi ilə məhdudlaşmırıq. Fərdi məlumatların emalı avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Yuxarıdakı razılığa həmçinin Mobil Tətbiqlərdə qeydiyyatdan keçdiyiniz gün Sizi Mobil Tətbiqlərinin istifadəçi bazasına əlavə etmək üçün verdiyiniz razılıq daxildir.

İstifadəçilər üçün, aşağıdakı fərdi məlumat növləri yalnız bizim push mesajımıza cavab olaraq sizin ayrıca, aydın, konkret və sərbəst razılığınız əsasında emal edilə bilər: məkan, telefon kitabçası (kontaktlar), və yaddaş kartının qeydləri. Siz istənilən vaxt bu cür ayrıca verilmiş razılığı ləğv edə bilərsiniz. Siz öz razılığınızı geri götürdüyünüz halda, ayrıca razılıq əsasında topladığımız fərdi məlumatların işlənməsini tələb edən heç bir xidmət və ya funksiyadan istifadə edə bilməyəcəksiniz.

Tərəfdaşlar üçün göstərilmiş fərdi məlumat növləri üçüncü tərəflərə ötürülə və onlar tərəfindən yalnız Tərəfdaşın ayrıca, aydın, konkret və sərbəst şəkildə Bizim push mesajımıza cavab olaraq verilmiş razılığı əsasında emal edilə bilər: Tərəfdaşın tam adı, telefon nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin adı, seriyası, nömrəsi və FİN kodu və VÖEN.

Siz privacy@uklon. eu e-poçt ünvanına müvafiq məktub göndərməklə hər hansı fərdi məlumatın emalına razılığınızı geri götürə və bütün nüsxələrinin məhv edilməsini tələb edə bilərsiniz. Xəhiş edirik, Bizim cavabımızı sürətləndirmək üçün məktubunuzun mövzu hissəsində “Razılığın ləğvi” qeyd edəsiniz.

Eyni zamanda, fərdi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi yalnız fərdi məlumatların gələcək işlənməsi ilə əlaqədar mümkündür. Razılığın geri götürülməsi sizin razılığınız əsasında həyata keçirilən və bu cür razılığın geri götürülməsinə qədər və ya Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqi əsaslarla həyata keçirilən fərdi məlumatların emalının qanuniliyinə təsir göstərmir.

Belə ki, Biz sizdən şəxsi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi barədə bildirişini və ya fərdi məlumatların silinməsi tələbini alsaq, Biz Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında belə şəxsi məlumatları silməmək öhdəliyimiz olduğumuz halda, şəxsi məlumatları silməmək hüququma malikik.

Bəzi fərdi məlumatlar “Uklon” onlayn xidmətinə və/və ya “Uklon Driver” onlayn xidmətinə girişi təmin etmək üçün zəruri olduğundan, bu fərdi məlumatların emalına razılığınızı geri götürülməsindən sonra sizin hesabınız silinəcək.

Aşağıda göstərilən “Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçilərinin fərdi məlumatları olmadan, “Uklon” onlayn xidmətinə girişi təmin etmək mümkün deyildir:

• telefon nömrəsi – sifariş Mobil tətbiqi vasitəsilə verildikdə.

Aşağıda göstərilən Uklon Tərəfdaşlarının (“Uklon Driver” onlayn xidmətinin istifadəçiləri) fərdi məlumatları olmadan “Uklon Driver” onlayn xidmətinə girişi təmin etmək mümkün deyildir:

• ad, soyad, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, şəhər, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi məlumatları, sürücülük vəsiqəsi məlumatları, şəkiliniz.

“Uklon” onlayn xidmətinə və/və ya “Uklon Driver” onlayn xidmətinə girişi təmin etmək üçün tələb olunmayan digər fərdi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi halında, məlumatların silinməsindən sonra hesabınız aktiv olaraq qalır. Biz daimi sorğunun hesab mülkiyyətçisindən gəldiyinə əmin olmaq üçün onu müəyyən etməyə çalışırıq. Siz sorğunu uğurla müəyyən edə bilməsək, razılığı geri götürmək mümkün olmayacaqdır.

Siz həmçinin hesabınızı silmək tələbi ilə müştəri dəstəyinin +994125265701 telefon nömrəsi və ya az.uklon1@uklon.eu e-poçt ünvanına yazmaqla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sorğunuzu emal etdikdən və identifikasiyanı həyata keçirdikdən sonra bu Məxfilik Siyasətində göstərilən hallar istisna olmaqla, hesabınız tərəfimizdən silinəcək.

Fərdi məlumatlarınız üzrə hansı hüquqlarınız var?

Qanunla nəzərdə tutulmuş digər hüquqlarla yanaşı, Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, sizin aşağıdaki hüququnuz var:

• fərdi məlumatların toplanma mənbələri, emal müddəti, üsulları, yerləşdiyi yer, işlənmə məqsədi, fərdi məlumatların mülkiyyətçisinin və ya operatorunun yerləşdiyi və ya yaşayış yeri haqqında məlumat vermək və ya qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, bu məlumatların onun səlahiyyət verdiyi şəxslərə təqdim edilməsi üçün müvafiq göstəriş vermək;

• fərdi məlumatlara çıxışın təmin edilməsi şərtləri, xüsusən də fərdi məlumatlarınızın ötürüldüyü üçüncü şəxslər və fərdi məlumatlar ilə tanış olmaq icazəsi olan şəxslər haqqında məlumat almaq;

• fərdi məlumatlarınıza daxil olmaq;

• qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, sorğunun alındığı tarixdən ən geci otuz təqvim günü ərzində fərdi məlumatlarınızın emal edilib-edilməməsi barədə cavab almaq, habelə həmin fərdi məlumatların məzmunu ilə tanış olmaq;

• fərdi məlumatların mülkiyyətçisinə onun fərdi məlumatlarının emalına etirazını bildirərək tələb təqdim etmək;

• fərdi məlumatların hər hansı mülkiyyətçisi və operatoru tərəfindən fərdi məlumatlarınızın dəyişdirilməsi və ya məhv edilməsi/arxivləşdirilməsi tələb etmək, habelə bununla bağlı fərdi məlumatların toplanmasının qadağan edilməsini tələb etmək;

• fərdi məlumatlarınızın qeyri-qanuni emaldan və təsadüfən itirilməsindən, məhv edilməsindən, qəsdən gizlədilməsi, təqdim edilməməsi və ya vaxtında verilməməsi nəticəsində zədələnməsindən, habelə etibarsız və ya şərəf, ləyaqət və fiziki şəxsin işgüzar nüfuzunu ləkələyən məlumatların verilməsindən qorunmasını tələb etmək;

• uyğunluq sertifikatının olması və fərdi məlumatlarınızın saxlandığı informasiya sistemləri ilə bağlı dövlət ekspertizasının aparılması ilə bağlı məlumat tələb etmək;

• fərdi məlumatlarınızın işlənməsi ilə bağlı müvafiq orqana və ya məhkəməyə şikayət vermək;

• fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda hüquqi müdafiə vasitələrini tətbiq etmək;

• razılıq verərkən fərdi məlumatlarınızı emal etmək hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı qeyd-şərt daxil etmək;

• fərdi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürmək;

• fərdi məlumatların avtomatik emalı mexanizmini bilmək;

• sizin üçün hüquqi nəticələri olan avtomatlaşdırılmış qərardan qorunmaq.

Bizə təqdim olunan fərdi məlumatlara necə nəzarət edə bilərsiniz?

Sizin hər zaman emal etdiyimiz fərdi məlumatlarınıza daxil olmaq hüququnuz var. Fərdi məlumatlarla bağlı sorğunuzu məktubla privacy@uklon.eu elektron poçt ünvanına bizə göndərə bilərsiniz:. Prosesi sürətləndirmək üçün məktubun mövzu hissəsində “Fərdi məlumatların alınması üçün sorğu” qeyd etməyiniz xahiş olunur.

Həmçinin siz sizin haqqınızda qeyri-dəqiq və ya yanlış məlumatlara malik olduğumuza düşünürsünüzsə və bu cür fərdi məlumatları dəyişdirməyimizi və ya məhv etməyimizi tələb edirsinizsə, və ya fərdi məlumatlarınızın işlənməsinə etiraz edirsinizsə, və ya fərdi məlumatlarınızın istifadəsi ilə bağlı başqa suallarınız və ya bu Məxfilik Siyasəti ilə bağlı suallarınız varsa bizimlə aşağıdakı ünvan vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz: “UKLON AZƏRBAYCAN”, AZ1029, Azərbaycan, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti 125.

Fərdi məlumatların saxlanma müddətləri:

A) “Uklon” onlayn xidmətinin İstifadəçiləri.

Sizin fərdi məlumatlarınız onların emal edilməsi üçün zəruri olan müddət ərzində və ya, bu cür hal qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulduğu təqdirdə, məlumatların saxlanması üçün müəyyən edilmiş müddət ərzində saxlanılır. IP ünvanı məlumatları istisna təşkil edir və sifariş olunduğu tarixdən üç həftə ərzində saxlanılır. Şəxsi hesabınız silinərsə, məsələn, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq öhdəliklərimizə riayət etmək üçün onun işlənməsini davam etdirmək üçün qanuni əsaslar olmadıqda, fərdi məlumatlar bundan sonra 3 (üç) ildən sonra bazamızdan silinəcəkdir.

Emal məqsədləri əldə edildikdən və ya yuxarıda göstərilən üç illik müddətdən və ya fərdi məlumatların qanunla müəyyən edilmiş saxlanma müddəti bitdikndən sonra, Biz sizin fərdi məlumatlarınızı anonimləşdirəcəyik (depersonalizasiya edəcəyik) ki, onlar artıq sizinlə şəxsən əlaqələndirilməsin. Bu halda, Biz bu məlumatı Sizə əlavə məlumat vermədən reklam və/və ya məlumat materiallarının hədəflənməsi, statistik, analitik və ya tədqiqat məqsədləri üçün istifadə edə biləcəyik, çünki belə məlumatlar fərdi məlumatı artıq təşkil etməyəcəkdir.

Cihazınızdakı Mobil tətbiqinin silinməsi fərdi məlumatlarınızın silinməsinə səbəb olmur.

Fərdi məlumatlarınızı silmək hüququnuzdan istifadə etdiyiniz halda, bu məlumatların saxlanması və emalı üçün başqa hüquqi əsas və ya müvafiq qanunla nəzərdə tutulmuş bu məlumatların saxlanması tələbi olmadıqda, etiraz etdiyiniz məqsədlər üçün emal etdiyimiz fərdi məlumatlarınızı dərhal siləcəyik.

B) Uklon tərəfdaşları (“Uklon Driver” onlayn xidmətinin istifadəçiləri).

Sizin fərdi məlumatlarınız onların emal edilməsi üçün zəruri olan müddət ərzində və ya, bu cür hal qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulduğu təqdirdə, məlumatların saxlanması üçün müəyyən edilmiş müddət ərzində saxlanılır. IP ünvanı məlumatları istisna təşkil edir və sifariş olunduğu tarixdən üç həftə ərzində saxlanılır. Şəxsi hesabınız silinərsə, məsələn, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq öhdəliklərimizə riayət etmək üçün onun işlənməsini davam etdirmək üçün qanuni əsaslar olmadıqda, fərdi məlumatlar bundan sonra 3 (üç) ildən sonra bazamızdan silinəcəkdir.

Emal məqsədlərinə nail olduqdan və ya yuxarıda göstərilən üç illik müddətdən və ya qanunla müəyyən edilmiş fərdi məlumatların saxlanma müddətindən sonra, biz fərdi məlumatlarınızı anonimləşdiririk (depersonallaşdırırıq) ki, onlar artıq sizinlə şəxsən əlaqələndirilməsin. Bu halda, biz bu məlumatı reklam və/və ya məlumat materiallarının hədəflənməsi, statistik, analitik və ya tədqiqat məqsədləri üçün Sizə əlavə məlumat vermədən istifadə edə biləcəyik, çünki belə məlumatlar fərdi məlumatı artıq təşkil etməyəcəkdir.

Cihazınızdakı Mobil tətbiqin silinməsi fərdi məlumatlarınızın silinməsinə səbəb olmur.

Fərdi məlumatlarınızı silmək hüququnuzdan istifadə etdiyiniz halda, bu məlumatların saxlanması və emalı üçün başqa hüquqi əsas və ya müvafiq qanunla nəzərdə tutulmuş bu məlumatların saxlanması tələbi olmadıqda, etiraz etdiyiniz məqsədlər üçün emal etdiyimiz fərdi məlumatlarınızı dərhal siləcəyik.

Fərdi məlumatlarınızın yerləşməsi:

Sizin fərd məlumatlarınızın təhlükəsizliyi bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və buna görə də biz sizin fərdi məlumatlarınızı Almaniya, Hollandiya və İrlandiya ölkələrində yerləşən serverlərdə saxlayırıq.

Biz sizin fərdi məlumatlarınızı başqa ölkələrə də ötürə bilərik, o şərtlə ki fərdi məlumatlar bu Müddəalarda və ya qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məlumatların işlənməsi məqsədləri üçün ötürülsün. Bununla Siz fərdi məlumatlarınızın Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara, o cümlədən məlumatların mühafizəsini zəruri səviyyədə təmin etdiyi kimi tanınmayan yurisdiksiyalara ötürülməsinə (həmçinin emalı və saxlanmasına) birmənalı razılığınızı verirsiniz. Buna baxmayaraq, biz daimi məlumatlarınızı lazımi qaydada qorumaq üçün tədbirlər görürük.

Fərdi məlumatlarınızın başqa ölkələrə ötürülməsi halında, biz bu ölkələrdə məlumatların məxfiliyinin lazımi səviyyəsini və Qanunla müəyyən edilmiş qaydada məlumatların qorunması üçün digər kifayət qədər təminatların olunmasını təmin edirik.

Fərdi məlumatlarınızı necə qoruyuruq?

Biz təhlükəsizliyin istifadəçilərimiz üçün vacib olduğunu dərk edirik və fərdi məlumatlarınızın təhlükəsizliyinə əhəmiyyət veririk. Biz fərdi məlumatlarınızı itkidən, sui–istifadədən, icazəsiz girişdən, açıqlamadan və ya dəyişdirilmədən qorumaq üçün texniki, fiziki və inzibati təhlükəsizlik tədbirlərindən istifadə edirik. İstifadə etdiyimiz tədbirlərdən bəzilərinə şəbəkələrarası təhlükəsizlik tədbirləri, məlumatların şifrələnməsi, məlumat mərkəzlərimizə fiziki giriş nəzarətləri və fərdi məlumatlara giriş nəzarətləri daxildir.

Fərdi məlumatlara giriş struktur bölmələrə və/və ya ayrı-ayrı işçilərə müqavilə və hüquqi öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsi ilə bağlı funksional vəzifələrinin icrası üçün verilir. Fərdi məlumatlara çıxışı olan hər bir işçi/səlahiyyətli şəxs funksional vəzifələrinin icrası zamanı əldə etdiyi məlumatları açıqlamamaq öhdəliyini imzalayır.

Biz həmçinin sizin köməyinizə ehtiyac duyuruq – fərdi məlumatlarınızın düzgünlüyünü və parolunuzun və hesab qeydiyyatı məlumatınızın təhlükəsiz olmasını və üçüncü tərəflərlə paylaşılmamasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.

“Uklon” onlayn xidməti vasitəsilə gediş üçün sifariş verərkən Uklon tərəfdaşına bank kartı ilə ödəniş edirsinizsə, siz avtomatik olaraq müvafiq maliyyə xidməti provayderinin internet saytına daxil olursunuz və fərdi məlumatlarınızı və bank kartınızın təfərrüatlarını birbaşa həmin maliyyə xidməti provayderinin internet saytında təqdim edirsiniz.

Sayt və ya Mobil Tətbiqləri sizin bank kartlarınız haqqında heç bir məlumat toplamır. Bonus proqramında iştirak edən Uklon tərəfdaşları müəyyən şərtlər daxilində bizə öz bank kartı məlumatlarını təqdim edə bilərlər.

Fərdi məlumatlarınızın mühafizəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı suallarınız üçün aşağıdakı ünvanla əlaqə saxlaya bilərsiniz: “UKLON AZƏRBAYCAN”, AZ1029, Azərbaycan, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti 125.

Uşaqların fərdi məlumatlarının üzərində necə işləyirik?

Biz uşaqların fərdi məlumatlarının qorunmasına ciddi şəkildə riayət edirik. Biz 18 yaşınadək olan şəxslərin fərdi məlumatlarını bilərəkdən toplamırıq, emal etmirik və saxlamırıq.

Sayt və Mobil Tətbiqləri 18 yaşınadək olan şəxslərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb.

Əgər sizin 18 yaşınız tamam olmuyubsa, xahiş edirik, heç bir zaman və heç bir şəkildə Saytlardan və ya Mobil Tətbiqlərindən istifadə etməyəsiniz və ya onlara daxil olmayasınız.

Valideyn və ya qanuni qəyyum övladının Sayta və/və ya Mobil Tətbiqlərinə daxil olduğuna və fərdi məlumatlarını təqdim etdiyini düşünərsə, biz valideyn və ya qanuni qəyyumun dərhal Bizimlə əlaqə saxlamasını qətiyyətlə tövsiyə edirik və biz bu cür fərdi məlumatların dərhal silinməsi üçün bütün səyləri göstərəcəyik.

Kukilər

Saytın və ya Mobil Tətbiqlərinin müəyyən məqsədlər üçün istifadəsi ilə əlaqədar biz kukilərdən, veb mayaklardan, teqlərdən, skriptlərdən, HTML5 kimi yerli paylaşılan obyektlərdən və reklam identifikatorlarından (Apple IDFA və ya Google Advertising ID kimi mobil identifikatorlar daxil olmaqla) və oxşar texnologiyalardan (bundan sonra “Kukilər”) autentifikasiyanız, parametrlərinizi yadda saxlamaq və aşağıda sadalanan digər məqsədlər üçün istifadə edə bilərik.

Kuki kompüterinizdə və ya mobil cihazınızda brauzerə göndərilən kiçik məlumat parçasıdır. Saytda və ya mobil tətbiqlərinə aid kukilər əsas kukilərdir. Digər təşkilatlara Sayt vasitəsilə göndərilməsinə icazə verdiyimiz kukilər “əlavə kukilər” adlanır.

Bundan əlavə, sessiya və davamlı kukilər də var. Siz brauzerinizi və ya Mobil Tətbiqinizi bağlayana qədər sessiya kukiləri etibarlı qalır. Davamlı kukilər daha uzun müddətə malikdir: brauzeri bağladığınız zaman onlar avtomatik olaraq silinmir.

“Proqram Təminatı İnkişaf etdirmə Dəstləri” (SDK) piksel və kukilər kimi işləyir, lakin piksel və kukilərin daimi işləməyə bildiyi mobil tətbiq mühitlərində işləyir. Əsas proqramın tərtibçisi tətbiqindəki tərəfdaşlardan kod parçaları (SDK) quraşdıra bilər və bununla da tərəfdaşa istifadəçinin proqramla qarşılıqlı əlaqəsi haqqında müəyyən məlumatları, həmçinin istifadəçinin cihazları və şəbəkə məlumatları haqqında məlumat toplamaq imkanı verə bilər.

Kukilər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Onlar Saytın müxtəlif səhifələrində və ya Mobil Tətbiqlərdən istifadə edərkən sizi eyni istifadəçi kimi tanımağa kömək edir.

Sayt və Mobil Tətbiqlər müxtəlif məqsədlər üçün kukilərdən istifadə edir:

• Texniki kukilər: Biz istəyirik ki, istifadəçilərimiz öz ehtiyaclarına avtomatik uyğunlaşan müasir, rahat saytlardan və tətbiqlərdən istifadə edə bilsinlər. Saytın və Mobil Tətbiqlərinin düzgün göstərilməsini və səhvsiz işləməsini və sizin hesab yarada, daxil ola və sifarişlərinizi idarə edə biləsiniz deyə texniki kukilərdən istifadə edirik. Texniki kukilər Saytın və Mobil Tətbiqlərinin səhvsiz işləməsini təmin etmək üçün lazımdır.

• Funksional kukilər: onlar sizin seçimlərinizi yadda saxlamaq və Saytdan və Mobil Tətbiqlərindən səmərəli istifadə etməyə kömək etmək üçün lazımdır. Biz onlardan fərdi məlumatlarınızı yadda saxlamaq və sizi hər dəfə istifadəçi adınızı və şifrənizi daxil etmək məcburiyyətindən azad etmək üçün istifadə edə bilərik. Eyni zamanda, parolunuz daimi şifrələnəcək. “Uklon” onlayn xidmətinə və/və ya “Uklon Driver” onlayn xidmətinə daxil olmaq üçün funksional kukilər tələb olunmur, lakin onlar Saytı və Mobil Tətbiqlərini daha funksional və istifadəçi üçün əlverişli edir.

• Analitik kukilər: Bunlar ziyarətçilərin Saytdan və ya Mobil Tətbiqlərindən necə istifadə etdiyini öyrənmək üçün lazımdır. Biz müxtəlif funksiyaların nə qədər yaxşı işlədiyini başa düşə, Sayt və Mobil Tətbiqlərini optimallaşdıra, reklam və kommunikasiyaları təhlil edə bilərik. Analitik kukilər Saytın və Mobil Tətbiqlərinin istifadəçilər üçün maraqlı və faydalı olmasına əmin olmaqda Bizə kömək edir.

• Marketinq kukiləri: Biz bu faylları məlumat, xəbər, reklam və təqdimat materialları ötürmək və ya reklam kampaniyaları keçirmək üçün istifadə edirik. Məsələn, sizi maraqlandıra biləcək məlumat, xəbər, reklam və promo materialları ilə təmin etmək üçün bu kukilər vasitəsilə əldə edilmiş məlumatlara etibar edə bilərik.

Bu həm də o deməkdir ki, Saytla necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunuza dair məlumatlardan, o cümlədən səhifə kliklərinin sayı, kompüter siçanının hərəkətləri və sürüşməsi, axtarış şərtləri və müxtəlif sahələrə daxil etdiyiniz digər mətnlərdən istifadə edə bilərik.

Mobil cihazın əməliyyat sistemi vasitəsilə “Uklon” Mobil tətbiqinin istifadəçiləri üçün, eləcə də “Uklon Driver” Mobil tətbiqinin istifadəçiləri üçün, Siz kukilərə icazə verib–verməməyi və ya reklam identifikatorunuzu Bizimlə və ya reklam xidməti təminatçılarımızla paylaşıb–paylaşmamağı seçə bilərsiniz.

Əgər fərdi məlumatlarınızın Saytdakı kukilər vasitəsilə toplanmasını istəmirsinizsə, siz internet brauzerinizi kukiləri söndürmək və ya bloklamaq, baxış tarixçənizi silmək və internet brauzerinizin keşini təmizləmək üçün konfiqurasiya etməklə kukiləri söndürə bilərsiniz. Siz həmçinin mobil cihaz parametrləriniz vasitəsilə bu məlumatların bəzilərinin paylaşılmasını məhdudlaşdıra bilərsiniz.

Bizimlə necə əlaqə saxlamaq olar?

Biz bu Məxfilik Siyasəti ilə bağlı suallar, şərhlər və sorğuları qəbul edirik. Siz bu cür suallar, şərhlər və sorğuları +38093177151 nömrəli müştəri dəstəyi xidmətinə və ya uklon1@uklon.com.ua e–poçt ünvanına göndərə bilərsiniz.

Bu Məxfilik Siyasətinin şərtlərini pozduğumuzu düşünürsünüszə, Bizimlə əlaqə saxlayın və bu Məxfilik Siyasətinin hansı şərtlərinin pozulduğunu bizə bildirin. Biz dərhal şikayətinizə baxacağıq.

Hazırkı redaksiya 24 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.

İSTİFADƏÇİ MÜQAVİLƏSİ

 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1 İstifadəçi Müqaviləsi (“Müqavilə”) İstifadəçi ilə Administrator arasında Onlayn Xidmətə çıxışın təmin edilməsi (proqram məhsullarının təqdim edilməsi) üçün müqavilədir və İstifadəçi ilə Administrator arasında əvvəlki bütün müqavilələri əvəz edir.

1.2 Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edərkən, İstifadəçi hüquqi statusundan və mülki fəaliyyət qabiliyyətindən asılı olmayaraq, burada göstərilən qaydalara və məhdudiyyətlərə tabe olmalıdır.

1.3 Müqavilə edilmiş istənilən dəyişiklik Saytda və Mobil Tətbiqdə dərc olunacaq.

1.4 İstifadəçi bu Müqavilə imzalanmazdan əvvəl burada və Müqavilədən irəli gələn bütün öhdəliklər də daxil olmaqla, Müqaviləni diqqətlə oxumuş, tam anlamış və bunlar üzrə öhdəlik daşımağa razı olmuşdur.. İstifadəçi buradakı müddəalardan hər hansı birini qəbul etmirsə, İstifadəçi Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edə bilməz.

1.5 İstifadəçi başa düşür ki, Onlayn Xidmətə kompüter proqramının (Mobil Proqram) yüklənməsi və istifadəsi yolu ilə qoşulmaq olar.

1.6 İstifadəçi öz qeydiyyatını Mobil Tətbiqdə apararkən /və ya özünü qeydiyyatdan keçirmədən Sayt vasitəsilə Sifariş verərkən bu şərtlərlə razılaşır.

1.7 Administrator İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Müqaviləyə əlavə və ya başqa şəkildə dəyişiklik edə bilər. İstifadəçi ondan (İstifadəçidən) hər hansı xüsusi razılıq almadan Müqaviləni dəyişdirilməsi ilə razılaşır.

1.8 Bu Müqavilədə qeyd edilən terminlər aşağıdakı mənalarda istifadə olunacaq:

1.9. Bu Müqavilə “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş yazılı təsdiq kimi qəbul olunmalıdır.

1.10. İstifadəçi bu Müqavilə üzrə xidmətlərin icrasına qədər, bu Müqavilənin bağlandığı tarixdən etibarən yeddi (7) iş günü ərzində heç bir cərimə olmadan və heç bir səbəb göstərmədən bu Müqavilənin icrasından imtina etmək hüququna malikdir.

 1. İSTİFADƏÇİ QEYDİYYATI

2.1 Onlayn Xidmətə çıxış əldə etmək üçün İstifadəçi Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçməlidir, bu halda Onlayn Xidmətə çıxışı təmin edən unikal İstifadəçi hesabı yaradılacaqdır. Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçməklə İstifadəçi bu Müqavilənin və Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul etmiş və imzalamış hesab olunur.

2.2 Qeydiyyatdan keçdikdən sonra İstifadəçinin “Uklon” Onlayn Xidmətindəki hesabı Umico loyallıq kampaniyasında iştirak etmək üçün İstifadəçinin Umico alış-veriş mobil proqramında (“Umico app”) mövcud hesabı ilə əlaqələndiriləcək. İstifadəçinin mövcud Umico tətbiqi hesabı yoxdursa, İstifadəçi bununla https://umico.az/ru/public-offer ünvanında mövcud Umico İctimai Ofertada müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq belə hesabın avtomatik yaradılmasına birmənalı razılıq verir.

2.3 Qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi müvafiq qeydiyyat formasını doldurmaqla özü haqqında müvafiq etibarlı məlumatları təqdim edəcəkdir.

2.4 Administrator əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və ya İstifadəçinin razılığı olmadan bu 5-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq İstifadəçinin hərəkətlərini dərhal bloklamaq və İstifadəçinin hesabını (qeydiyyatını) dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

2.5 İstifadəçi hesabından 12 (on iki) təqvim ayı ərzində İstifadəçi tərəfindən istifadə edilmədikdə, Administrator onu silmək hüququna malikdir.

2.6 Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi unikal bir parol daxil edir. İstifadəçi təqdim edilmiş parolun təhlükəsizliyinə və hesabının qorunmasına tam cavabdeh olur.

2.7 İstifadəçinin hesabına üçüncü şəxs tərəfindən daxil olarsa, İstifadəçi həmin hesabın ona məxsus olmasının qanuniliyini təsdiqləmək şərti ilə müvafiq tədbirlər görmək üçün dərhal Administratora məlumat verməlidir.

2.8 İstifadəçi öz parolları və digər məxfi məlumatların saxlanmasını müstəqil şəkildə təmin edəcək. İstifadəçinin şəxsi məlumatları (istifadəçi adı və şifrə) ilə bağlı məxfi məlumatı itirməsinin nəticələrinə görə Administrator məsuliyyət daşımayacaq. Bu müddəa həm İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını könüllü olaraq üçüncü şəxslərə ötürməsini, həm də İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına aid məxfi məlumatı qeyri-ixtiyari itirməsini əhatə edir.

 1. ŞƏXSİ MƏLUMATLAR

3.1 İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının toplanması, istifadəsi, işlənməsi, mühafizəsi, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yenilənməsi, dəyişdirilməsi, anonimləşdirilməsi, saxlanması, ötürülməsi (o cümlədən transsərhəd ötürülməsi) və xitam verilməsi ilə bağlı bütün məsələlər burada dərc edilən ayrıca Sayt və Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən Məxfilik Siyasəti ilə tənzimlənilir.

3.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq emal ediləcək. Bu Müqavilə ilə razılaşaraq, Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul edirsiniz və bu, qüvvədə olan qanun və qaydalara əsasən qəbul edilən şəxsi məlumatların istifadəsi üçün yazılı razılıq deməkdir.

3.3. İstifadəçinin Xidmətlərdən istifadə edərkən Mobil Tətbiqdə və ya digər vasitələrlə əldə edilmiş və ya qeydiyyata alınmış şəxsi məlumatları Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq emal oluna, ötürülə və ya başqa şəkildə, habelə məcburi qüvvədə olan qanun və qaydalara riayət etmək, o cümlədən fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatı üçün istifadə edilə bilər, Bu Müqavilə ilə razılaşaraq, İstifadəçi şəxsi məlumatların istifadəsini qəbul edir və bu, qüvvədə olan qanun və qaydalara uyğun olaraq qəbul edilən şəxsi məlumatların istifadəsi üçün yazılı razılıq deməkdir.

 1. ONLAYN XİDMƏTƏ GİRİŞ

4.1 Onlayn Xidmətə giriş İstifadəçilərə yalnız şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün təqdim olunacaq və İstifadəçilərə nəqliyyatı təşkil etmək və planlaşdırmaq imkanı verəcək.

4.2 Administrator müqavilə əsasında Uklon Tərəfdaşlarına Sifarişlərin işlənməsi və icrası məqsədilə “Uklon” Onlayn Xidmətinə (sürücü Mobil Tətbiqinə)_çıxışı təmin edəcək. Sifariş qəbul olunarsa, Uklon Tərəfdaşları İstifadəçilərə Xidmətləri təqdim edəcək. Administrator Uklon t tərəfindən İstifadəçilərə təqdim olunan Xidmətlərlə bağlı İstifadəçilər qarşısında heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik daşımır və İstifadəçilərə belə Xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı heç bir zəmanət vermir.

4.3 Xidmətlər xüsusi İstifadəçilər və Uklon Tərəfdaşları arasında fərdi müqavilələr əsasında həyata keçirilməklə Administratorun heç bir halda tərəf olmadığı münasibət əsasında həyata keçirilir. Müqaviləni imzalamaqla İstifadəçi Uklon Tərəfdaşlarının “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq xidmət təminatçısı olduğunu etiraf və qəbul edir.

4.4 Administrator Uklon Tərəfdaşları tərəfindən Xidmətlər haqqında məlumatların təqdim edilməsinin vaxtı, məzmunu, aktuallığı və keyfiyyəti, Xidmətlərin həmin anda mövcudluğu , Uklon Tərəfdaşları tərəfindən Xidmətlərin təmin edilməməsindən və ya düzgün təqdim edilməməsindən.istifadəçiyə dəymiş ziyan. üçün həmçinin İstifadəçilər qarşısında baş verə biləcək mənfi nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

4.5 Çatdırılma xidmətlərini sifariş etdikdə, İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə daşınması qadağan edilən məhsulların çatdırılmasını sifariş etməməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi razılaşır ki, bu bəndin pozulması halında, belə əşyaların daşınması ilə əlaqədar yarana biləcək bütün mümkün risklərə və/və ya nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə daşınması qadağan edilən əşyalar aşkar edildikdə, Uklon Tərəfdaşları İstifadəçiyə çatdırılma xidmətini göstərməkdən imtina etmək hüququna malikdirlər.

4.6 Sayt, Mobil Tətbiq, Onlayn Xidmət məxfi məlumatların, məhdudlaşdırılmış məlumatların, müvafiq icazələrin və ya icazələrin Administrator tərəfindən verilmədiyi üçüncü tərəf məlumatlarının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmayacaq.

4.7 Administrator istənilən vaxt, hər hansı səbəbdən və ya olmadıqda, İstifadəçini əvvəlcədən xəbərdar etmədən Onlayn Xidmətə və ya onun bir hissəsinə girişi dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.

 1. ONLAYN XİDMƏTƏ GİRİŞİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

5.1 Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edərkən İstifadəçi məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Onlayn Xidmət və/və ya Uklon Tərəfdaşları haqqında reytinqlər, rəylər, şərhlər dərc edə bilər. Bu halda, məlumatı və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini dərc edərkən İstifadəçi bu cür məlumatların və/və ya obyektlərin və ya əqli mülkiyyət hüquqlarının mülkiyyət hüquqlarının qanuni sahibi olduğunu və/və ya bu cür məlumatları dərc etmək üçün üçüncü şəxslərdən bütün lazımi icazələrə malik olduğunu bəyan edir. Administratora qarşı iddialar irəli sürüldüyü halda İstifadəçi bu iddiaları müstəqil və öz hesabına həll edəcək və ya İstifadəçi tərəfindən məlumatların və/və ya əqli mülkiyyətin qanunsuz yerləşdirilməsi ilə əlaqədar Administratora dəymiş ziyanı ödəyəcək.

5.2 Administrator hər hansı səbəbdən, İstifadəçini xəbərdar etmədən və onun razılığı olmadan, İstifadəçi tərəfindən dərc edilmiş əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məlumatları və/və ya obyektləri öz mülahizəsinə əsasən, istənilən vaxt dərc etməkdən və silməkdən/bloklamaqdan imtina etmək hüququnu özündə saxlayır.

5.3 Administrator Mobil Tətbiqdə məlumatların və/və ya əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektlərinin dərci ilə bağlı məlumatların həqiqəti, düzgünlüyünə və qanunauyğunluğuna görə heç bir tədbir görməyəcək və məsuliyyət daşımayacaq. Administrator İstifadəçilər tərəfindən göndərilən məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinə nəzarət etməyəcək və onların həqiqiliyinə və qanuniliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımayacaq.

5.4 Administrator İstifadəçinin dərc etdiyi məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları obyektləri ilə bağlı üçüncü şəxslərin hər hansı iddiaları barədə İstifadəçini xəbərdar etməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi Administratora İstifadəçi tərəfindən dərc edilmiş məlumatları və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini dərc etmək və ya silmək hüququnu verməyi öhdəsinə götürür.

5.5 İstifadəçi Onlayn Xidmətdən qeyri-qanuni, hədələyici, böhtan, təhqiredici, əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan, insanlara qarşı hər hansı əsaslarla nifrət və/və ya ayrı-seçkilik yayan məzmundan digər İstifadəçilərə, Administratora və ya digər şəxslərə qarşı istifadə etməməyi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını və qanunlarını və digər müvafiq normativ hüquqi aktlardan irəli gələn hüquqları pozmamağı, üçüncü şəxslərə qarşı təhqir və iddialar ehtiva edən və ya hər hansı digər şəkildə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozan məlumatları ötürmək, yerləşdirmək və ya yaymaq üçün istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Həmçinin Mobil Tətbiqdə erotik, seksual və/və ya pornoqrafik xarakterli hər hansı məlumatın və ya Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə məhdudlaşdırıla bilən hər hansı digər məlumatın yayılması qadağandır. İstifadəçi tərəfindən qeyri-qanuni məlumatların dərci ilə bağlı Administrator hər hansı bir zərər görərsə, İstifadəçi bütün dəymiş ziyanı Administratora ödəyəcəkdir.

5.6 İstifadəçi tərəfindən dərc edilən məlumat və əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektlərində aşağıdakılar olmamalıdır:

5.7 Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edərkən İstifadəçilər üçüncü şəxslərin hüquqlarını, o cümlədən şəxsi məlumatların mühafizəsi hüquqlarını poza biləcək hər hansı məlumatı və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini saxlaya, yerləşdirə, ötürə və ya başqa şəkildə yaymamalıdırlar.

5.8 İstifadəçilər istifadəsi məhdudlaşdırılan və ya hüquqları üçüncü şəxslərə məxsus olan, həmçinin İstifadəçinin fikrincə, üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan məlumat və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini aşkar edərlərsə, İstifadəçi Administrator ilə əlaqə saxlayacaq və məlumat obyektlərinin və/və ya əqli mülkiyyət hüquqlarının URL ünvanını göstərərək pozuntular barədə məlumat verəcək.

5.9 Onlayn Xidmətdən istifadə edərkən İstifadəçilərə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını və ya İstifadəçinin yerləşdiyi digər dövlətin qanunlarını və müvafiq beynəlxalq qanunları pozan və ya pozulması ilə nəticələnə biləcək hər hansı hərəkətə icazə verilmir.

5.10 İstifadəçinin Onlayn Xidmətə çıxışdan istifadə edərək əldə etdiyi hər hansı materialın riski İstifadəçinin öz üzərinə düşür. İstifadəçi bu materialların yüklənməsi və istifadəsi nəticəsində kompüterə və/yaxud məlumatlara dəyən hər hansı zədə və ya itkiyə görə məsuliyyət daşıyacaq.

5.11 2.4-ci bəndi nəzərə alaraq, Administrator aşağıdakı hallarda İstifadəçinin hərəkətlərini bloklaya və İstifadəçinin hesabını dayandıra və ya ləğv edə bilər:

5.9-cu bənd nəzərə alınmaqla yuxarıda qeyd olunan hallar, qanuni müddəaların, qaydaların və insan hüquqlarının potensial pozuntuları, habelə İstifadəçinin hərəkətləri nəticəsində Administratora qarşı iddia və ya məsuliyyətin yaranma ehtimalı Administratoru belə tədbirlər görməyə vadar edə bilər.

5.12 İstifadəçilər dəstək komandası ilə əlaqə saxlayaraq hesabın dayandırılmasını və ya blokdan çıxarılmasını tələb edə bilər, bununla da Onlayn Xidmətlərə girişi bərpa edə bilərlər. Bundan sonra Administrator araşdırmaya başlaya və sorğu ilə bağlı qərar qəbul edə bilər. Nəticə mənfi olarsa, Administrator qərarın səbəblərini təqdim etməyə borclu deyildir.

5.13 Sifariş sorğularını 24 saat ərzində dəfələrlə ləğv etsəniz, hesabınız xəbərdarlıq olaraq avtomatik müvəqqəti qadağaya məruz qala bilər. Bir neçə belə xəbərdarlıqdan sonra hesabınız daha uzun dayandırılma müddəti ilə üzləşə bilər. Avtomatik bloklama baş verərsə, müəyyən edilmiş bloklama müddəti keçənə qədər hesabınız Administrator tərəfindən yenidən aktivləşdirilə bilməz.

 1. XİDMƏTLƏR ÜÇÜN ÖDƏNİŞ, AKSİYA KODLARI

6.1 Uklon Tərəfdaşlarının Xidmətləri üçün ödəniş İstifadəçi tərəfindən Mobil Proqrama daxil olan tariflərə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Xidmətlərə tələbin/təklifin artdığı dövrlərdə (marşrutdan, hava şəraitindən, günün vaxtından və s. asılı olaraq) dinamik tarif tətbiq oluna bilər, yəni İstifadəçiyə Xidmətlərin tövsiyə olunan qiyməti təklif olunur. Dinamik amil avtomatik olaraq real vaxt rejimində hesablanır və tənzimlənir. İstifadəçi Sifarişi təsdiq etməklə təklif olunan dəyəri qəbul etmək və ya Xidmətlərin təklif olunan dəyərini tariflərə uyğun olaraq standarta endirməklə rədd etmək hüququna malik olacaq. Marşrut dəyişdirildikdə və ya sərnişin uzun müddət gözlənildikdə, Xidmətlərin dəyəri tariflərə uyğun olaraq yenidən hesablanacaq. Əgər Uklon Tərəfdaşları tərəfindən artıq qəbul edilmiş Sifarişin marşrutu dəyişdirilərsə, Xidmətlərin dəyəri azaldılmaq üçün yenidən hesablana bilməz. İstifadəçi razılaşır ki, Xidmətlərə görə ödəniş bank kartı ilə aparılarsa, müvafiq xərc fərqi bank kartından çıxılacaqdır. Sifarişdə qeyd olunan marşrut məsafəsi taksometer kimi işləyən proqram təminatı olan və Ulkon Tərəfdaşı ilə İstifadəçi üçün məcburi olan şəkildə gediş haqqı müəyyən edən, GPS-dəstəkləyən, Uklon Tərəfdaşına məxsus elektron cihaz tərəfindən müəyyən olunur.

6.2 İstifadəçi Xidmətlərin haqqını birbaşa Uklon Tərəfdaşına ödəyəcək. Nağd ödəniş İstifadəçi tərəfindən Xidməti təmin edən Uklon Tərəfdaşına nağd pul köçürməklə həyata keçiriləcək.

6.3 İstifadəçi Mobil Tətbiq vasitəsilə bank kartından istifadə etməklə Uklon Tərəfdaşının xidmətlərini ödəyə bilər. Administrator İstifadəçilərin bank kartlarının məlumatlarını saxlamayacaq və ötürməyəcək.

6.4 Administrator bank kartlarından istifadə etməklə İstifadəçilərdən ödənişlərin qəbulunu təmin etmək üçün informasiya yardımı göstərəcək və Tərəfdaşın xeyrinə ödənilməli olan Xidmətlərin dəyərinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyünə və bu məlumatın İstifadəçilərə çatdırılmasına görə məsuliyyət daşıyacaq. Bank kartları ilə həyata keçirilən ödənişlərin qəbulu və köçürülməsi müvafiq xidmətlərin göstərilməsinə səlahiyyətli müvafiq ödəniş planları əsasında həyata keçiriləcək.

6.5 Uklon Tərəfdaşlarına Xidmətlər üçün ödəniş İstifadəçi tərəfindən müvafiq mobil proqramların onun mobil cihazına endirilməsi şərti ilə Google Pay, Apple Pay istifadə edərək Mobil Tətbiq vasitəsilə də həyata keçirilə bilər.

6.6 Uklon Tərəfdaşlarına Xidmətlər üçün ödəniş Umico Tərəfdaşları şəbəkəsində və Umico proqramında alışlar vasitəsilə toplanan bonuslarla edilə bilər.  Bu bonuslar Uklon Partmyorlarına ödəniş tarixinə Umico-da mövcud olan məzənnə ilə nağd şəkildə alınacaq.

6.7 Xidmətlər üçün Uklon Tərəfdaşlarına ödəniş etməklə yanaşı, İstifadəçi Tərəfdaşın Sifarişlə bağlı olaraq həmin sifarişi 4 və 5 ulduz olaraq qiymətləndirərək Debet kartı və ya Google Pay, Apple Pay ilə ödəniş edilməklə əlavə bəxşiş (xidmət haqqından əlavə vəsait) vermək imkanı mövcuddur.

6.8 İstifadəçilərin Onlayn Xidmətə marağını artırmaq və yeni İstifadəçiləri cəlb etmək məqsədi daşıyan reklam tədbirləri və aksiyalar zamanı Administrator İstifadəçilərə İstifadəçilərin Sifariş verərkən istifadə edə biləcəyi aksiya kodları təqdim edə bilər; aksiya kodundan istifadə etmək üçün İstifadəçi onu Mobil Tətbiqdə aksiya kodu əlavə et sahəsinə daxil etməlidir.

6.9 İstifadəçi aksiya kodlarının kopyalana, satıla, ötürülə və ya açıqlana bilməyəcəyi ilə razılaşır; aksiya kodları yalnız bu cür aksiya kodları üçün müəyyən edilmiş xüsusi şərtlərə uyğun olaraq istifadə edilə bilər; aksiya kodları dəyişdirilə və ya geri qaytarılmır və itirildikdə aksiya kodları geri qaytarılmayacaq; aksiya kodları müvafiq aksiya qaydalarında müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq Administrator tərəfindən ləğv edilə və ya ləğv edilə bilər; aksiya kodlarının pul və ya digər mallarla dəyişdirilməsinə icazə verilmir; hər səfər üçün yalnız bir aksiya kodunun istifadə oluna biləcəyini qəbul edir.

6.10 Uklon Tərəfdaşlarına Xidmətlərə görə ödəniş İstifadəçi tərəfindən Mobil Proqramın Ödəniş bölməsindəki balansdan istifadə etməklə də həyata keçirilə bilər (“Balans”). Balans Mobil Tətbiqin xüsusi funksiyasıdır ki, onun vasitəsilə istifadəçiyə virtual pul məbləğləri əldə edilə bilər:

– İstifadəçi Mobil Tətbiq vasitəsilə aldığı Onlayn Xidmətlərdən istifadədən imtina edib və bu məbləğlər Balansda mövcud olmaqla, debet kartı və ya Umico bonusları ilə ödənilən məbləğlər ona qaytarılıb. Ödəniş bank kartı ilə aparılırsa, geri qaytarılan məbləğ ödənilən məbləğlə eyni olacaq. Bonuslarla ödəniş edildikdə, məbləğ bu 6.6-cı bənd nəzərə alınmaqla Umico tərəfindən tətbiq edilən məzənnəyə uyğun olaraq yenidən hesablanacaq;

– Məbləğlər Administratorun mülahizəsinə uyğun olaraq digər səbəblərə görə İstifadəçiyə verilir.

6.11 İstifadəçi Balansdakı hər hansı vəsaitin ona qaytarılacağını, nağd pula alınacağını və ya Onlayn Xidmətlər üçün ödənişdən başqa hər hansı digər şəkildə ona təqdim ediləcəyini iddia etməməlidir.

6.12 İstifadəçi Balansda olan hər hansı vəsaitin üçüncü tərəfə ötürüləcəyini və ya Onlayn Xidmətlər üçün ödənişdən başqa heç bir şəkildə üçüncü tərəfin istifadəsinə veriləcəyini iddia etməməlidir.

6.13 Balansda olan vəsaitlər İstifadəçi adından Administrator tərəfindən saxlanılan elektron pullar, depozitlər və ya hər hansı digər formada vəsait hesab edilməyəcək.

6.14 Balansda olan vəsait yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadə oluna bilər.

6.15 İstifadəçi balansı varsayılan ödəniş üsulu kimi seçməsə belə, Administrator, Mobil Proqramın istifadəsi və əlaqəli ödəniş nəticəsində İstifadəçiyə borclu olan məbləğlər üçün Balansa yönəltmə edə bilər.

 1. ADMINISTRATORUN HÜQUQLARI VƏ ZƏMANƏTLƏRİ

7.1 Administrator Onlayn Xidmətin əqli mülkiyyət hüquqlarına zəmanət verir, xüsusən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: Onlayn Xidmət “Uklon”, Sayt, Mobil Proqram, proqram kodu, rəqəmlər, hərflər, simvollar, şəkillər və onların birləşmələri, dizayn elementləri, mətn, qrafika , onların komponentləri, o cümlədən çertyojlar şəklində digər elektron məlumatlar, video məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları və Administratora məxsus olan digər obyektlər.

7.2 Administrator İstifadəçiyə Onlayn Xidmətdən (Texnologiya Platformasından) və oradakı əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadəni, xüsusilə də onların tam və ya qismən, öz kompüterində və/və ya mobil cihazında çoxaldılması üçün bir nüsxə verir.

7.3 Bu müqavilənin bağlanması heç bir üçüncü tərəfin əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmayacaq. İstifadəçinin Onlayn Xidmətə çıxış imkanından istifadə etməsi ilə bağlı üçüncü şəxslər tərəfindən hər hansı iddia və ya məhkəmə iddiası olduqda, Administrator bu cür iddiaları və ya iddiaları müstəqil şəkildə və öz hesabına həll etməyi öhdəsinə götürür.

 1. ADMINISTRATORUN MƏHDUD MƏSULİYYƏTİ

8.1 Administrator həyat və sağlamlığa dəyən hər hansı zərərə, birbaşa və/və ya dolayı zərərlərə, maddi və/və ya mənəvi zərərlərə, öhdəliklərə və ya itkilərə görə, Uklon Tərəfdaşlar tərəfindən İstifadəçilərə Xidmətlərin təqdim edilməməsi və ya lazımınca təqdim edilməməsi ilə əlaqədar məsələlərə görə; Uklon Tərəfdaşlarının hər hansı hərəkəti və ya hərəkətsizliyi, Uklon Tərəfdaşlar üçün hər hansı icazənin, lisenziyanın, təsdiqin mövcudluğu və ya olmaması, belə şəxslər üçün xüsusi hüquqi statusun olması və ya olmaması və s. məsələlərə görə, Onlayn Xidmətə girişdən istifadə nəticəsində İstifadəçilərin məlumatlarının icazəsiz yayılması, dəyişdirilməsi və ya məhv edilməsi kimi məsələlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

8.2 Administrator İstifadəçiyə Onlayn Xidmətlə bağlı aşağıdakı zəmanətləri verir:

Eyni zamanda, Onlayn Xidmət, Sayt, Mobil Tətbiq İstifadəçilərə “olduğu kimi” istifadəsinə veriləcək. Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin İstifadəçinin gözləntilərinə cavab verməsini və/və ya Onlayn Xidmətə çıxışın fasiləsiz, etibarlı və xətasız şəkildə təmin edilməsi üçün Administrator İstifadəçi qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır. Administratorun Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin və ya onun hər hansı bir hissəsinin dəyişdirilməsi, müvəqqəti və ya tam dayandırılması və/və ya Onlayn Xidmətə giriş üçün heç bir məsuliyyəti olmayacaq. Onlayn Xidmətin fəaliyyəti və ona giriş fors-major hallar və qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün Administratorun nəzarətindən kənarda qalan digər amillərlə dayandırıla bilər.

8.3 Administrator İstifadəçinin bank kartlarından istifadə etməklə ödənişlər zamanı ötürülən məlumatların səmərəliliyinə, təhlükəsizliyinə və, o cümlədən bankın və beynəlxalq ödəniş sxemlərinin və ya texniki ödəniş prosesinin digər iştirakçılarının hərəkətlərinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Debet kartlarından istifadə etməklə ödənişlərlə bağlı bütün əməliyyatlar İstifadəçinin Beynəlxalq Ödəniş Sxemlərinin məcburi şərtlərinə və İstifadəçinin debet kartını vermiş bankla bağladığı müqavilələrlə tənzimlənəcək.

8.4 Administrator hər zaman Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin istənilən İstifadəçisinin onların fəaliyyəti ilə bağlı sorğu və təkliflərini nəzərə almağa hazır olacaq.

 1. YEKUN MÜDDƏALAR

9.1 Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir və şərh edilir. Bu Qaydalarla tənzimlənməyən məsələlər Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına uyğun olaraq həll ediləcəkdir.

9.2 Bu Qaydalarla tənzimlənən münasibətlərdən irəli gələn və ya yarana biləcək bütün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada Administratorun olduğu yerdə həll ediləcəkdir. Bütün bu mətndə, başqa cür ifadə nəzərdə tutulmayıbsa, “qanunlar” termini Azərbaycan Respublikasının qanunlarını ifadə edir.

9.3 Bu Müqavilədə hər hansı bir münasibət agentlik münasibətləri, fidusiar münasibətlər, tərəfdaşlıq münasibətləri, birgə müəssisə münasibətləri, əmək münasibətləri və ya İstifadəçi ilə Administrator arasında burada açıq şəkildə ifadə olunmayan hər hansı digər münasibətlərin qurulması kimi təfsir edilməməlidir.

9.4 Əgər hər hansı səbəbdən bu sənədin bir və ya bir neçə müddəası etibarsız və ya icra edilə bilməyən elan edilərsə, bu, bu sənədin digər müddəalarının etibarlılığına və ya qüvvəyə minməsinə təsir etməyəcək.

9.5 Bu Müqavilənin hər hansı bir İstifadəçi tərəfindən pozulması halında Administratorun hərəkətsizliyi Administratoruı sonradan öz maraqlarını qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görmək hüququndan məhrum etmir və növbəti oxşar və ya digər hallarda Administratorun hüquqlarından imtina etməsini təşkil etmir.

9.6 Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və İstifadəçi tərəfindən İstifadəçinin hesabının silinməsi yolu ilə ləğv edilə bilər. İstifadəçinin hesabı bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq və ya İstifadəçinin tələbi ilə Administrator tərəfindən silinə bilər. Sonuncu qeyd olunan halda, İstifadəçinin hesabı hesabın silinməsi ilə bağlı müvafiq sorğuya ağlabatan müddət ərzində baxıldıqdan sonra silinir. Hesabın silinməsi proseduru https://az.uklon.eu/account-delete-az/ – da öz əksini tapmışdır. Bu Müqaviləyə əsasən Onlayn Xidmətlərin daimi və ya davamlı göstərilməsi müddəti bu Müqavilənin müddətinə bərabərdir.

9.7 Bu Müqavilə Azərbaycan dilində hazırlanmışdır və istifadəçilərin oxuması üçün rus və ingilis dillərində də təqdim olunur. Bu Müqavilənin Azərbaycan dilindəki müddəaları ilə onların rus və ingilis dillərinə tərcümələri arasında ziddiyyət yaranarsa, sənədin yalnız https://uklon.eu saytında dərc edilmiş Azərbaycan dilindəki versiyası üstünlük təşkil edəcək.

 1. REKVİZİTLƏR

“UKLON AZERBAIJAN” MMC

AZ1029, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,125 Heydər Əliyev pr,

VOEN 1406338961

Hesablaşma Hesabı: AZ28AIIB400500E9447235089107

Kapital Bank ASC, Xətai filialı

Bank VOEN-i 9900003611

Tel. +994125265701

e-mail: az.uklon1@uklon.eu

Redaksiyanın qüvvəyə minmə tarixi: 01.01.2024