Close menu
Menu

İSTİFADƏÇİ MÜQAVİLƏSİ

  1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1 İstifadəçi Müqaviləsi (“Müqavilə”) İstifadəçi ilə Administrator arasında Onlayn Xidmətə çıxışın təmin edilməsi (proqram məhsullarının təqdim edilməsi) üçün müqavilədir və İstifadəçi ilə Administrator arasında əvvəlki bütün müqavilələri əvəz edir.

1.2 Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edərkən, İstifadəçi hüquqi statusundan və mülki fəaliyyət qabiliyyətindən asılı olmayaraq, burada göstərilən qaydalara və məhdudiyyətlərə tabe olmalıdır.

1.3 Müqavilə edilmiş istənilən dəyişiklik Saytda və Mobil Tətbiqdə dərc olunacaq.

1.4 İstifadəçi bu Müqavilə imzalanmazdan əvvəl burada və Müqavilədən irəli gələn bütün öhdəliklər də daxil olmaqla, Müqaviləni diqqətlə oxumuş, tam anlamış və bunlar üzrə öhdəlik daşımağa razı olmuşdur.. İstifadəçi buradakı müddəalardan hər hansı birini qəbul etmirsə, İstifadəçi Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edə bilməz.

1.5 İstifadəçi başa düşür ki, Onlayn Xidmətə kompüter proqramının (Mobil Proqram) yüklənməsi və istifadəsi yolu ilə qoşulmaq olar.

1.6 İstifadəçi öz qeydiyyatını Mobil Tətbiqdə apararkən /və ya özünü qeydiyyatdan keçirmədən Sayt vasitəsilə Sifariş verərkən bu şərtlərlə razılaşır.

1.7 Administrator İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Müqaviləyə əlavə və ya başqa şəkildə dəyişiklik edə bilər. İstifadəçi ondan (İstifadəçidən) hər hansı xüsusi razılıq almadan Müqaviləni dəyişdirilməsi ilə razılaşır.

1.8 Bu Müqavilədə qeyd edilən terminlər aşağıdakı mənalarda istifadə olunacaq:

1.9. Bu Müqavilə “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş yazılı təsdiq kimi qəbul olunmalıdır.

1.10. İstifadəçi bu Müqavilə üzrə xidmətlərin icrasına qədər, bu Müqavilənin bağlandığı tarixdən etibarən yeddi (7) iş günü ərzində heç bir cərimə olmadan və heç bir səbəb göstərmədən bu Müqavilənin icrasından imtina etmək hüququna malikdir.

  1. İSTİFADƏÇİ QEYDİYYATI

2.1 Onlayn Xidmətə çıxış əldə etmək üçün İstifadəçi Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçməlidir, bu halda Onlayn Xidmətə çıxışı təmin edən unikal İstifadəçi hesabı yaradılacaqdır. Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçməklə İstifadəçi bu Müqavilənin və Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul etmiş və imzalamış hesab olunur.

2.2 Qeydiyyatdan keçdikdən sonra İstifadəçinin “Uklon” Onlayn Xidmətindəki hesabı Umico loyallıq kampaniyasında iştirak etmək üçün İstifadəçinin Umico alış-veriş mobil proqramında (“Umico app”) mövcud hesabı ilə əlaqələndiriləcək. İstifadəçinin mövcud Umico tətbiqi hesabı yoxdursa, İstifadəçi bununla https://umico.az/ru/public-offer ünvanında mövcud Umico İctimai Ofertada müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq belə hesabın avtomatik yaradılmasına birmənalı razılıq verir.

2.3 Qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi müvafiq qeydiyyat formasını doldurmaqla özü haqqında müvafiq etibarlı məlumatları təqdim edəcəkdir.

2.4 Administrator əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və ya İstifadəçinin razılığı olmadan bu 5-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq İstifadəçinin hərəkətlərini dərhal bloklamaq və İstifadəçinin hesabını (qeydiyyatını) dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

2.5 İstifadəçi hesabından 12 (on iki) təqvim ayı ərzində İstifadəçi tərəfindən istifadə edilmədikdə, Administrator onu silmək hüququna malikdir.

2.6 Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi unikal bir parol daxil edir. İstifadəçi təqdim edilmiş parolun təhlükəsizliyinə və hesabının qorunmasına tam cavabdeh olur.

2.7 İstifadəçinin hesabına üçüncü şəxs tərəfindən daxil olarsa, İstifadəçi həmin hesabın ona məxsus olmasının qanuniliyini təsdiqləmək şərti ilə müvafiq tədbirlər görmək üçün dərhal Administratora məlumat verməlidir.

2.8 İstifadəçi öz parolları və digər məxfi məlumatların saxlanmasını müstəqil şəkildə təmin edəcək. İstifadəçinin şəxsi məlumatları (istifadəçi adı və şifrə) ilə bağlı məxfi məlumatı itirməsinin nəticələrinə görə Administrator məsuliyyət daşımayacaq. Bu müddəa həm İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını könüllü olaraq üçüncü şəxslərə ötürməsini, həm də İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına aid məxfi məlumatı qeyri-ixtiyari itirməsini əhatə edir.

  1. ŞƏXSİ MƏLUMATLAR

3.1 İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının toplanması, istifadəsi, işlənməsi, mühafizəsi, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yenilənməsi, dəyişdirilməsi, anonimləşdirilməsi, saxlanması, ötürülməsi (o cümlədən transsərhəd ötürülməsi) və xitam verilməsi ilə bağlı bütün məsələlər burada dərc edilən ayrıca Sayt və Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən Məxfilik Siyasəti ilə tənzimlənilir.

3.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq emal ediləcək. Bu Müqavilə ilə razılaşaraq, Məxfilik Siyasətinin şərtlərini qəbul edirsiniz və bu, qüvvədə olan qanun və qaydalara əsasən qəbul edilən şəxsi məlumatların istifadəsi üçün yazılı razılıq deməkdir.

3.3. İstifadəçinin Xidmətlərdən istifadə edərkən Mobil Tətbiqdə və ya digər vasitələrlə əldə edilmiş və ya qeydiyyata alınmış şəxsi məlumatları Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq emal oluna, ötürülə və ya başqa şəkildə, habelə məcburi qüvvədə olan qanun və qaydalara riayət etmək, o cümlədən fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatı üçün istifadə edilə bilər, Bu Müqavilə ilə razılaşaraq, İstifadəçi şəxsi məlumatların istifadəsini qəbul edir və bu, qüvvədə olan qanun və qaydalara uyğun olaraq qəbul edilən şəxsi məlumatların istifadəsi üçün yazılı razılıq deməkdir.

  1. ONLAYN XİDMƏTƏ GİRİŞ

4.1 Onlayn Xidmətə giriş İstifadəçilərə yalnız şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün təqdim olunacaq və İstifadəçilərə nəqliyyatı təşkil etmək və planlaşdırmaq imkanı verəcək.

4.2 Administrator müqavilə əsasında Uklon Tərəfdaşlarına Sifarişlərin işlənməsi və icrası məqsədilə “Uklon” Onlayn Xidmətinə (sürücü Mobil Tətbiqinə)_çıxışı təmin edəcək. Sifariş qəbul olunarsa, Uklon Tərəfdaşları İstifadəçilərə Xidmətləri təqdim edəcək. Administrator Uklon t tərəfindən İstifadəçilərə təqdim olunan Xidmətlərlə bağlı İstifadəçilər qarşısında heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik daşımır və İstifadəçilərə belə Xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı heç bir zəmanət vermir.

4.3 Xidmətlər xüsusi İstifadəçilər və Uklon Tərəfdaşları arasında fərdi müqavilələr əsasında həyata keçirilməklə Administratorun heç bir halda tərəf olmadığı münasibət əsasında həyata keçirilir. Müqaviləni imzalamaqla İstifadəçi Uklon Tərəfdaşlarının “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq xidmət təminatçısı olduğunu etiraf və qəbul edir.

4.4 Administrator Uklon Tərəfdaşları tərəfindən Xidmətlər haqqında məlumatların təqdim edilməsinin vaxtı, məzmunu, aktuallığı və keyfiyyəti, Xidmətlərin həmin anda mövcudluğu , Uklon Tərəfdaşları tərəfindən Xidmətlərin təmin edilməməsindən və ya düzgün təqdim edilməməsindən.istifadəçiyə dəymiş ziyan. üçün həmçinin İstifadəçilər qarşısında baş verə biləcək mənfi nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

4.5 Çatdırılma xidmətlərini sifariş etdikdə, İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə daşınması qadağan edilən məhsulların çatdırılmasını sifariş etməməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi razılaşır ki, bu bəndin pozulması halında, belə əşyaların daşınması ilə əlaqədar yarana biləcək bütün mümkün risklərə və/və ya nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə daşınması qadağan edilən əşyalar aşkar edildikdə, Uklon Tərəfdaşları İstifadəçiyə çatdırılma xidmətini göstərməkdən imtina etmək hüququna malikdirlər.

4.6 Sayt, Mobil Tətbiq, Onlayn Xidmət məxfi məlumatların, məhdudlaşdırılmış məlumatların, müvafiq icazələrin və ya icazələrin Administrator tərəfindən verilmədiyi üçüncü tərəf məlumatlarının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmayacaq.

4.7 Administrator istənilən vaxt, hər hansı səbəbdən və ya olmadıqda, İstifadəçini əvvəlcədən xəbərdar etmədən Onlayn Xidmətə və ya onun bir hissəsinə girişi dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.

  1. ONLAYN XİDMƏTƏ GİRİŞİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

5.1 Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edərkən İstifadəçi məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Onlayn Xidmət və/və ya Uklon Tərəfdaşları haqqında reytinqlər, rəylər, şərhlər dərc edə bilər. Bu halda, məlumatı və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini dərc edərkən İstifadəçi bu cür məlumatların və/və ya obyektlərin və ya əqli mülkiyyət hüquqlarının mülkiyyət hüquqlarının qanuni sahibi olduğunu və/və ya bu cür məlumatları dərc etmək üçün üçüncü şəxslərdən bütün lazımi icazələrə malik olduğunu bəyan edir. Administratora qarşı iddialar irəli sürüldüyü halda İstifadəçi bu iddiaları müstəqil və öz hesabına həll edəcək və ya İstifadəçi tərəfindən məlumatların və/və ya əqli mülkiyyətin qanunsuz yerləşdirilməsi ilə əlaqədar Administratora dəymiş ziyanı ödəyəcək.

5.2 Administrator hər hansı səbəbdən, İstifadəçini xəbərdar etmədən və onun razılığı olmadan, İstifadəçi tərəfindən dərc edilmiş əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məlumatları və/və ya obyektləri öz mülahizəsinə əsasən, istənilən vaxt dərc etməkdən və silməkdən/bloklamaqdan imtina etmək hüququnu özündə saxlayır.

5.3 Administrator Mobil Tətbiqdə məlumatların və/və ya əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektlərinin dərci ilə bağlı məlumatların həqiqəti, düzgünlüyünə və qanunauyğunluğuna görə heç bir tədbir görməyəcək və məsuliyyət daşımayacaq. Administrator İstifadəçilər tərəfindən göndərilən məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinə nəzarət etməyəcək və onların həqiqiliyinə və qanuniliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımayacaq.

5.4 Administrator İstifadəçinin dərc etdiyi məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları obyektləri ilə bağlı üçüncü şəxslərin hər hansı iddiaları barədə İstifadəçini xəbərdar etməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi Administratora İstifadəçi tərəfindən dərc edilmiş məlumatları və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini dərc etmək və ya silmək hüququnu verməyi öhdəsinə götürür.

5.5 İstifadəçi Onlayn Xidmətdən qeyri-qanuni, hədələyici, böhtan, təhqiredici, əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan, insanlara qarşı hər hansı əsaslarla nifrət və/və ya ayrı-seçkilik yayan məzmundan digər İstifadəçilərə, Administratora və ya digər şəxslərə qarşı istifadə etməməyi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını və qanunlarını və digər müvafiq normativ hüquqi aktlardan irəli gələn hüquqları pozmamağı, üçüncü şəxslərə qarşı təhqir və iddialar ehtiva edən və ya hər hansı digər şəkildə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozan məlumatları ötürmək, yerləşdirmək və ya yaymaq üçün istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Həmçinin Mobil Tətbiqdə erotik, seksual və/və ya pornoqrafik xarakterli hər hansı məlumatın və ya Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə məhdudlaşdırıla bilən hər hansı digər məlumatın yayılması qadağandır. İstifadəçi tərəfindən qeyri-qanuni məlumatların dərci ilə bağlı Administrator hər hansı bir zərər görərsə, İstifadəçi bütün dəymiş ziyanı Administratora ödəyəcəkdir.

5.6 İstifadəçi tərəfindən dərc edilən məlumat və əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektlərində aşağıdakılar olmamalıdır:

5.7 Onlayn Xidmətə girişdən istifadə edərkən İstifadəçilər üçüncü şəxslərin hüquqlarını, o cümlədən şəxsi məlumatların mühafizəsi hüquqlarını poza biləcək hər hansı məlumatı və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini saxlaya, yerləşdirə, ötürə və ya başqa şəkildə yaymamalıdırlar.

5.8 İstifadəçilər istifadəsi məhdudlaşdırılan və ya hüquqları üçüncü şəxslərə məxsus olan, həmçinin İstifadəçinin fikrincə, üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan məlumat və/və ya əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərini aşkar edərlərsə, İstifadəçi Administrator ilə əlaqə saxlayacaq və məlumat obyektlərinin və/və ya əqli mülkiyyət hüquqlarının URL ünvanını göstərərək pozuntular barədə məlumat verəcək.

5.9 Onlayn Xidmətdən istifadə edərkən İstifadəçilərə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını və ya İstifadəçinin yerləşdiyi digər dövlətin qanunlarını və müvafiq beynəlxalq qanunları pozan və ya pozulması ilə nəticələnə biləcək hər hansı hərəkətə icazə verilmir.

5.10 İstifadəçinin Onlayn Xidmətə çıxışdan istifadə edərək əldə etdiyi hər hansı materialın riski İstifadəçinin öz üzərinə düşür. İstifadəçi bu materialların yüklənməsi və istifadəsi nəticəsində kompüterə və/yaxud məlumatlara dəyən hər hansı zədə və ya itkiyə görə məsuliyyət daşıyacaq.

5.11 2.4-ci bəndi nəzərə alaraq, Administrator aşağıdakı hallarda İstifadəçinin hərəkətlərini bloklaya və İstifadəçinin hesabını dayandıra və ya ləğv edə bilər:

5.9-cu bənd nəzərə alınmaqla yuxarıda qeyd olunan hallar, qanuni müddəaların, qaydaların və insan hüquqlarının potensial pozuntuları, habelə İstifadəçinin hərəkətləri nəticəsində Administratora qarşı iddia və ya məsuliyyətin yaranma ehtimalı Administratoru belə tədbirlər görməyə vadar edə bilər.

5.12 İstifadəçilər dəstək komandası ilə əlaqə saxlayaraq hesabın dayandırılmasını və ya blokdan çıxarılmasını tələb edə bilər, bununla da Onlayn Xidmətlərə girişi bərpa edə bilərlər. Bundan sonra Administrator araşdırmaya başlaya və sorğu ilə bağlı qərar qəbul edə bilər. Nəticə mənfi olarsa, Administrator qərarın səbəblərini təqdim etməyə borclu deyildir.

5.13 Sifariş sorğularını 24 saat ərzində dəfələrlə ləğv etsəniz, hesabınız xəbərdarlıq olaraq avtomatik müvəqqəti qadağaya məruz qala bilər. Bir neçə belə xəbərdarlıqdan sonra hesabınız daha uzun dayandırılma müddəti ilə üzləşə bilər. Avtomatik bloklama baş verərsə, müəyyən edilmiş bloklama müddəti keçənə qədər hesabınız Administrator tərəfindən yenidən aktivləşdirilə bilməz.

  1. XİDMƏTLƏR ÜÇÜN ÖDƏNİŞ, AKSİYA KODLARI

6.1 Uklon Tərəfdaşlarının Xidmətləri üçün ödəniş İstifadəçi tərəfindən Mobil Proqrama daxil olan tariflərə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Xidmətlərə tələbin/təklifin artdığı dövrlərdə (marşrutdan, hava şəraitindən, günün vaxtından və s. asılı olaraq) dinamik tarif tətbiq oluna bilər, yəni İstifadəçiyə Xidmətlərin tövsiyə olunan qiyməti təklif olunur. Dinamik amil avtomatik olaraq real vaxt rejimində hesablanır və tənzimlənir. İstifadəçi Sifarişi təsdiq etməklə təklif olunan dəyəri qəbul etmək və ya Xidmətlərin təklif olunan dəyərini tariflərə uyğun olaraq standarta endirməklə rədd etmək hüququna malik olacaq. Marşrut dəyişdirildikdə və ya sərnişin uzun müddət gözlənildikdə, Xidmətlərin dəyəri tariflərə uyğun olaraq yenidən hesablanacaq. Əgər Uklon Tərəfdaşları tərəfindən artıq qəbul edilmiş Sifarişin marşrutu dəyişdirilərsə, Xidmətlərin dəyəri azaldılmaq üçün yenidən hesablana bilməz. İstifadəçi razılaşır ki, Xidmətlərə görə ödəniş bank kartı ilə aparılarsa, müvafiq xərc fərqi bank kartından çıxılacaqdır. Sifarişdə qeyd olunan marşrut məsafəsi taksometer kimi işləyən proqram təminatı olan və Ulkon Tərəfdaşı ilə İstifadəçi üçün məcburi olan şəkildə gediş haqqı müəyyən edən, GPS-dəstəkləyən, Uklon Tərəfdaşına məxsus elektron cihaz tərəfindən müəyyən olunur.

6.2 İstifadəçi Xidmətlərin haqqını birbaşa Uklon Tərəfdaşına ödəyəcək. Nağd ödəniş İstifadəçi tərəfindən Xidməti təmin edən Uklon Tərəfdaşına nağd pul köçürməklə həyata keçiriləcək.

6.3 İstifadəçi Mobil Tətbiq vasitəsilə bank kartından istifadə etməklə Uklon Tərəfdaşının xidmətlərini ödəyə bilər. Administrator İstifadəçilərin bank kartlarının məlumatlarını saxlamayacaq və ötürməyəcək.

6.4 Administrator bank kartlarından istifadə etməklə İstifadəçilərdən ödənişlərin qəbulunu təmin etmək üçün informasiya yardımı göstərəcək və Tərəfdaşın xeyrinə ödənilməli olan Xidmətlərin dəyərinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyünə və bu məlumatın İstifadəçilərə çatdırılmasına görə məsuliyyət daşıyacaq. Bank kartları ilə həyata keçirilən ödənişlərin qəbulu və köçürülməsi müvafiq xidmətlərin göstərilməsinə səlahiyyətli müvafiq ödəniş planları əsasında həyata keçiriləcək.

6.5 Uklon Tərəfdaşlarına Xidmətlər üçün ödəniş İstifadəçi tərəfindən müvafiq mobil proqramların onun mobil cihazına endirilməsi şərti ilə Google Pay, Apple Pay istifadə edərək Mobil Tətbiq vasitəsilə də həyata keçirilə bilər.

6.6 Uklon Tərəfdaşlarına Xidmətlər üçün ödəniş Umico Tərəfdaşları şəbəkəsində və Umico proqramında alışlar vasitəsilə toplanan bonuslarla edilə bilər.  Bu bonuslar Uklon Partmyorlarına ödəniş tarixinə Umico-da mövcud olan məzənnə ilə nağd şəkildə alınacaq.

6.7 Xidmətlər üçün Uklon Tərəfdaşlarına ödəniş etməklə yanaşı, İstifadəçi Tərəfdaşın Sifarişlə bağlı olaraq həmin sifarişi 4 və 5 ulduz olaraq qiymətləndirərək Debet kartı və ya Google Pay, Apple Pay ilə ödəniş edilməklə əlavə bəxşiş (xidmət haqqından əlavə vəsait) vermək imkanı mövcuddur.

6.8 İstifadəçilərin Onlayn Xidmətə marağını artırmaq və yeni İstifadəçiləri cəlb etmək məqsədi daşıyan reklam tədbirləri və aksiyalar zamanı Administrator İstifadəçilərə İstifadəçilərin Sifariş verərkən istifadə edə biləcəyi aksiya kodları təqdim edə bilər; aksiya kodundan istifadə etmək üçün İstifadəçi onu Mobil Tətbiqdə aksiya kodu əlavə et sahəsinə daxil etməlidir.

6.9 İstifadəçi aksiya kodlarının kopyalana, satıla, ötürülə və ya açıqlana bilməyəcəyi ilə razılaşır; aksiya kodları yalnız bu cür aksiya kodları üçün müəyyən edilmiş xüsusi şərtlərə uyğun olaraq istifadə edilə bilər; aksiya kodları dəyişdirilə və ya geri qaytarılmır və itirildikdə aksiya kodları geri qaytarılmayacaq; aksiya kodları müvafiq aksiya qaydalarında müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq Administrator tərəfindən ləğv edilə və ya ləğv edilə bilər; aksiya kodlarının pul və ya digər mallarla dəyişdirilməsinə icazə verilmir; hər səfər üçün yalnız bir aksiya kodunun istifadə oluna biləcəyini qəbul edir.

6.10 Uklon Tərəfdaşlarına Xidmətlərə görə ödəniş İstifadəçi tərəfindən Mobil Proqramın Ödəniş bölməsindəki balansdan istifadə etməklə də həyata keçirilə bilər (“Balans”). Balans Mobil Tətbiqin xüsusi funksiyasıdır ki, onun vasitəsilə istifadəçiyə virtual pul məbləğləri əldə edilə bilər:

– İstifadəçi Mobil Tətbiq vasitəsilə aldığı Onlayn Xidmətlərdən istifadədən imtina edib və bu məbləğlər Balansda mövcud olmaqla, debet kartı və ya Umico bonusları ilə ödənilən məbləğlər ona qaytarılıb. Ödəniş bank kartı ilə aparılırsa, geri qaytarılan məbləğ ödənilən məbləğlə eyni olacaq. Bonuslarla ödəniş edildikdə, məbləğ bu 6.6-cı bənd nəzərə alınmaqla Umico tərəfindən tətbiq edilən məzənnəyə uyğun olaraq yenidən hesablanacaq;

– Məbləğlər Administratorun mülahizəsinə uyğun olaraq digər səbəblərə görə İstifadəçiyə verilir.

6.11 İstifadəçi Balansdakı hər hansı vəsaitin ona qaytarılacağını, nağd pula alınacağını və ya Onlayn Xidmətlər üçün ödənişdən başqa hər hansı digər şəkildə ona təqdim ediləcəyini iddia etməməlidir.

6.12 İstifadəçi Balansda olan hər hansı vəsaitin üçüncü tərəfə ötürüləcəyini və ya Onlayn Xidmətlər üçün ödənişdən başqa heç bir şəkildə üçüncü tərəfin istifadəsinə veriləcəyini iddia etməməlidir.

6.13 Balansda olan vəsaitlər İstifadəçi adından Administrator tərəfindən saxlanılan elektron pullar, depozitlər və ya hər hansı digər formada vəsait hesab edilməyəcək.

6.14 Balansda olan vəsait yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadə oluna bilər.

6.15 İstifadəçi balansı varsayılan ödəniş üsulu kimi seçməsə belə, Administrator, Mobil Proqramın istifadəsi və əlaqəli ödəniş nəticəsində İstifadəçiyə borclu olan məbləğlər üçün Balansa yönəltmə edə bilər.

  1. ADMINISTRATORUN HÜQUQLARI VƏ ZƏMANƏTLƏRİ

7.1 Administrator Onlayn Xidmətin əqli mülkiyyət hüquqlarına zəmanət verir, xüsusən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: Onlayn Xidmət “Uklon”, Sayt, Mobil Proqram, proqram kodu, rəqəmlər, hərflər, simvollar, şəkillər və onların birləşmələri, dizayn elementləri, mətn, qrafika , onların komponentləri, o cümlədən çertyojlar şəklində digər elektron məlumatlar, video məlumat və əqli mülkiyyət hüquqları və Administratora məxsus olan digər obyektlər.

7.2 Administrator İstifadəçiyə Onlayn Xidmətdən (Texnologiya Platformasından) və oradakı əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadəni, xüsusilə də onların tam və ya qismən, öz kompüterində və/və ya mobil cihazında çoxaldılması üçün bir nüsxə verir.

7.3 Bu müqavilənin bağlanması heç bir üçüncü tərəfin əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmayacaq. İstifadəçinin Onlayn Xidmətə çıxış imkanından istifadə etməsi ilə bağlı üçüncü şəxslər tərəfindən hər hansı iddia və ya məhkəmə iddiası olduqda, Administrator bu cür iddiaları və ya iddiaları müstəqil şəkildə və öz hesabına həll etməyi öhdəsinə götürür.

  1. ADMINISTRATORUN MƏHDUD MƏSULİYYƏTİ

8.1 Administrator həyat və sağlamlığa dəyən hər hansı zərərə, birbaşa və/və ya dolayı zərərlərə, maddi və/və ya mənəvi zərərlərə, öhdəliklərə və ya itkilərə görə, Uklon Tərəfdaşlar tərəfindən İstifadəçilərə Xidmətlərin təqdim edilməməsi və ya lazımınca təqdim edilməməsi ilə əlaqədar məsələlərə görə; Uklon Tərəfdaşlarının hər hansı hərəkəti və ya hərəkətsizliyi, Uklon Tərəfdaşlar üçün hər hansı icazənin, lisenziyanın, təsdiqin mövcudluğu və ya olmaması, belə şəxslər üçün xüsusi hüquqi statusun olması və ya olmaması və s. məsələlərə görə, Onlayn Xidmətə girişdən istifadə nəticəsində İstifadəçilərin məlumatlarının icazəsiz yayılması, dəyişdirilməsi və ya məhv edilməsi kimi məsələlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

8.2 Administrator İstifadəçiyə Onlayn Xidmətlə bağlı aşağıdakı zəmanətləri verir:

Eyni zamanda, Onlayn Xidmət, Sayt, Mobil Tətbiq İstifadəçilərə “olduğu kimi” istifadəsinə veriləcək. Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin İstifadəçinin gözləntilərinə cavab verməsini və/və ya Onlayn Xidmətə çıxışın fasiləsiz, etibarlı və xətasız şəkildə təmin edilməsi üçün Administrator İstifadəçi qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır. Administratorun Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin və ya onun hər hansı bir hissəsinin dəyişdirilməsi, müvəqqəti və ya tam dayandırılması və/və ya Onlayn Xidmətə giriş üçün heç bir məsuliyyəti olmayacaq. Onlayn Xidmətin fəaliyyəti və ona giriş fors-major hallar və qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün Administratorun nəzarətindən kənarda qalan digər amillərlə dayandırıla bilər.

8.3 Administrator İstifadəçinin bank kartlarından istifadə etməklə ödənişlər zamanı ötürülən məlumatların səmərəliliyinə, təhlükəsizliyinə və, o cümlədən bankın və beynəlxalq ödəniş sxemlərinin və ya texniki ödəniş prosesinin digər iştirakçılarının hərəkətlərinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Debet kartlarından istifadə etməklə ödənişlərlə bağlı bütün əməliyyatlar İstifadəçinin Beynəlxalq Ödəniş Sxemlərinin məcburi şərtlərinə və İstifadəçinin debet kartını vermiş bankla bağladığı müqavilələrlə tənzimlənəcək.

8.4 Administrator hər zaman Onlayn Xidmətin, Saytın, Mobil Tətbiqin istənilən İstifadəçisinin onların fəaliyyəti ilə bağlı sorğu və təkliflərini nəzərə almağa hazır olacaq.

  1. YEKUN MÜDDƏALAR

9.1 Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir və şərh edilir. Bu Qaydalarla tənzimlənməyən məsələlər Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına uyğun olaraq həll ediləcəkdir.

9.2 Bu Qaydalarla tənzimlənən münasibətlərdən irəli gələn və ya yarana biləcək bütün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada Administratorun olduğu yerdə həll ediləcəkdir. Bütün bu mətndə, başqa cür ifadə nəzərdə tutulmayıbsa, “qanunlar” termini Azərbaycan Respublikasının qanunlarını ifadə edir.

9.3 Bu Müqavilədə hər hansı bir münasibət agentlik münasibətləri, fidusiar münasibətlər, tərəfdaşlıq münasibətləri, birgə müəssisə münasibətləri, əmək münasibətləri və ya İstifadəçi ilə Administrator arasında burada açıq şəkildə ifadə olunmayan hər hansı digər münasibətlərin qurulması kimi təfsir edilməməlidir.

9.4 Əgər hər hansı səbəbdən bu sənədin bir və ya bir neçə müddəası etibarsız və ya icra edilə bilməyən elan edilərsə, bu, bu sənədin digər müddəalarının etibarlılığına və ya qüvvəyə minməsinə təsir etməyəcək.

9.5 Bu Müqavilənin hər hansı bir İstifadəçi tərəfindən pozulması halında Administratorun hərəkətsizliyi Administratoruı sonradan öz maraqlarını qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görmək hüququndan məhrum etmir və növbəti oxşar və ya digər hallarda Administratorun hüquqlarından imtina etməsini təşkil etmir.

9.6 Bu Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və İstifadəçi tərəfindən İstifadəçinin hesabının silinməsi yolu ilə ləğv edilə bilər. İstifadəçinin hesabı bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq və ya İstifadəçinin tələbi ilə Administrator tərəfindən silinə bilər. Sonuncu qeyd olunan halda, İstifadəçinin hesabı hesabın silinməsi ilə bağlı müvafiq sorğuya ağlabatan müddət ərzində baxıldıqdan sonra silinir. Hesabın silinməsi proseduru https://az.uklon.eu/account-delete-az/ – da öz əksini tapmışdır. Bu Müqaviləyə əsasən Onlayn Xidmətlərin daimi və ya davamlı göstərilməsi müddəti bu Müqavilənin müddətinə bərabərdir.

9.7 Bu Müqavilə Azərbaycan dilində hazırlanmışdır və istifadəçilərin oxuması üçün rus və ingilis dillərində də təqdim olunur. Bu Müqavilənin Azərbaycan dilindəki müddəaları ilə onların rus və ingilis dillərinə tərcümələri arasında ziddiyyət yaranarsa, sənədin yalnız https://uklon.eu saytında dərc edilmiş Azərbaycan dilindəki versiyası üstünlük təşkil edəcək.

  1. REKVİZİTLƏR

“UKLON AZERBAIJAN” MMC

AZ1029, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,125 Heydər Əliyev pr,

VOEN 1406338961

Hesablaşma Hesabı: AZ28AIIB400500E9447235089107

Kapital Bank ASC, Xətai filialı

Bank VOEN-i 9900003611

Tel. +994125265701

e-mail: az.uklon1@uklon.eu

Redaksiyanın qüvvəyə minmə tarixi: 01.01.2024