Close menu
Menu
← Geriyə

«Dostunu dəvət et» PROMO KAMPANİYASI ÜZRƏ QAYDALAR

«Dostunu dəvət et» PROMO KAMPANİYASI ÜZRƏ QAYDALAR

Bu “Dostunu dəvət et” promo kampaniyası (bundan sonra “Kampaniya” adlandırılacaq) üzrə Rəsmi Qaydalar (bundan sonra “Qaydalar” adlandırılacaq) Kampaniyanın keçirilməsi qaydasını və şərtlərini müəyyən edir. Kampaniyada iştirak ödənişsizdir. Kampaniya qumar oyunu, lotereya, qumar xidməti və ya müsabiqə deyil və qumarın hər hansı formasında istifadə edilə bilməz. Kampaniyada iştirak, iştirakçı tərəfindən Qaydaların bütün şərtlərini və onlara edilən hər hansı düzəlişləri tam və qeyd-şərtsiz qəbul etməsi deməkdir.

1. BU QAYDALARDA İSTİFADƏ EDİLƏN TERMİNLƏR VƏ ONLARIN TƏRTİFLƏRİ

1.1. “Kampaniya” – “Uklon” Mobil Tətbiqinə maraq cəlb etmək, istehlakçı tələbatını yaratmaq və yeni istifadəçiləri cəlb etmək məqsədi daşıyan “Dostunu dəvət et” qədər promo kampaniyasıdır. Kampaniyanın məqsədi Təşkilatçı tərəfindən təqdim olunan Xidmətləri, həmçinin UKLON ticarət nişanını tanıtmaq və reklam etməkdir.

1.2. “Kampaniya Ərazisi” Kampaniyanın şərtlərinin qüvvədə olduğu ərazi deməkdir. Kampaniya  Bakı şəhəri (Azərbaycan Respublikası) ərazisində Uklon onlayn xidmətinin cari və yeni istifadəçiləri üçün keçirilir.

1.3. “Kampaniya Dövrü” və ya “Kampaniya Müddəti” Bakı yerli vaxtilə 26 dekabr 2023-cü il saat 00:00-dan 01 fevral 2024-cü il daxil olmaqla saat 23:59-a qədər Kampaniyanın keçirildiyi dövr (müddət) deməkdir.

1.4. “Təşkilatçı və/və ya İcraçı” – UKLON AZERBAIJAN MMC, AZ1029, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev pr. 125, VÖEN: 1406338961. 

1.5. “Kampaniyanın İştirakçısı(ları)” və ya “Kampaniya İştirakçısı(ları)” və ya “İştirakçı(lar)” dedikdə, Kampaniyada iştirak edən zaman ən azı 18 (on səkkiz) yaşına çatmış və Kampaniyada iştirak etmək üçün lazımi şərtləri yerinə yetirən mülki hüquq qabiliyyətinə malik olan fiziki şəxs (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, xarici vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs) başa düşülür. Kampaniya  Uklon Onlayn Xidmətinin hazırkı İstifadəçisi tərəfindən paylaşılan və ya Uklon Onlayn Xidmətində ilk Sifariş verməzdən əvvəl Uklon Onlayn Xidmətinin hazırkı İstifadəçisi tərəfindən təqdim edilən Promo Kodu tətbiq edən İstiqamət Linki vasitəsilə, həmçinin Uklon Onlayn-ın hazırkı İstifadəçiləri üçün İstiqamət Linkini paylaşan və ya yeni İstifadəçiyə Promo Kodunu təqdim edən xidməti istifadə edərək Uklon Mobil Tətbiqindən qeydiyyatdan keçmiş Uklon Onlayn Xidmətinin cari və yeni İstifadəçiləri üçün keçərlidir. İştirakçı tərəfindən bu Qaydaların vicdanla yerinə yetirilməsinə dair şübhə yaranarsa və ya Qaydaların şərtlərinin qəsdən pozulması faktı müəyyən edilərsə, Təşkilatçı həmin İştirakçını Kampaniyadan kənarlaşdırmaq hüququna malikdir.

1.6. “Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi və/və ya İstifadəçi” ən azı 18 (on səkkiz) yaşı olan və “Uklon” Onlayn Xidmətindən istifadə edən mülki hüquq qabiliyyətinə malik olan fiziki şəxs deməkdir.

1.7. “UklonOnlayn Xidmət” və ya “Onlayn Xidmət” və ya “Texnoloji platforma” avtomatlaşdırılmış monitorinq, toplama, emal, paylama, saxlama, İstifadəçilər tərəfindən verilən Xidmətlər üzrə sifarişlər və Uklon Tərəfdaşları tərəfindən yerləşdirilmiş Xidmətlərə dair təkliflər haqqında məlumatların təqdimatı, tələb və təklif nisbətinə, hava şəraitinə, marşruta və onun sıxlığına əsasən Xidmətlərin dəyərinin avtomatik hesablanması və s. üçün nəzərdə tutulan, habelə avtomatik olaraq marşrutlar quran və İstifadəçi ilə Uklon tərəfdaşı arasında ünsiyyət üçün məlumat mübadiləsini təmin edən, həmçinin İstifadəçiyə Sifarişin mümkün icrası ilə bağlı İstifadəçinin meyarlarına uyğun olaraq avtomatik olaraq yaradılan Uklon partnyorlarının təkliflərini axtaran və onlarla tanış olmaq və öz mülahizəsinə uyğun olaraq Uklon tərəfdaşlarının müvafiq təkliflərini qəbul etmək və ya rədd etmək imkanını verən, Xidmətlərin tövsiyə olunan qiymətini dəyişdirən, Onlayn Xidməti və Uklon tərəfdaşlarını qiymətləndirən və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan, quraşdırılmış proqramlardan istifadə edən kompüter proqramları və rəqəmlər, hərflər, simvollar, şəkillər və onların birləşmələri (o cümlədən qrafik məlumat, video məlumat və s.) şəklində bir-biri ilə əlaqəli elektron məlumatların məcmusunu ehtiva edən texnoloji platformadır. Onlayn Xidmət proqram təminatı məhsullarına aid olan kompüter proqramlaşdırmasının nəticəsidir.

1.8. “Xidmətlər” Təşkilatçı ilə müqavilə münasibətində olan Uklon Tərəfdaşları tərəfindən ictimai xarakter daşıyan, İctimai Ofertanın qəbul edilməsi yolu ilə bağlanan və Təşkilatçı tərəfindən az.uklon.eu veb-saytında yerləşdirilən İstifadəçilərə Onlayn Xidmətə çıxışın təmin edilməsi (proqram məhsullarının çatdırılması) haqqında müqavilə əsasında göstərilən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması xidmətləridir.

1.9. “Sifariş” İstifadəçinin Xidmətlərin göstərilməsi üçün verdiyi sifarişi ifadə edir.

1.10. “Uklon” Mobil Tətbiqi” və ya “Mobil Tətbiq” Təşkilatçı tərəfindən İstifadəçiyə Uklon Onlayn Xidmətinə daxil olmaq funksional məqsədlə müvəqqəti istifadəyə verilmiş iOS, Android mobil cihazları üçün “Uklon” adlı mobil tətbiqi formasında kompüter proqramının surəti deməkdir.

1.11. “Hədiyyə” dedikdə, Uklon Onlayn Xidmətinin yeni və ya cari İstifadəçisi tərəfindən tətbiq edildikdə, endirimli gediş dəyərinin 2.50 Azərbaycan manatından aşağı olmaması şərti ilə gediş dəyərini 1.80 Azərbaycan manatı (AZN) azaldan, Hədiyyənin etibarlılıq müddəti ərzində qüvvədə olan promokod deməkdir. Yeni İstifadəçi üçün Hədiyyə, yeni İstifadəçinin İstiqamət Linkini izləməsi və Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi ilk dəfə qeydiyyatdan keçməsi və ya Promo Kodu (onu Mobil Tətbiqin Promo Kodlar menyusu bölməsində Promo Kodları siyahısına əlavə etməklə) Uklon Onlayn Xidməti vasitəsilə ilk Sifariş verməzdən əvvəl tətbiq etməsi şərtilə verilir. Cari İstifadəçi (Uklon Onlayn Xidməti vasitəsilə 5 (beş) və ya daha çox Sifariş etmiş İstifadəçi) üçün Hədiyyə, yeni İstifadəçinin cari İstifadəçinin təqdim etdiyi İstiqamət Linkini izləməsi və ilk dəfə İstifadəçi kimi qeydiyyatdan keçməsi, və ya Uklon Onlayn Xidməti vasitəsilə ilk Sifarişi verməzdən əvvəl cari İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən Promo Kodunu tətbiq etməsi şərti ilə verilir. Promokod heç bir halda Sifarişin qiymətini 1,80 Azərbaycan manatından (AZN) çox aşağı sala bilməz.

Hədiyyədən istifadə qaydaları və şərtləri Mobil Tətbiqinin Promo Kodları menyu bölməsində göstərilmişdir.

1.12. “İstiqamət Linki” potensial yeni İstifadəçini Uklon Onlayn Xidmətinə qoşulmağa dəvət etmək məqsədilə Uklon Mobil Tətbiqində Uklon Onlayn Xidmətinin hazırkı İstifadəçisi tərəfindən yaradılan keçid deməkdir.

1.13. “Promo Kodu”  Uklon Mobil Tətbiqində Uklon Onlayn Xidmətinin cari İstifadəçisi tərəfindən Uklon Mobil Tətbiqində tətbiqi üçün potensial yeni İstifadəçi ilə bölüşmək məqsədi ilə yaradılan simvollar dəsti deməkdir.

1.14. “Hədiyyənin etibarlılıq müddəti” yeni və ya cari İstifadəçinin Hədiyyədən istifadə edə biləcəyi müddət deməkdir və bu, 2.1.1. bəndində qeyd edilən şərtlərə uyğun olaraq yeni İstifadəçinin Uklon Onlayn Xidmətində Referral Link və ya Promo-kod tətbiqi vasitəsilə qeydiyyatdan keçdiyi andan 14 (on dörd) təqvim günüdür. 

1.15. “Promo təklifi saytı” İnternetdə bu Qaydaların aşağıdakı ünvanda ictimai istifadə üçün yerləşdirildiyi internet səhifə deməkdir: https://az.uklon.eu/actions-az/. 

 

1.16. Təşkilatçı Qaydaların yenilənmiş versiyasını Promo Təklifi saytında yerləşdirməklə (dərc etməklə) Kampaniya müddətini, Kampaniya Ərazisini, Kampaniyanın digər şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir. Göstərilən dəyişikliklər, Qaydalarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Promo təklifin saytında dərc edildiyi andan qüvvəyə minir. 

2. KAMPANİYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ VƏ HƏDİYYƏ QƏBUL EDİLMƏ QAYDALARI

2.1. Kampaniyada iştirak etmək və Hədiyyə qazanmaq üçün İştirakçı Kampaniya müddətində aşağıdakı hərəkətləri etməlidir:

2.1.1. Əgər iştirakçı Uklon Onlayn xidmətinin yeni istifadəçisidirsə:

  • İstiqamət linki vasitəsilə Mobil Tətbiqi yükləyib ilk dəfə “Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi qeydiyyatdan keçməli və ya Uklon Mobil Tətbiqini birbaşa müvafiq qaydada yükləyərək, ilk dəfə “Uklon” Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi qeydiyyatdan keçməli və Uklon Mobil Tətbiqi vasitəsilə Promo Kodu tətbiq edərək Xidmətlərin göstərilməsi üçün ilk Sifarişi verməlidir;
  • Mobil Tətbiqdən istifadə edərkən Mobil Tətbiqə geolokasiyadan istifadə etməyə icazə verməli;
  • Mobil Tətbiqdən istifadə edərək Xidməti sifariş etməlidir.

2.1.2. Əgər iştirakçı Uklon Onlayn xidmətinin cari istifadəçisidirsə:

  • Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi qeydiyyatdan keçmək üçün İstiqamət Linkini yaratmalı və yeni potensial İstifadəçi ilə bölüşməli və ya yeni İstifadəçinin İstiqamət Linkini izləməsi və Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi ilk dəfə qeydiyyatdan keçməsi və ya Promo-kod Uklon Mobil Tətbiqi vasitəsilə Xidmətlərin göstərilməsi üçün ilk Sifariş verməzdən əvvəl tətbiq etməsi şərti ilə yeni potensial İstifadəçiyə Mobil Tətbiqdə istifadə üçün Promo Kodu yaratmalı və onunla bölüşməlidir;
  • Mobil Proqramdan istifadə edərkən Mobil Tətbiqə geolokasiyadan istifadə etməyə icazə verməlidir;
  • Mobil Tətbiqdən istifadə edərək Xidməti sifariş etməlidir.

2.2. Bu Promo aksiyaya əsasən, Uklon Onlayn Xidmətinin cari İstifadəçisi 5 (beş)-ə qədər yeni İstifadəçini Onlayn Xidmətə dəvət edə bilər, yəni bir ay ərzində 5 (beş) İstiqamət Linki və ya Promo Kodlarını paylaşa və ya təqdim edə bilər. Yeni İstifadəçi İstiqamət Linki vasitəsilə Uklon Onlayn Xidmətində qeydiyyatdan keçibsə, İstiqamət Linki paylaşılmış hesab olunur. Promo kod yeni İstifadəçi tərəfindən Uklon Mobil Tətbiqi vasitəsilə (Mobil tətbiqin Promo kodlar menyu bölməsində  Promo kodlar siyahısına əlavə edilərək) Xidmətlərin göstərilməsi üçün ilk Sifariş verməzdən əvvəl, təmin edilmiş sayılır.

2.3. Mobil Tətbiqdə İştirakçıya Hədiyyənin alınması barədə bildiriş göndəriləcək. Promo kod İştirakçı Xidmət üzrə Hədiyyənin uyğunluq meyarlarına cavab verən sifariş verdikdə avtomatik olaraq tətbiq edilir.

 2.4. Hədiyyədən istifadə qaydaları və şərtləri və uyğunluq meyarları bu Qaydaların 1.11-ci bənddə və Mobil Tətbiqin “promo Kodlar” menyu bölməsində göstərilmişdir.

2.5. Hədiyyənin alınması bu Qaydaların bütün şərtlərinə ciddi riayət olunmaqla həyata keçirilir. Qaydalarda nəzərdə tutulmuş şərtlərdən hər hansı birinin yerinə yetirilməməsi müvafiq İştirakçını Hədiyyəni almaq imkanından məhrum edir. 

3. MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏR

3.1. Promo təklifə qoşulma və Hədiyyənin (istiqamət linkinin və ya promo kodunun) tətbiq edilməsi Promo Təklifinin Veb Saytında dərc edilmiş “Uklon” onlayn xidməti istifadəçilərinin Promo Kodlarını qəbul etmə və istifadə etmə qaydalarına tabe olur.

3.2. Təşkilatçı telekommunikasiya operatorlarının  və internet provayderlərinin xidmətlərinin keyfiyyətinə, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Kampaniya zamanı rabitə kanallarından istifadə etdikdə məlumatların ötürülməsi ilə bağlı texniki problemlərə, telekommunikasiya operatorlarının işinə, telekommunikasiya hər hansı xətalarına və bu xətalar səbəbindən  Kampaniya iştirakçısına hədiyyə almaq hüququ barədə məlumatın verilməməsi və ya məlumatın vaxtında verilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.  

3.3. Promo Təklifinin Təşkilatçısı Hədiyyəni almaq hüququ ilə bağlı hər hansı mübahisələrə görə məsuliyyət daşımır. İstənilən halda, mübahisələr üzrə yekun qərarı Promo-Təklif Təşkilatçısı verəcək və belə qərardan şikayət verilə bilməz.

3.4. Promo Təklifinin İştirakçısı Hədiyyəni almaq imkanından istifadə etmədikdə və ya Promo-Təklif Təşkilatçısının təqsiri olmadan İştirakçının Hədiyyədən istifadə edə bilməməsi halında Promo Təklifinin Təşkilatçısı məsuliyyət daşımır.

3.5. Yalnız Hədiyyə almaq hüququnu qazanmış Kampaniya İştirakçıları Hədiyyə ala bilərlər. Hədiyyə və ya onu almaq hüququ müqavilənin, ödəniş vasitəsinin və ya girovun predmeti olduğu halda Hədiyyəni almazdan əvvəl bağlanmış hər hansı hərəkətlərə, əməliyyatlara və ya müqavilələrin bağlanmasına icazə verilmir. Hədiyyənin, o cümlədən pul ekvivalenti və ya hər hansı digər müavinətlə dəyişdirilməsinə yol verilmir.

3.6. Kampaniya İştirakçısı hər hansı səbəbdən Hədiyyəni şəxsən ala bilmədikdə, belə İştirakçının öz hüququnu üçüncü şəxsə vermək hüququ yoxdur. 

3.7. Hədiyyə yalnız bir dəfə istifadə edilə bilər və  Təşkilatçının digər kampaniyaları və təklifləri ilə birləşdirilə bilməz. Cari promo aksiya “UKLON ilə üç səfər üçün -35%” Aksiya ilə kəsişə bilər, buna görə də, bu Promo aksiya məqsədləri üçün hər iki Promo çərçivəsində təqdim olunan Hədiyyələrin tətbiqi proseduru aşağıdakı kimi olmalıdır:

 

– İstifadəçi İstiqamət Linki vasitəsilə Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi ilk dəfə qeydiyyatdan keçdikdə – İstifadəçi əvvəlcə bu Aksiya çərçivəsində təqdim olunacaq Hədiyyəni alır və bundan sonra İstifadəçi UKLON Aksiyasında üç səfər üçün «-35%» çərçivəsində təqdim olunacaq Hədiyyəni alır;

– İstifadəçi ilk dəfə Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçisi kimi qeydiyyatdan keçdikdə, tətbiqləri yükləmək üçün mövcud platforma vasitəsilə birbaşa Uklon Mobil Tətbiqini endirdikdə və Uklon Mobil Tətbiqi vasitəsilə Xidmətlərin göstərilməsi üçün ilk Sifariş verməzdən əvvəl Promo Kodunu tətbiq etdikdə – İstifadəçi əvvəlcə “UKLON ilə üç səfər üçün -35%” Aksiya çərçivəsində təqdim olunacaq Hədiyyəni alır və bundan sonra İstifadəçi bu Aksiya çərçivəsində təqdim olunacaq Hədiyyəni alır.

 Əgər Xidmət Kampaniya İştirakçısının təqsiri üzündən təqdim olunmayıbsa, Hədiyyə ləğv edilir və Kampaniya İştirakçısı növbəti Xidməti sifariş edərkən istifadə edilə bilməz.

3.8. Kampaniyada iştirak etmək üçün İştirakçı tərəfindən həyata keçirilən İnternet/mobil rabitədən istifadənin dəyəri İştirakçı tərəfindən öz vəsaiti hesabına ödənilir və xidmət təminatçısının tarif planına uyğun olaraq xidmətin standart qiymətinə uyğundur.

3.9. Təşkilatçı, habelə onun cəlb etdiyi üçüncü şəxslər İnternet/mobil rabitədə baş verən hər hansı texniki nasazlıqlara, habelə Təşkilatçıdan asılı olmayan hallar nəticəsində yaranmış digər texniki nasazlıqlara görə məsuliyyət daşımırlar.

4. ƏLAVƏ QAYDALAR VƏ ŞƏRTLƏR

4.1. İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının emalı ilə bağlı bütün məsələlər (məqsəd, əsaslar, emal proseduru və fərdi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi proseduru daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq), Kampaniyanın saytında və Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən Məxfilik Siyasəti ilə tənizmlənir. 

4.2. Təşkilatçı Qaydaların pozulmasına və/və ya Hədiyyənin təqdim edilməməsinə və/və ya təbii fəlakətlər, yanğınlar, daşqınlar, hər hansı xarakterli hərbi əməliyyatlar, blokadalar, Ərazidə qüvvədə olan qanunvericilikdə əhəmiyyətli dəyişikliklər, Təşkilatçıdan asılı olmayan digər fors-major kimi hallar (fors-major halları) zamanı təqdim olunmuş Hədiyyədən istifadə edə bilməməsinə görə məsuliyyət daşımır. 

4.3. Kampaniyada iştirak etməklə, Kampaniya İştirakçısı bu Kampaniya Qaydaları ilə tanış olduğunu və onun tam və qeyd-şərtsiz qəbul etdiyinə dair razılığını təsdiq edir və təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

4.4. İştirakçılar Qaydaların yerləşdiriləcəyi Promo təklifinin saytı vasitəsilə Qaydalar haqqında məlumatlandırılmalıdırlar. Kampaniya haqqında əlavə məlumat sonradan vaxtaşırı müxtəlif reklam materialları və Qaydaların radio, İnternet və sosial şəbəkələri, çap reklam materialları, xarici reklam vasitələri, Uklon Onlayn Xidmətinin İstifadəçilərinə e-poçt ünvanlarına göndərilən məktublar, Mobil Tətbiqdə Push bildirişləri, Viber və ya SMS məktubları və digər onlayn KİV kimi ünsiyyət formaları vasitəsilə yayıla bilər. 

4.5. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergi və rüsumların ödənilməsi üzrə öhdəliklər Kampaniya Qaydaları ilə müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

 

Redaksiya 26.12.2023-cü il tarixindən qüvvəyə minir.