Close menu
Menu
← Geriyə

“(Müddəti bitdi)” «UKLON ilə üç gediş üçün – 35%» PROMO KAMPANİYASI ÜZRƏ QAYDALAR

«UKLON ilə üç gediş üçün – 35%»

PROMO KAMPANİYASI ÜZRƏ  QAYDALAR

 

Bu “UKLON ilə üç gediş üçün “-35%” promo kampaniyası (bundan sonra “Kampaniya” adlandırılacaq) üzrə Rəsmi Qaydalar (bundan sonra “Qaydalar” adlandırılacaq) Kampaniyanın keçirilməsi qaydasını və şərtlərini müəyyən edir. Kampaniyada iştirak ödənişsizdir. Kampaniya qumar oyunu, lotereya, qumar xidməti və ya müsabiqə deyil və qumarın hər hansı formasında istifadə edilə bilməz. Kampaniyada iştirak, iştirakçı tərəfindən Qaydaların bütün şərtlərini və onlara edilən hər hansı düzəlişləri tam və qeyd-şərtsiz qəbul etməsi deməkdir.

 

 

  1. BU QAYDALARDA İSTİFADƏ EDİLƏN TERMİNLƏR VƏ ONLARIN TƏRTİFLƏRİ

 

1.1″Kampaniya” – “Uklon” Mobil Tətbiqinə maraq cəlb etmək, istehlakçı tələbatını yaratmaq və yeni istifadəçiləri cəlb etmək məqsədi daşıyan “UKLON ilə üç gediş üçün -35%” qədər promo kampaniyasıdır. Kampaniyanın məqsədi Təşkilatçı tərəfindən təqdim olunan Xidmətləri, həmçinin UKLON ticarət nişanını tanıtmaq və reklam etməkdir.

 

1.2“Kampaniya Ərazisi” Kampaniyanın şərtlərinin qüvvədə olduğu ərazi deməkdir. Kampaniya yalnız Bakı şəhəri (Azərbaycan Respublikası) ərazisində yeni istifadəçilər üçün keçirilir.

 

1.3“Kampaniya Dövrü” və ya “Kampaniya Müddəti” Bakı yerli vaxtilə 02.02.2024-cü il saat 00:00-dan 29.02.2024-cü il daxil olmaqla saat 23:59-a qədər Kampaniyanın keçirildiyi dövr (müddət) deməkdir.

 

1.4″Təşkilatçı və/və ya İcraçı” – UKLON AZERBAIJAN MMC, AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər pr. 153, VÖEN: 1406338961.

 

1.5″Kampaniyanın İştirakçısı(ları)” və ya “Kampaniya İştirakçısı(ları)” və ya “İştirakçı(lar)” dedikdə, Kampaniyada iştirak edən zaman azı 18 (on səkkiz) yaşına çatmış və Kampaniyada iştirak etmək üçün lazımi şərtləri yerinə yetirən mülki hüquq qabiliyyətinə malik olan fiziki şəxs (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, xarici vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs) başa düşülür. Kampaniya yalnız Uklon Mobil Tətbiqindən istifadə edərək qeydiyyatdan keçmiş Uklon Onlayn Xidmətinin yeni İstifadəçiləri üçün keçərlidir. İştirakçı tərəfindən bu Qaydaların vicdanla yerinə yetirilməsinə dair şübhə yaranarsa və ya Qaydaların şərtlərinin qəsdən pozulması faktı müəyyən edilərsə, Təşkilatçı həmin İştirakçını Kampaniyadan kənarlaşdırmaq hüququna malikdir.

 

1.6“Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi və/və ya İstifadəçi” ən azı 18 (on səkkiz) yaşı olan və “Uklon” Onlayn Xidmətindən istifadə edən mülki hüquq qabiliyyətinə malik olan fiziki şəxs deməkdir.

 

1.7“UklonOnlayn Xidmət” və ya “Onlayn Xidmət” və ya “Texnoloji platforma” avtomatlaşdırılmış monitorinq, toplama, emal, paylama, saxlama, İstifadəçilər tərəfindən verilən Xidmətlər üzrə sifarişlər və Uklon Tərəfdaşları tərəfindən yerləşdirilmiş Xidmətlərə dair təkliflər haqqında məlumatların təqdimatı, tələb və təklif nisbətinə, hava şəraitinə, marşruta və onun sıxlığına əsasən Xidmətlərin dəyərinin avtomatik hesablanması və s. üçün nəzərdə tutulan, habelə avtomatik olaraq marşrutlar quran və İstifadəçi ilə Uklon tərəfdaşı arasında ünsiyyət üçün məlumat mübadiləsini təmin edən, həmçinin İstifadəçiyə Sifarişin mümkün icrası ilə bağlı İstifadəçinin meyarlarına uyğun olaraq avtomatik olaraq yaradılan Uklon partnyorlarının təkliflərini axtaran və onlarla tanış olmaq və öz mülahizəsinə uyğun olaraq Uklon tərəfdaşlarının müvafiq təkliflərini qəbul etmək və ya rədd etmək imkanını verən, Xidmətlərin tövsiyə olunan qiymətini dəyişdirən, Onlayn Xidməti və Uklon tərəfdaşlarını qiymətləndirən və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan, quraşdırılmış proqramlardan istifadə edən kompüter proqramları və rəqəmlər, hərflər, simvollar, şəkillər və onların birləşmələri (o cümlədən qrafik məlumat, video məlumat və s.) şəklində bir-biri ilə əlaqəli elektron məlumatların məcmusunu ehtiva edən texnoloji platformadır. Onlayn Xidmət proqram təminatı məhsullarına aid olan kompüter proqramlaşdırmasının nəticəsidir.

 

1.8″Xidmətlər” Təşkilatçı ilə müqavilə münasibətində olan Uklon Tərəfdaşları tərəfindən ictimai xarakter daşıyan, İctimai Ofertanın qəbul edilməsi yolu ilə bağlanan və Təşkilatçı tərəfindən az.uklon.eu veb-saytında yerləşdirilən İstifadəçilərə Onlayn Xidmətə çıxışın təmin edilməsi (proqram məhsullarının çatdırılması) haqqında müqavilə əsasında göstərilən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması xidmətləridir.

 

1.9“Uklon” Mobil Tətbiqi” və ya “Mobil Tətbiq” Təşkilatçı tərəfindən İstifadəçiyə Uklon Onlayn Xidmətinə daxil olmaq funksional məqsədlə müvəqqəti istifadəyə verilmiş iOS, Android mobil cihazları üçün “Uklon” adlı mobil tətbiqi formasında kompüter proqramının surəti deməkdir.

 

1.10“Hədiyyə” dedikdə, Hədiyyənin pul dəyəri 1,45 AZN-dən çox olmamaq və sonda gediş haqqının qiyməti 2.50 AZN-dan az olmamaq şərti ilə, tətbiq olduğu zamanı gediş dəyərini 35%-ə qədər azaldan promo kodu başa düşülür. Səfərin dəyəri yuxarıda göstərilən meyarlara cavab vermədikdə, Hədiyyə Hədiyyənin Etibarlılıq Müddəti ərzində Xidmətlərin növbəti instansiyasına köçürülür.

 

Hədiyyə yalnız Uklon Onlayn Xidmətinin yeni İstifadəçilərinə təqdim olunur. Hədiyyədən istifadə qaydaları və şərtləri Mobil Tətbiqinin Promo Kodları menyu bölməsində göstərilmişdir.

 

1.11“Hədiyyənin etibarlılıq müddəti” İstifadəçinin Hədiyyədən istifadə edə biləcəyi müddət deməkdir. Hədiyyənin etibarlılıq müddəti İstifadəçinin Uklon Onlayn Xidmətində qeydiyyatdan keçdiyi tarixdən etibarən 7 təqvim günüdür.

 

1.12″Promo təklifi saytı” İnternetdə bu Qaydaların aşağıdakı ünvanda ictimai istifadə üçün yerləşdirildiyi internet səhifə deməkdir: https://az.uklon.eu/actions-az/.

 

1.13Təşkilatçı Qaydaların yenilənmiş versiyasını Promo Təklifi saytında yerləşdirməklə (dərc etməklə) Kampaniya müddətini, Kampaniya Ərazisini, Kampaniyanın digər şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir. Göstərilən dəyişikliklər, Qaydalarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Promo təklifin saytında dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

 

 

  1. KAMPANİYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ VƏ HƏDİYYƏ QƏBUL EDİLMƏ QAYDALARI

 

2.1Kampaniyada iştirak etmək üçün İştirakçı Kampaniya müddətində aşağıdakı hərəkətləri etməlidir:

  • Mobil Tətbiqi yükləyib ilk dəfə “Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi qeydiyyatdan keçməli;
  • Mobil Tətbiqdən istifadə edərkən Mobil Tətbiqə geolokasiyadan istifadə etməyə icazə verməli;
  • Mobil Tətbiqdən istifadə edərək Xidməti sifariş etməlidir.

 

2.2Mobil Tətbiqdə İştirakçıya Hədiyyənin alınması barədə bildiriş göndəriləcək. Endirim İştirakçı Xidmət üzrə Hədiyyənin uyğunluq meyarlarına cavab verən sifariş verdikdə avtomatik olaraq tətbiq edilir.

 

2.3Hədiyyədən istifadə qaydaları və şərtləri və uyğunluq meyarları bu Qaydaların 1.10-cu bənddə və Mobil Tətbiqin “Səyahətlərə endirimlər” menyu bölməsində göstərilmişdir.

 

2.4Hədiyyənin alınması bu Qaydaların bütün şərtlərinə ciddi riayət olunmaqla həyata keçirilir. Qaydalarda nəzərdə tutulmuş şərtlərdən hər hansı birinin yerinə yetirilməməsi müvafiq İştirakçını Hədiyyəni almaq imkanından məhrum edir.

 

 

 

  1. MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏR

 

 

3.1 Promo təklifə qoşulma və Hədiyyənin (promo kodunun) tətbiq edilməsi Promo Təklifinin Veb Saytında dərc edilmiş “Uklon” onlayn xidməti istifadəçilərinin Promo Kodlarını qəbul etmə və istifadə etmə qaydalarına tabe olur.

 

3.2 Təşkilatçı telekommunikasiya operatorlarının və internet provayderlərinin xidmətlərinin keyfiyyətinə, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Kampaniya zamanı rabitə kanallarından istifadə etdikdə məlumatların ötürülməsi ilə bağlı texniki problemlərə, telekommunikasiya operatorlarının işinə, telekommunikasiya hər hansı xətalarına və bu xətalar səbəbindən  Kampaniya iştirakçısına hədiyyə almaq hüququ barədə məlumatın verilməməsi və ya məlumatın vaxtında verilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

 

3.3 Promo Təklifinin Təşkilatçısı Hədiyyəni almaq hüququ ilə bağlı hər hansı mübahisələrə görə məsuliyyət daşımır. İstənilən halda, mübahisələr üzrə yekun qərarı Promo-Təklif Təşkilatçısı verəcək və belə qərardan şikayət verilə bilməz.

 

3.4 Promo Təklifinin İştirakçısı Hədiyyəni almaq imkanından istifadə etmədikdə və ya Promo-Təklif Təşkilatçısının təqsiri olmadan İştirakçının Hədiyyədən istifadə edə bilməməsi halında Promo Təklifinin Təşkilatçısı məsuliyyət daşımır.

 

3.5 Yalnız Hədiyyə almaq hüququnu qazanmış Kampaniya İştirakçıları Hədiyyə ala bilərlər. Hədiyyə və ya onu almaq hüququ müqavilənin, ödəniş vasitəsinin və ya girovun predmeti olduğu halda Hədiyyəni almazdan əvvəl bağlanmış hər hansı hərəkətlərə, əməliyyatlara və ya müqavilələrin bağlanmasına icazə verilmir. Hədiyyənin, o cümlədən pul ekvivalenti və ya hər hansı digər müavinətlə dəyişdirilməsinə yol verilmir.

 

3.6 Kampaniya İştirakçısı hər hansı səbəbdən Hədiyyəni şəxsən ala bilmədikdə, belə İştirakçının öz hüququnu üçüncü şəxsə vermək hüququ yoxdur.

 

3.7 Hədiyyə yalnız bir dəfə istifadə edilə bilər və endirim Təşkilatçının digər kampaniyaları və təklifləri ilə birləşdirilə bilməz. Əgər Xidmət Kampaniya İştirakçısının təqsiri üzündən təqdim olunmayıbsa, endirim ləğv edilir və Kampaniya İştirakçısı növbəti Xidməti sifariş edərkən istifadə edilə bilməz.

 

3.8 Kampaniyada iştirak etmək üçün İştirakçı tərəfindən həyata keçirilən İnternet/mobil rabitədən istifadənin dəyəri İştirakçı tərəfindən öz vəsaiti hesabına ödənilir və xidmət təminatçısının tarif planına uyğun olaraq xidmətin standart qiymətinə uyğundur.

 

3.9 Təşkilatçı, habelə onun cəlb etdiyi üçüncü şəxslər İnternet/mobil rabitədə baş verən hər hansı texniki nasazlıqlara, habelə Təşkilatçıdan asılı olmayan hallar nəticəsində yaranmış digər texniki nasazlıqlara görə məsuliyyət daşımırlar.

 

 

  1. ƏLAVƏ QAYDALAR VƏ ŞƏRTLƏR

 

4.1 İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının emalı ilə bağlı bütün məsələlər (məqsəd, əsaslar, emal proseduru və fərdi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi proseduru daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq), Kampaniyanın saytında və Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən Məxfilik Siyasəti ilə tənizmlənir.

 

4.2 Təşkilatçı Qaydaların pozulmasına və/və ya Hədiyyənin təqdim edilməməsinə və/və ya təbii fəlakətlər, yanğınlar, daşqınlar, hər hansı xarakterli hərbi əməliyyatlar, blokadalar, Ərazidə qüvvədə olan qanunvericilikdə əhəmiyyətli dəyişikliklər, Təşkilatçıdan asılı olmayan digər fors-major kimi hallar (fors-major halları) zamanı təqdim olunmuş Hədiyyədən istifadə edə bilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

 

4.3 Kampaniyada iştirak etməklə, Kampaniya İştirakçısı bu Kampaniya Qaydaları ilə tanış olduğunu və onun tam və qeyd-şərtsiz qəbul etdiyinə dair razılığını təsdiq edir və təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

 

4.4 İştirakçılar Qaydaların yerləşdiriləcəyi Promo təklifinin saytı vasitəsilə Qaydalar haqqında məlumatlandırılmalıdırlar. Kampaniya haqqında əlavə məlumat sonradan vaxtaşırı müxtəlif reklam materialları və Qaydaların radio, İnternet və sosial şəbəkələri, çap reklam materialları, xarici reklam vasitələri, Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçilərinə e-poçt ünvanlarına göndərilən məktublar, Mobil Tətbiqdə Push bildirişləri, Viber və ya SMS məktubları və digər onlayn KİV kimi ünsiyyət formaları vasitəsilə yayıla bilər.

 

4.5 Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergi və rüsumların ödənilməsi üzrə öhdəliklər Kampaniya Qaydaları ilə müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

 

Redaksiya 12.04.2024-cü il tarixindən qüvvəyə minir.