Close menu
Menu
← Geriyə

“Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçiləri tərəfindən promokodların alınması və istifadəsi qaydaları (bundan sonra – “Qaydalar”)

 

Terminlərin anlayışı

“Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçiləri tərəfindən Promo Kodların qəbulu və istifadəsi Qaydaları, bundan sonra “Qaydalar” olaraq adlandırılacaq – İstifadəçilərin “Uklon” Onlayn Xidmətinə marağını artırmaq və yeni İstifadəçiləri cəlb etmək məqsədi daşıyan marketinq tədbiridir.

“Şirkət” – “UKLON AZERBAIJAN” MMC, AZ1010, Bakı şəh., Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti 153, VÖEN: 1406338961.

“Uklon” onlayn xidmətinin istifadəçisi” – 18 (on səkkiz) yaşına çatmış və “Uklon” onlayn xidmətindən istifadə edən hər hansı fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxs (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, xarici vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs) (bundan sonra “İstifadəçi” olaraq adlandırılacaq) və Qaydalarda göstərilən tələbləri yerinə yetirən (bundan sonra İstifadəçi olaraq adlandırılacaq) fiziki şəxs.

UklonOnlayn Xidmət” və ya “Onlayn Xidmət” və ya “Texnoloji platforma” avtomatlaşdırılmış monitorinq, toplama, emal, paylama, saxlama, İstifadəçilər tərəfindən verilən Xidmətlərə sifarişlər və Uklon Tərəfdaşları tərəfindən yerləşdirilmiş Xidmətlərin təklifləri, tələb və təklif nisbətinə, hava şəraitinə, marşruta və onun sıxlığına əsasən Xidmətlərin dəyərinin avtomatik hesablanması və s. üçün nəzərdə tutulan, habelə avtomatik olaraq marşrutları quran və İstifadəçi ilə Uklon tərəfdaşı arasında ünsiyyət üçün məlumat mübadiləsini təmin edən və həmçinin İstifadəçiyə Sifarişin mümkün icrası ilə bağlı İstifadəçinin meyarlarına uyğun olaraq avtomatik yaradılan Uklon partnyorlarının təkliflərini axtaran və onlarla tanış olmaq imkanı verən, həmçinin öz mülahizəsinə uyğun olaraq Sifarişi qəbul edən və ya rədd edən, Uklon tərəfdaşlarının müvafiq təkliflərini nəzərə alan, Xidmətlərin tövsiyə olunan qiymətini dəyişdirən, Onlayn Xidməti və Uklon tərəfdaşlarını qiymətləndirən və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan, quraşdırılmış proqramlardan istifadə edən kompüter proqramları və rəqəmlər, hərflər, simvollar, şəkillər və onların birləşmələri (o cümlədən qrafik məlumat, video məlumat və s.) şəklində elektron məlumatların bir-biri ilə əlaqəli dəsti şəklində texnoloji platformadır. Onlayn Xidmət proqram təminatı məhsullarına aid olan kompüter proqramlaşdırmasının nəticəsidir.

Xidmətlər”  Uklon Tərəfdaşları tərəfindən Şirkətlə müqavilə münasibətində olan ictimai olan və Publik Ofertanın qəbul edilməsi ilə bağlanan və Şirkət tərəfindən https://uklon.eu veb-saytında yerləşdirilən İstifadəçilərə Onlayn Xidmətə çıxışın təmin edilməsi (proqram məhsullarının çatdırılması) haqqında müqavilə əsasında göstərilən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması xidmətləridir.

“Ərazi” – Qaydalar “Uklon” Onlayn Xidmətindən istifadənin mümkün olduğu Bakı şəhərinin (Azərbaycan Respublikası) ərazisində qüvvədədir. Eyni zamanda, Şirkət “Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçisini xəbərdar etmədən öz mülahizəsinə uyğun olaraq istənilən vaxt Ərazini dəyişdirmək (genişləndirmək və ya məhdudlaşdırmaq) hüququna malikdir.

“Sayt”https://uklon.eu İnternet veb-səhifəsidir. Sayt proqram təminatı məhsullarına aid olan kompüter proqramlaşdırmasının nəticəsidir.

Uklon” Mobil Tətbiqi” və ya “Mobil Tətbiq” Şirkət tərəfindən İstifadəçiyə Uklon Onlayn Xidmətinə daxil olmaq üçün bir vasitə kimi funksional məqsədilə müvəqqəti istifadə üçün verilmiş iOS, Android mobil cihazları üçün “Uklon” adlı mobil tətbiqi formasında kompüter proqramının surəti deməkdir.

“Promo Kodu”- Saytda və ya Mobil Tətbiqdə aktivləşdirildikdə İstifadəçinin Mükafat almaq imkanı olan simvollar toplusu deməkdir. Promo Kodun etibarlılıq müddəti və Promo Kodun necə istifadə olunacağına dair təfərrüatlar Mobil Tətbiq menyusunda – Promo Kodlar bölməsində göstərilmişdir.

“Mükafat” – “Uklon” Onlayn Xidməti vasitəsilə sifariş edilən Xidmətlərə endirim deməkdir. Endirimin məbləği və endirimdən necə istifadə olunacağına dair bütün təfərrüatlar menyu bölməsində – Promo Kodları bölməsində Mobil Tətbiqdə göstərilib.

Promo Kodların qəbulu və istifadəsi qaydası 

 Promo kodu əldə etmək üçün şəxs “Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi olmalıdır.

Şirkət “Uklon” Onlayn Xidməti vasitəsilə sifariş edilən Xidmətlərə endirimlər üçün Mobil Tətbiqdə İstifadəçiyə Promo Kodlar göndərmək hüququna malikdir. Promo Kodun etibarlılıq müddəti, Promo Kodun istifadəsi ilə bağlı təfərrüatlar və endirimin məbləği Mobil Tətbiqdə Promo Kodlarmenyu bölməsində göstərilmişdir.

 Mükafatı (endirimi) əldə etmək üçün İstifadəçi aşağıdakı hərəkətlərdən birini yerinə yetirməlidir

“Uklon” Onlayn Xidmətindən istifadə edərək Xidməti sifariş etmək, bu halda İstifadəçi sifariş verərkən Şirkət tərəfindən göndərilən endirim üçün Promo Kod avtomatik olaraq tətbiq olunacaq; 

Mobil Tətbiqin “Yürüş endirimləri” bölməsində “Promo kodu əlavə et” sahəsinə simvol kombinasiyasını (Promo Kod) daxil etmək.

Endirimin məbləği və endirimdən necə istifadə olunacağına dair bütün təfərrüatlar Mobil Tətbiqin Promo Kodları menyu bölməsində göstərilibdir.

Məhdudiyyət

İstifadəçi Mükafatdan istifadə etmək imkanından istifadə etmədikdə və ya ondan istifadə etməkdən imtina etdikdə və ya İstifadəçinin Şirkətin təqsiri olmadan ondan istifadə edə bilməməsinə görə Şirkət məsuliyyət daşımır.

Promo kodu yalnız bir dəfə istifadə edilə bilər. Promo Kodlar dəyişdirilmir və ya geri qaytarılmır və Promo Kod itirildikdə,o bərpa edilmir. Mükafatların, o cümlədən pul ekvivalenti və ya hər hansı digər müavinətlə dəyişdirilməsinə icazə verilmir. Əgər Xidmətlərin göstərilməsi “Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçisinin təqsiri üzündən baş tutmayıbsa, daxil edilmiş Promo Kod ləğv edilir və növbəti dəfə Xidmətləri sifariş edərkən İstifadəçi tərəfindən istifadə edilə bilməz.

İstifadəçi şəxsən, öz adından, könüllü və müstəqil fəaliyyət göstərir.

Şirkət, təbii fəlakətlər, yanğınlar, daşqınlar, hər hansı xarakterli hərbi əməliyyatlar, blokadalar, Ərazidə qüvvədə olan qanunvericilikdə əhəmiyyətli dəyişikliklər, Şirkətdən asılı olmayan digər hallar kimi fors-major hallar zamanı Qaydaların pozulmasına və/və ya Mükafatın verilməməsinə və/və ya təqdim edilmiş Mükafatdan istifadə edə bilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

Mükafatın alınması yalnız İstifadəçilər üçün nəzərdə tutulub və pul öhdəliyi kimi qəbul edilə bilməz. Mükafatın alınmasının müqavilənin predmeti olacağı hər hansı hərəkətlərə, əməliyyatlara, razılaşmalara icazə verilmir.

Promo-koddan istifadə etməklə İstifadəçi bu Qaydaları oxuduğunu təsdiq edir.

Digər Şərtlər

İstifadəçilər Qaydalar barədə Qaydaların yerləşdirildiyi İnternet səhifəsi vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar. Qaydalar, habelə sonradan görünə biləcək əlavə məlumatlar haqqında məlumatlandırma aşağıda göstərilən müxtəlif üsullarla reklam materiallarının yerləşdirilməsi, göndərilməsi ilə həyata keçirilə bilər: İnternetdə, sosial şəbəkələrdə (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq Facebook, Instagram) Qaydaların elanı, Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçilərinə e-poçt məktublarının göndərilməsi, Mobil Tətbiqdə Push bildirişləri, Viber və ya SMS mesajları, habelə digər İnternet media vasitəsilə.

Bu Qaydalar istənilən vaxt Şirkət tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə və/və ya əlavə edilə bilər. Bu Qaydalar Şirkət tərəfindən təsdiq edildikdə dəyişdirilə və/və ya əlavə edilə bilər. Bu Qaydalara edilən dəyişikliklərdə/əlavələrdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, belə dəyişikliklər və əlavələr dərc edildiyi andan qüvvəyə minir. İstifadəçi Qaydalara dəyişiklik və/və ya əlavələr etdikdən sonra Şirkətdən aldığı Promo Koddan istifadə edərsə, o, belə dəyişiklikləri qəbul etmiş hesab edilir.

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergilərin və rüsumların ödənilməsi üzrə öhdəliklər Qaydalarda müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının emalı ilə bağlı bütün məsələlər (məqsəd, əsaslar, emal proseduru və fərdi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi proseduru daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq), Saytda və Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən ayrıca Məxfilik Siyasəti ilə tənzimlənir.

Qaydaların və/və ya bu Qaydalarla tənzimlənməyən məsələlərin birmənalı şərh edilməsinə imkan verən vəziyyət yarandıqda, yekun qərar Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq Şirkət tərəfindən qəbul edilir. Bu halda Şirkətin qərarı qətidir və ondan şikayət verilə bilməz.

 

Hazırki redaksiya 10.04.2023 tarixindən qüvvəyə minir.